Spárovací malty (přehled)

Partneři sekce:

Na zdění a spárování lícového zdiva jsou určeny speciální druhy spárovacích malt, které díky svému složení nezpůsobují výkvěty na zdivu.

musí být před zděním pevné, zbavené prachu, mastnoty a jiných nečistot a nesmí být zamrzlé. Zdicí malta dodávaná v pytlích se připravuje smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody v bubnové nebo kontinuální míchačce, volně uložená v kontinuální míchačce pevně připojené k mobilnímu silu. Poměr vody a suché směsi se volí podle doporučení výrobce.

Cihly se ukládají do čerstvé malty posouváním směrem k styčné spáře. Plné lícové cihly se mohou zdít a zároveň i spárovat – malta vytlačená ze spár se stáhne a upraví spárovací lžící nebo pomocí kousku zahradní hadice tak, aby malta v horním okraji spáry ustupovala 1–3 mm od líce tvarovky a spodní okraj spáry byl zarovnán s okrajem tvarovky.

Ke snížení nasákavosti spárovací malty a zvýšení odolnosti proti znečištění se doporučuje lícové zdivo napustit prostředky s hydrofobními účinky. Pro tyto účely je možné použít prostředky, které jsou chemicky neagresivní a přednostně na vodní bázi. Aplikace těchto prostředků se realizuje nátěrem nebo nástřikem podle pokynů výrobce lícových cihel a vždy na zdivo s důkladně ztvrdlou maltou (minimálně po 1 měsíci).

Cemix 9005 Malta na lícovky 5MPa

Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 5

Cementová malta na lícové zdivo. Obsahuje speciální přísady, které zabraňují vzniku výkvětů. Zachovává bezchybný vzhled. Pro všechny typy lícového zdiva.

Balení: papírový pytel 25 kg
Spotřeba: 15 kg/m2 při doporučené tloušťce spáry 1–3 mm
Výrobce: Cemix

Zdicí a spárovací malta 5 pro lícové zdivo

Zdicí a spárovací malta 5 pro lícové zdivo

Průmyslově vyráběná suchá malta využívající přírodní materiály, křemičitých písků, cementu, příměsí a přísad. Velikost středního zrna je 0,6 mm. Malta je určená pro zdění/lepení pórobetonových tvárnic, nosných i příčkových stěn (YTONG, HEBEL, SIPOREX, H+H aj.) a keramických cihel. Vhodná pro spárování lícového (pohledového) zdiva v jedné pracovní operaci. Ideální na spárování klinkerů, lícové a vápenopískové cihly. Je možné ji použít pro vyspravování nerovných povrchů omítek, betonů, neomítnutých pórobetonových zdí a dalších aplikací.

Balení: papírový pytel 25 kg
Vydatnost: 2,5 kg/m2 při doporučené tloušťce spáry 3 mm
Výrobce: Den Braven

Ceresit CT 32

Ceresit CT 32 Malta pro klinker

Pro zdění a spárování konstrukčního, základového a pohledového zdiva, komínů, podezdívek plotů a objektů drobné architektury z klinkerových cihel. Je určena také ke spárování klinkerových pásků o tloušťce do 30 mm. Díky svým vlastnostem je malta velice dobře zpracovatelná, má velmi dobrou přídržnost k povrchům s nízkou nasákavostí a zabraňuje tvorbě smršťovacích trhlin po dobu vyzrávání malty. Trassová moučka jako přísada zlepšuje zpracovatelnost a zabraňuje solným výkvětům.

Balení: papírový pytel, 25 kg
Spotřeba: přibližně 2 kg/dm3
Výrobce: Henkel

KM Beta Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo ZM 907

Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo ZM 907

Cementová zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 10 N/mm2 s obsahem křemičitého písku, příměsí a přísad je určena pro zdění a spárování lícového zdiva z keramických prvků (klinkrů), vápenopískových a betonových prvků v jedné pracovní operaci, případně i k dodatečnému spárování. Je vhodná pro použití ve vnitřních i vnějších prostorech, nevytváří trhliny a nezpůsobuje výkvěty na povrchu. Vyznačuje se vysokou přilnavostí a plasticitou. 

Balení: papírový pytel, 40 kg
Spotřeba: přibližně 17 kg/m2 při doporučené tloušťce 12 mm
Výrobce: KM Beta

Quick-mix VM 01

VM 01 Malta na zdění a současné spárování

VK 01 je suchá, zušlechtěná maltová směs pro zdění a současné spárování lícového zdiva z keramických, betonových a amenných (přírodních i umělých) stavebních pohledových prvků v jednom pracovním kroku s nasákavostí 4-7%

Balení: papírový pytel, 30 kg
Spotřeba: přibližně 28–32 kg/m2 v závislosti na formátu cihel a tloušťce spáry
Výrobce: quick-mix


Wienerberger Terca Klinker

Terca Standard

Minerální vápenocementové malty pro zdění a  zároveň spárování pohledového zdiva z lícových cihel TERCA Klinker firmy Wienerberger určené pro vnitřní i vnější prostředí. TERCA Klinker malta (G) je určena pro zdění a spárování lícových cihel/pásků s  nasákavostí do 8 % (lícovky rakouské provenience).

Balení: papírový pytel 30 kg
Vydatnost: přibližně 15 l malty / 25kg pytel
Výrobce: Wienerberger

TEXT: Andrea Dingová ve spolupráci s jednotlivými firmami
FOTO: archiv firem, quickmix, Svídal, s. r. o.