Partneři sekce:

Hydroizolační nátěry a stěrky (přehled)

07 Aplikace stěrky
Zdroj: Baumit

Pro účinnou hydroizolaci stavebních konstrukcí vystavených vodě (i tlakové) jsou vhodné tekuté flexibilní dvousložkové hydroizolace na cementové bázi. Před zahájením hydroizolačních prací musí být jasně stanoveno předpokládané budoucí zatížení stavebních konstrukcí vodou. Způsob nanášení hydroizolace a výsledná tloušťka hydroizolační vrstvy závisí na stupni namáhání a doporučení výrobce.

Podklad musí být nezamrzlý, pevný, bez volných částic a dalších znečištění. Z podkladu je nutno odstranit vodoodpudivé zbytky (např. separační olej, barvy). Doporučuje se očištění podkladu vysokotlakým omytím vodou nebo opískováním. Znečištění, vrstvy s nedostatečnou přilnavostí, veškeré nátěry, malby a nesoudržné vrstvy lze očistit mechanicky.

Rohy musí být zaoblené a žlaby zaokrouhlené. Při tlakové vodě musí železobeton odpovídat ČSN EN 206+A2   (732403). Zdivo a jiné podklady nesmí při tlakové vodě vykazovat trhliny větší než 1 mm. Jelikož se jedná o dvoukomponentní hydroizolaci, je třeba před hydroizolačními pracemi složku A smíchat se složkou B podle pokynů výrobce. Směs se míchá nízkootáčkovým míchadlem, dokud nevznikne homogenní směs bez hrudek.

Tekutou hydroizolaci lze nanášet štětcem, válečkem, hladítkem nebo stříkáním. Způsob nanášení jednotlivých vrstev a technologické přestávky mezi jednotlivými výrobci se řídí technickým předpisem výrobce. Na místech dilatačních spár, „pracujících“ prasklin, do rohů a koutů se doporučuje umístit izolační pás.

ST line Lepenka tekutá

Vlastnosti a použití
Dvousložková hydroizolační hmota pro tvorbu vodotěsných vrstev v exteriéru i interiéru. Chrání stavební konstrukce před působením vody. Po vytvrzení je trvale pružná a vodotěsná. Snadno se nanáší, vytváří souvislou, bezešvou nepropustnou hydroizolační vrstvu. Výborně přilne k většině běžných stavebních podkladů.

Spotřeba
0,8 kg/m2 (svislé stěny, 2 vrstvy, až 1 mm), 1,6 kg/m2 (vodorovné ploch, 2 vrstvy, až 2 mm), 3,2  kg/m2 (bazény do 5 m, 3 vrstvy, až 3 mm)

Balení
Plastové kbelík: 7, 14 a 21 kg

Prodejce
Stavmat stavebniny

ST line Lepenka tekutá
ST line Lepenka tekutá | Zdroj: ST line

 

Mapelastic Smart

Vlastnosti a použití
Vysoce pružná dvousložková cementová hmota (schopnost přemostění trhlin 2 mm) pro aplikaci stěrkou, štětcem nebo válečkem, určená k hydroizolaci betonových povrchů jako např. balkonů, teras koupelen a bazénů.

Spotřeba
– štětcem nebo válečkem 1,6 kg/m² a mm tloušťky vrstvy;
– nástřikem 2,2 kg/m² a mm tloušťky vrstvy.

Balení
Souprava, 30 kg (20 kg pytel, 10 kg plastový kanystr)

Výrobce
Mapei

Mapelastic Smart
Mapelastic Smart | Zdroj: Mapei

AQUASTOP RAPID 2K

Vlastnosti a použití
Hydraulicky velmi rychlotuhnoucí dvousložková hydroizolační stěrka určená k utěsnění stěn a podlah s krytem, např. keramické obklady a dlažby, nopové fólie, izolační desky XPS apod. Vhodná k utěsnění staveb ve vnitřních a vnějších prostorech, například sklepní vnější stěny, základy, balkóny, terasy, nádrže, stěnové a podlahové plochy ve vlhkých a mokrých částech stavebních konstrukcí. Vodonepropustnost pro tlakovou vodu až 50 m vodního sloupce, vysoce flexibilní – přemosťuje trhliny do 2,5 mm, odolná proti mrazu a stárnutí.

Spotřeba
Přibližně 2,5 kg/m2 na 2 mm tloušťky

Balení
kombi 10 kg

Výrobce
Cemix

AQUASTOP RAPID 2K
AQUASTOP RAPID 2K | Zdroj: Cemix

VODOIZOL 2K

Vlastnosti a použití
Dvousložková polymercementová, trvale pružná hydroizolace hydroizolace určená pro těsnění vodních nádrží, jímek nebo jako protiradonová zábrana, vhodná pro izolace vodních nádrží a izolace suterénních prostor.

Spotřeba
1,6 až 2,0 kg /mm/m2 pro 2 vrstvy

Balení
Plastový kbelík, 9,5 kg

Výrobce
Saint-Gobain Weber

VODOIZOL 2K
VODOIZOL 2K |

Tekutá lepenka

Vlastnosti a použití
Prvotřídní cementová hydroizolace pod obklady a dlažbu. Ideální hydroizolační nátěr na balkóny, terasy, lodžie, sklepní prostory, ale i do koupelen, sprchových koutů a dalších prostor.

Spotřeba
1,5 kg/m2 (2 nátěry)

Balení
Plastové kbelík, 7, 14 a 21 kg

Výrobce
Den Braven

Od partnerů ASB

Tekutá lepenka
Tekutá lepenka | Zdroj: Den Braven

CERESIT CR 166

Vlastnosti a použití
Elastická těsnicí malta Ceresit CR 166 je určena pro utěsnění minerálních podkladů neobsahujících soli proti vlhkosti a vodě. Pro použití v interiéru i exteriéru, na podklady kritické i stálé. Vhodná pro utěsnění balkónů, teras, mokrých prostor, základového zdiva, nádrží na vodu v čistírnách odpadních vod, septiků, vnitřků bazénů a nádrží na vodu (i pitnou) o hloubce do 50 m. Odolává náporu vlhkosti z negativní strany. Zpomaluje proces karbonizace a tím se stává skutečnou ochranou betonu i železobetonu před poškozením vlivem atmosférických srážek.

Spotřeba
Přibližně 2,4 kg/m2 na 2 mm tloušťku (izolování proti vlhkosti), přibližně 3 kg/m2 na 2,5 mm tloušťku (izolování proti vodě), přibližně 3,6 kg/m2 na maximální tloušťku 3 mm (izolování proti tlakové vodě)

Balení
Papírový pytel, 24 kg (složka A), plastový kanystr, 8 kg (složka B)

Výrobce
Henkel

CERESIT CR 166
CERESIT CR 166 | Zdroj: Ceresit

red