Vápenopískové tvárnice v praxi (Pracovní postup)

Partneři sekce:

Silka je ryze ekologický materiál – složení je velmi podobné složení Ytongu, který je z čistě přírodních surovin. Svou únosností až 20 MPa se však podobá betonu, proto jsou vápenopískové bloky oproti Ytongu mnohem pevnější. Silka se prosazuje u staveb se zvýšenými nároky na protihlukovou ochranu.

Krok 5: Nanášení malty

Zdicí maltu nanášíme pomocí zednické lžíce s výškou zubu 5 mm. Maltu nanášíme po celé ploše zdiva tak, aby při okrajích tvárnice zůstal pruh bez malty šířky cca 10 mm, aby se při položení vrchní tvárnice malta zbytečně nevytlačovala přes ložnou spáru. Nanášíme rýhy hřebene rovnoběžně se stěnou.

05 Nanášení malty
05 Nanášení malty |

Krok 6:  Další řady cihel

Zdění z bloku Silka Tempo probíhá pomocí manipulační techniky – mini jeřábku.

06 Další řady cihel
06 Další řady cihel |

Krok 7: Ořez

Zdění z vápenopískových cihel se provádí podle předem připraveného kladečského plánu. Není tak nutné provádět řezání.

07 Ořez
07 Ořez |

Krok 8: Očištění

Maltu, která vyteče ze spáry, nikdy nerozmazáváme po ploše zdiva. Po vytvrzení ji jednoduše odstraníme zbroušením, příp. oklepáním. Při správném dodržení pracovního postupu je stavba čistá a odpad minimální.

08 Očištění
08 Očištění |
01 Příprava malty
02 Míchání malty
03 Správná konzistence
04 První řada
05 Nanášení malty
06 Další řady cihel
07 Ořez
08 Očištění
Text + foto: Xella – Silka
Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 5/2018.