Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton

Zdění na tenkovrstvou maltu (Pracovní postup)

Zdění na tenkovrstvou maltou nebo lepidlem patří k modernějším a úspornějším způsobum spojování stavebních prvků. Postupně vytlačuje tradiční způsob zdění s maltou „nahrubo“.

Krok 5: Další řada tvárnic

Další rady se začínají zdít vždy od rohů, osazením celé tvárnice pery ven půdorysně, natočené o 90° oproti cihlám spodní řady. Z povrchu první řady tvárnic se zarovnávacím hoblíkem odstraní nerovnosti a vzniklý prach. Při napojení hladkých ploch tvárnic se lepicí malta nanese i na vertikální spoj.

05 Další řada tvárnic
05 Další řada tvárnic |

Nepřehlédněte: Jak zhotovit vnitřní příčku z vápenopískového zdiva (video)

Krok 6: Nanesení tenkovrstvého lepidla

Lepicí malta se nanáší celoplošně zubovým hladítkem s velikostí zubu 4 mm nebo zednickou lžící s ozubením na délku dvou až tří tvárnic. Konzistence lepicí směsi je vyhovující tehdy, když v maltě zůstávají rýhy po zubech hladítka.

06 Nanesení tenkovrstvého lepidla
06 Nanesení tenkovrstvého lepidla |

Krok 7: Dodržení uložení a provázání

Jednotlivé tvarovky se postupně zasouvají tak, aby mezi pery a drážkami vznikl těsný spoj. Styčná spára mezi pery a drážkami se nevyplňuje lepidlem. Ložné spáry se vyplňují až po líce zdiva. Při zdění je třeba dodržovat provázání zdiva min. 100 mm.

07 Dodržení uložení a provázání
07 Dodržení uložení a provázání |

08 | Korekce polohy tvárnic

Pomocí zednické šňůry a vodováhy se průběžně kontroluje vodorovnost a svislost stěn. Případné nerovnosti tvárnic je možné korigovat poklepáním gumovým kladivem do přibližně 10 min. po nanesení lepidla na podklad.

08 Korekce polohy tvárnic
08 Korekce polohy tvárnic |

 

Text + foto: Zpracováno z pokladů Porfix
Vizualizace detailu: Viktor Mikovčák

Článek byl uveřejněn v časopise Realizace staveb 2/2019.