Partneři sekce:
  • Stavmat
  • REHAU

Zvláštní bednění pro speciální monolitické projekty

Zvláštní bednění pro speciální monolitické projekty

Monolitická výstavba je různorodá – od jednoduchých staveb až po tvarově neobvyklé projekty, náročné na realizaci i nasazené systémy bednění, někdy dokonce vyžadující zvláštní bednění, vyrobené na míru. A nemusíme hned vybírat ty nejsložitější stavby, jako jsou například mosty. I v rámci dětského hřiště je možné nasadit zvláštní bednicí formu pro skvělý výsledek a neopakovatelnou architekturu.

Dodavatelé bednění mohou podpořit řadu projektů standardními bednicími systémy pro rovné a obloukové stěny nebo třeba stropy a atiky. Některé projekty jsou ale složitější a vyžadují více než standardní řešení. U takovýchto speciálních projektů lze běžné bednění nasadit jen zčásti, protože představy architektů často předčí možnosti nasazení systémových bednicích forem. Stavbu je tak nutné vybavit bedněním vyrobeným speciálně pro daný projekt. „Bednění na míru projektu plánujeme a vyrábíme od základu. Samozřejmě vycházíme z možnosti využití systémových prvků, jako jsou dřevěné nosníky a ocelové paždíky, ale valná část bednění je novým produktem“, popisuje Dipl. Ing. Arch. Zoran Tanevski, vedoucí technického oddělení společnosti Doka. I proto je zvláštnímu bednění věnována maximální péče už od úvodních konzultací se zákazníkem.

Pro mosty, rodinné domky i dětská hřiště

Zvláštní bednění najde své uplatnění všude tam, kde architekt požaduje jiné tvary, než jaké je možné uskutečnit se standardním systémovým bedněním. Jedná se například o neobvyklé přechody, lomení, zborcené plochy nebo například speciálně designované hlavy sloupů či sloupy samotné. V dílnách společnosti Česká Doka ale byla vyrobena například i extrémně rozměrná bednění pro kopule plzeňské Techmanie, desítky forem pro neobvyklé zábradlí Trojského mostu nebo speciální formy pro sochařskou práci na Proseku. Díky možnostem monolitické výstavby jsou hranice realizovatelnosti téměř nekonečné a jediným limitem je právě bednicí forma. Se zvláštním bedněním ale většinou odpadá i tato překážka. „V naší dílně na zvláštní bednění jsme už vyrobili stovky forem, které vtiskly tvar řadě oceněných staveb. A já jsem rád, že jsme mohli být jejich součástí, protože jsme pomohli vybudovat něco jedinečného. Takové totiž projekty využívající zvláštní bednění jsou,“ říká Ing. Karel Novotný, jednatel společnosti Česká Doka.

Zvláštní bednění pro betonáž vodní elektrárny v Roudnici nad Labem formovalo savky, jejichž tvar přechází z čtyřhranného vstupu do kruhového výstupu.

Zvláštní bednění pro betonáž vodní elektrárny v Roudnici nad Labem formovalo savky, jejichž tvar přechází z čtyřhranného vstupu do kruhového výstupu.

Plánování výroby a nasazení zvláštního bednění

Na počátku vždy stojí nápad nebo představa architekta, kterou je třeba zhmotnit pomocí monolitické konstrukce – tedy pomocí bednicí formy. Tento záměr je třeba do detailu zkonzultovat a pečlivě se na výrobu bednění i následnou realizaci připravit. Po detailním zadání od architektonické kanceláře nebo realizační firmy pak plánují specialisté z technického oddělení společnosti výrobu zvláštního bednění v trojdimenzionálním modelu. Na tom je možné jednoduše projít všechny detaily formy, spočítat únosnost a rozplánovat jednotlivé prvky pro výrobu. „Při výrobě zvláštního bednění dostáváme z technického oddělení rozkreslený každý jednotlivý prvek konstrukce tak, abychom mohli formu sestrojit s maximální přesností a zejména únosností,“ komentuje vedoucí výrobny zvláštního bednění Doka Václav Jelínek a dodává: „Stejné plány pak putují i na stavbu, protože v řadě případů je nutné speciální bednění kvůli jeho velikosti transportovat rozebrané.“ S kompletací na místě pak nezřídka pomáhá montážní mistr, který systém zná do posledního detailu.

