Přepočty z praxe: Zakládací malta výrazně zlepšuje tepelněizolační parametry

Zdroj: Wienerberger

Důležitost správného založení první řady zdiva je nezpochybnitelná. Kvalita této fáze stavby závisí i na správném výběru materiálu, a to nejen cihel, ale i pojiva. Proto výrobci zakládací malty stále vylepšují. Například zakládací maltu Wienerberger Porotherm Thermo-UNI lze kromě zakládání první řady využít na různé další kroky na stavbě. Také zlepšuje výslední tepelně izolační parametry konstrukce.

Vysoké nároky na vlastnosti malty a efektivitu práce

Pevnost a zpracovatelnost jsou pro správné fungování (nejen) zakládací malty zásadní. V posledních letech se ale stále více klade i důraz na úspory tepla. Z tohoto hlediska jsou důležité nejen izolanty a zdivo, ale i vyhotovení stavebních detailů, jako je například pata zdiva. Jak vylepšit takový detail, kde je základ, zakládací malta a zdivo? Zdivo je již velice dobře řešené, prostor na zvýšení kvality poskytuje právě zakládací malta.

Porotherm Profi Thermo-UNI umožňuje na průměrném rodinném domě ušetřit přesun více než jedné tuny materiálu v porovnání s Porotherm Profi AM
Porotherm Profi Thermo-UNI umožňuje na průměrném rodinném domě ušetřit přesun více než jedné tuny materiálu v porovnání s Porotherm Profi AM | Zdroj: Wienerberger

Právě proto společnost Wienerberger v roce 2022 přichází na trh s novou zakládací maltou Porotherm Profi Thermo-UNI. Poskytuje realizátorům nejen výrazné zlepšení tepelněizolačních vlastností, ale i výrazně lepší zpracovatelnost. Vyšší vydatnost a nižší potřeba obalového materiálu také přispívají k ochraně životního prostředí.

Navíc, díky vysoké vydatnosti malty je práce efektivnější. Jeden pytel zakládací malty Porotherm Thermo-UNI nahradí až dva pytle současné zakládací malty Porotherm AM. Manipulace a přesuny materiálu tak také mohou být méně náročné. To ocení zakládací technici i investoři staveb.

Zakládací malta Porotherm Thermo-UNI
Výborné tepelněizolační parametry λ = 0,25 W/(m.K)zlepšení o 332 % proti zakládací maltě Porotherm Profi AM
Vysoká pevnost malty v tlaku 10 MPazachování pevnosti jako u malty Porotherm Profi AM
Vysoká vydatnost až 1,3 l/kgzlepšení o 232 % proti zakládací maltě Porotherm Profi AM

Výrobce této zakládací malty, společnost Wienerberger, v praxi ověřil několik základních faktů o výhodách tohoto pojiva oproti Porotherm Profi AM.

O 332 % lepší tepelněizolační parametry (λ = 0,25 W / (m.K))

Tepelněizolační vlastnosti zakládací malty Porotherm Profi Thermo-UNI pomáhají u jednovrstvého zdiva bez zateplení. Menší tepelné ztráty jsou patrné v místě založení zdiva, a to především v případě, že není soklová část zateplena. Obdobně je tomu i u stropních konstrukcí. Když se použije jako malta pod překlady nebo výplňová malta styčných spár zdiva v případě dořezů nebo větších mezer, může být rozdíl teploty na povrchu zdiva oproti klasické zdicí mlatě i v řádu několika stupňů Celsia.

Příklad z praxe:

Při porovnání výsledků tepelného posouzení detailu založení zdiva na stropní konstrukci došlo v případě zdiva šíře 380 mm při zachování podmínek a změně malty k vylepšení povrchové teploty o 0,46 °C. V poměru k délce tohoto detailu to je velké zlepšení.

 

PopiskaPříklad tepelného posouzení detailu založení zdiva na stropní konstrukci s maltou klasickou Porotherm Profi AM (vlevo) a maltou Porotherm Profi Thermo-UNI (vpravo)
Příklad tepelného posouzení detailu založení zdiva na stropní konstrukci s maltou klasickou Porotherm Profi AM (dole) a maltou Porotherm Profi Thermo-UNI (hore) | Zdroj: Wienerberger
Příklad tepelného posouzení detailu založení zdiva na stropní konstrukci s maltou klasickou Porotherm Profi AM (vlevo) a maltou Porotherm Profi Thermo-UNI (vpravo)
Zdroj: Wienerberger

O 232 % lepší vydatnost (1,3 l/kg)

Příklad z praxe:

Při stavbě průměrného rodinného domu se spotřebuje zhruba 1 136 l zakládací malty.

S Porotherm Profi Thermo-UNI pri průměrném rodinném domě ušetříte 33 prázdných obalů (porovnání s Porotherm Profi AM)
S Porotherm Profi Thermo-UNI pri průměrném rodinném domě ušetříte 33 prázdných obalů (porovnání s Porotherm Profi AM) | Zdroj: Wienerberger

Jde o 82 pytlů (25 kg) zakládací malty Porotherm Profi AM o celkové hmotnosti 2 050 kg, ale v případě vylepšené zakládací malty Porotherm Profi Thermo-UNI od Wienerbergeru je na identické množství pojiva potřeba 44 pytlů malty (20 kg) o celkové hmotnosti 880 kg. Je to také slušná finanční úspora.

Pevnost v tlaku 10 MPa zachována

Zakládací malta je vystavena různým vlivům. Jde o vyrovnávací vrstvu mezi zdivem a základem, která musí přenášet velké síly po celou životnost stavby beze změn.

UNI jako univerzální malta

Maltu Porotherm Profi Thermo-UNI lze vhodně použít na různé drobné i větší opravy keramického zdiva. Využití pro opravy a výplně styčných spár zdiva je výhodné pro minimalizování tepelných mostů, které by vznikaly při použití klasické malty.

Technické údaje
Třída dle ČSN EN 998-2: G
Maximální zrnitost: 2 mm
Pevnost v tlaku ≥ 10 N/mm2
Počáteční pevnost ve smyku: ≥ 0,15 N/mm2
potřeba vody: max. 10 l vody/20 kg suché směsi
Doba zpracovatelnosti: cca 2-4 hod.
Vydatnost: cca 26 l hotove malty/20 kg suché směsi

Porotherm Profi Thermo-UNI dokáže na 100% nahradit stávající zakládací maltu Porotherm Profi AM, navíc je vylepšena z hlediska tepelněizolačních vlastností, zpracovatelnosti a vydatnosti. Zároveň se vyplatí finančně.

Více na www.wienerberger.cz

Zdroj: PR článek společnosti Wienerberger