Využití vysokopevnostní sádrokartonové desky
Galerie(8)

Využití vysokopevnostní sádrokartonové desky

Partneři sekce:

Vysokopevnostní sádrokartonová deska Habito se vyznačuje extrémní pevností, která umožní stavět interiérové stěny a příčky s vysokou mechanickou odolností a únosností. Do Habita je možné kotvit předměty běžným vrutem bez předvrtání a bez hmoždinek.

Přestože pro testování konzolového zatížení břemenem není pro sádrokartonové příčky předepsaná norma, výrobce desky Habito, společnost Rigips, provedl testy v certifikační společnosti VÚPS (Výzkumný ústav pozemních staveb), jež vlastnosti desky potvrdil. Pevnost desky je jedna věc, nutno však zohlednit dovolené zatížení celé konstrukce stěny (obr. 1, tab. 1).

Graf zatížení konstrukce

Obr. 1 Graf zatížení konstrukce

Unikátnost sádrokartonové desky Habito spočívá v možnosti kotvit předměty bez předvrtání a hmoždinek. Stačí použít vruty FN nebo běžné vruty do dřeva Ø 5 mm. To umožňuje ohromnou flexibilitu při kotvení předmětů na konstrukci. Projektanti i stavebníci především ocení, že pro ukotvení předmětů nejsou potřeba dodatečné výztuhy, jako je tomu u běžného sádrokartonu. Zařizovací předměty nebo například lišty s datovými kabely je možné připevnit kamkoliv až po montáži příček (obr. 3). Předměty ukotvené do desky Habito se také velmi snadno převěsí. Stačí vyšroubovat vruty a drobné dírky zatmelit. Předmět pak opět snadno převěsíme na jiné místo, aniž bychom se zdržovali nepříjemným vrtáním, sádrováním a uklízením nepořádku.

Obr. 2 Přehled dovoleného zatížení břemenem a) kovová kotva Molly, b) vrut FN Ø 4,8 mm, c) vrut do dřeva Ø 5 mm

Obr. 2 Přehled dovoleného zatížení břemenem a) kovová kotva Molly, b) vrut FN Ø 4,8 mm, c) vrut do dřeva Ø 5 mm

Obr. 3

Odolnost a pevnost desky Habito

Bezpečnostní konstrukce Habito (obr. 4) vychází konstrukčně i technologicky ze standardních konstrukcí suché vnitřní výstavby a jejím základem je vysokopevnostní sádrokartonová deska Habito. Konstrukce jsou certifikovány na bezpečnost proti protlačení a násilnému vniknutí a jsou ve shodě s požadavky kladenými na bezpečnostní třídu RC2 a RC3 dle ČSN EN 1627: 2012. Proto mohou být použity pro ochranu prostor, jako jsou např. hotely, bytové domy, pojišťovny, banky, kanceláře či jiné prostory s požadavkem na bezpečnostní ochranu.

Obr. 4 Bezpečnostní příčka Habito

Obr. 4 Bezpečnostní příčka Habito

Obr. 5 Prvním krokem je statická zkouška – pro třídu RC3 je příčka podrobena statickému zatížení 6 kN v místech jednotlivých kotevních bodů.

Obr. 5 Prvním krokem je statická zkouška – pro třídu RC3 je příčka podrobena statickému zatížení 6 kN v místech jednotlivých kotevních bodů.

Bezpečnostní příčka Habito úspěšně splnila všechna kritéria zkoušek v akreditované zkušebně. Vyrovná se tak i zděné příčce z plných cihel, co se týká bezpečnosti proti násilnému vniknutí.

Obr. 6 Druhým krokem je zkouška dynamickým namáháním – pro třídu R C3 dopadá 50kilové břemeno z výšky 750 mm do stanovených míst na povrch příčky.

Obr. 6 Druhým krokem je zkouška dynamickým namáháním – pro třídu R C3 dopadá 50kilové břemeno z výšky 750 mm do stanovených míst na povrch příčky.

Obr. 7 Poslední etapou je zkouška odolnosti proti násilnému vniknutí. Provádí se pomocí normové sady nářadí předepsaným způsobem.

Obr. 7 Poslední etapou je zkouška odolnosti proti násilnému vniknutí. Provádí se pomocí normové sady nářadí předepsaným způsobem.

INFORMACE O MATERIÁLU

Deska Habito snese extrémní konzolové zatížení 155 kg při excentricitě břemene e = 100 mm a využití kovové kotvy Molly Ø 8 mm.

TEXT: Ing. Luděk Kovář, Puren GmbH
FOTO + OBRÁZKY: Puren GmbH

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.