Partneři sekce:

Pasivní řešení

RD Nová ves

Pasivní dům by měl v rámci svého provozu splňovat přísná kritéria energetických úspor. Například potřeba tepla na vytápění by měla být menší než 15 kWh na m2 obytné plochy stavby za rok.

Jednovrstvé budovy

Výběr materiálu pro hrubou stavbu pasivního domu je často podceňován, kvůli snaze po úsporách bez ohledu na vlastnosti vybraného staviva. Přitom jde o položku nepřevyšující 10 % nákladů na stavbu. Jedním z důležitých parametrů jsou tepelněizolační vlastnosti.

V současné době Ytong dosahuje u svých produktů pro obvodové stěny hodnoty součinitele prostupu tepla U = 0,077 W/Km2. V tloušťce 500 či 550 mm jsou zdicí prvky Ytong vhodné pro stavbu budov, které splňují požadavky na dotace z programu Nová zelená úsporám bez nutnosti dodatečného zateplení.

Pro vnitřní nosné zdi nabízí výrobce kromě oblíbených příčkovek také speciální vápenopískové tvárnice Silka, vhodné pro použití v prostorách se zvýšenými požadavky na akustický útlum. Zdicí prvky Silka vykazují pevnost až 20 MPa a lze je proto také používat pro velmi štíhlé, staticky namáhané konstrukce. Zároveň jsou velmi těžké, což přispívá k vysoké tepelné stabilitě zdiva.

Díky akustickým vlastnostem materiálu Silka je možno volit velmi štíhlé konstrukce také pro příčky. Příčka o tloušťce pouhých 100 mm má akustický útlum 42 dB. Volba štíhlých konstrukcí Silka přináší významnou úsporu užitné plochy budovy, která může obnášet až 1 m2 v jednom podlaží.

Vysoké nároky na tepelný odpor a tepelnou kapacitu je ještě ve vyšší míře nutno ctít u konstrukce střechy. Výrobce Ytongu proto vyvinul montovanou konstrukci Ytong Komfort o tloušťce 200 mm pro montáž těžkých střešních plášťů. Její vlastní hmotností 230 kg zásadním způsobem přispívá k tepelné stabilitě vnitřního prostoru v podkroví a podílí se na vysoké odolnosti proti letnímu přehřívání.

RD Lovosice

K dosažení potřebných tepelně-technických vlastností je doplněna izolačními deskami Multipor. Tyto minerální desky jsou stejného složení – v podstatě se jedná o extrémně lehký Ytong, který nepodléhá hnilobě ani plísním a je absolutně nehořlavý.

U domů z jednovrstvého zdiva Ytong byly ve zkoušce těsnosti Blow door naměřeny hodnoty 0,2 až 0,22 h-1. Tento vynikající výsledek má kromě jiného „na svědomí“ také homogenní struktura materiálu Ytong.

Zdroj: Xella