Partneři sekce:

Jak na tvorbu překladů přímo na stavbě (pracovní postup)

Správně provedené konstrukce hrubé stavby jsou stěžejním bodem každého objektu – bez nich by se brzy začaly objevovat statické problémy, případně by došlo k poničení či destrukci prvků hotového objektu. Například oken.

Správně připravený stavební otvor s dostatečným překladem je klíčový pro bezproblémové otevírání a zavírání okenního křídla. V současné době je na trhu celá řada nejrůznějších druhů překladů (například Ytong nabízí překlady nosné, nenosné, ploché, ale i prefabrikované – kompatibilní se systémem Silka – nebo dokonce žaluziové kastlíky pro okamžité či dodatečné instalování rolet a žaluzií).

I tak jsme ovšem občas postaveni před problém, že překlad, který potřebujeme, není k dostání, případně že nechceme či nemůžeme dostupné překlady z nějakého důvodu použít. V takovém případě musíme přistoupit k tvorbě překladu přímo na stavbě.  K tomu budeme potřebovat zejména výztuž a beton (dle návrhu statika).

Monolitický železobeton se ukládá do bednění. Bednění můžeme vytvořit z bednících dílců (prken, OSB desek, atd..) nebo můžeme využít tzv. ztracené bednění, což u Ytongu znamená U profily, YQ U profily a UPA profily. Ve všech případech jde o pórobetonové „korýtko“, do kterého se vloží navržená výztuž a beton.

Výhodou tohoto řešení je úspora bednících dílců a vytvoření jednolitého podkladu pro budoucí omítky. Maximální délky takovýchto překladů jsou limitovány množstvím výztuže, které se do ztraceného bednění vejde. Lze takto řešit i otvory se světlostí kolem čtyř metrů.

TIP

Před započetím práce na překladech je vhodné si na  základě statického výpočtu připravit plánovanou výztuž překladu předem jako armokoš.

01 Příprava

Před přípravou pro zhotovení překladu nejprve hoblíkem odstraníme vyčnívající pera a jiné nerovnosti. V místě plánovaného otvoru připravíme vodorovné bednění. U profily a YQ U profily vždy klademe na  stěnu a bednění tak, aby úložná délka překladu byla min. 250 mm.

Práce s U profily

02 Uložení profilů

U profily klademe na  sraz a  lepíme v  čele mezi sebou. Používáme tenkovrstvou zdicí maltu Ytong. Dbáme na rovinnost a přesnost uložení U profilů.

03 Armokoš

Do  jádra U profilu vložíme předem připravenou výztuž – armokoš. Zafixujeme jeho polohu, abychom zajistili potřebné krytí výztuže betonem. Případnou dodatečnou tepelnou izolaci vložíme podle projektu.