Konstrukce zvláštních bednění a jeho povrchy

Zvláštní bednění musí betonu nejen předat kvalitní otisk v požadovaném tvaru, ale také unést váhu či rovnoměrně redistribuovat hydrostatický tlak betonové směsi. Pro tradiční bednicí systémy, jako jsou například rámová systémová bednění Framax Xlife, nosníková velkoplošná bednění TOP 50 či stropní nosníkové bednění Dokaflex 20, existují standardní výpočty únosnosti; pro zvláštní bednění je nutné tato data vytvořit na základě nových skutečností. A to zejména proto, že nepravidelné tvary zvláštních bednění mají často za důsledek nestejnoměrné působení váhových a vztlakových sil.
Standardní konstrukce zvláštního bednění proto sestává ze základu tvořeného vysoce únosnými ocelovými paždíky Doka, z dřevěných nosníků, na míru vyráběných ramenátů ze speciální, 32 mm silné laťovky Doka nebo dřevěných fošen a zvolené bednicí desky.

Ta musí být nejen únosná, ale také tvarovatelná a zároveň musí disponovat kvalitním povrchem pro skvělý otisk. „V naší nabídce je řada desek, které je možné pro zvláštní formy využít, záleží samozřejmě na požadavcích zákazníka na výsledný povrch,“ komentuje Jaroslav Cvetkov, který má ve společnosti Doka na starost právě bednicí desky. „Bednicí desku je třeba zvolit nejen podle povrchu, ale i podle možnosti realizace. Některé desky je možné ohnout, jiné je třeba nařezat na tenké proužky a těmi následně pokrýt konstrukci. Někdy je požadavkem hladký povrch, takže formu brousíme, jindy zase rustikální vzhled, kdy používáme kartáčovaná prkna. Vše záleží jen na požadavcích zákazníka,“ doplňuje Cvetkov.

Bezpečnost při nasazení bednění

Důležitým aspektem plánování zvláštního bednění a jeho nasazení je i jednoduchý a snadný postup nasazení a zejména bezpečnost při realizaci obednění, betonáže a následném odbednění. Technici proto už od počátku počítají i s použitím systémových bezpečnostních prvků. Důležitá je zejména ochrana volného okraje, vždyť většina úrazů se ve stavebním sektoru stane pádem z výšky nebo do hloubky. Nasazení profesionálních bezpečnostních systémů je proto logické; stavba je navíc efektivnější a preciznější, protože dělníci nemusí hlídat svoji bezpečnost a mohou se lépe soustředit na vykonávanou činnost.

Snadnou obsluhu zvláštního bednění tak mohou zajistit například předmontované plošiny K nebo betonářské lávky, využívá se i pracovní lešení Modul určené k obsluze bednění a práci na výztuži. Samostatnou kapitolou pak je ochrana volného okraje pro bednění i hrubou stavbu Doka XP. Systém skládající se ze sloupků zábradlí, botek a samotného ocelového zábradlí nebo zábradelního profilu je extrémně jednoduchý na instalaci, ale může velmi pomoci bezpečnosti na staveništi. „Při použití originální ochranné mříže není totiž možné vypůjčit si část zábradlí, protože je zrovna někde na stavbě potřeba prkno, a ohrozit tak bezpečnost kolegů,“ popisuje produktový manažer Doka Václav Lorenc.

Pro rychlou, efektivní a zejména bezpečnou monolitickou výstavbu je správná volba bednění a kompatibilních bezpečnostních prvků základem. Jednoduché použití, nasazení systémových prvků bednění, jeho jednoduchá obsluha a rychlá obrátkovost jde ruku v ruce s předpřipravenými bezpečnostními systémy a dokáže značně usnadnit práci na staveništi. Společný vývoz, plánování a jednotné nasazení systémů pak snižuje náklady na celkový projekt. Nasazení bednicích a bezpečnostních systémů tak prokazatelně šetří čas a náklady na výstavbu.

Každá stavba je unikátní

Každý bednicí systém má své ideální využití. V některých případech je možné nasadit systémové bednění, šplhací a samošplhací bednění nebo konstrukce, které bednění přenesou přes údolí. Jindy je třeba bednění vyrobit od počátku, protože objekt je tak specifický, že nedovoluje použití standardních řešení. „Odborníci na bednění“ ze společnosti Doka mají řešení pro každý z nich, a to jednoduché, rychlé, efektivní a zejména bezpečné. A zbývá jen dodat, že pro tým společnosti Doka není běžný projekt, každý je něčím zvláštní. Protože přináší novou stavbu, nové výzvy a zejména je specifický, protože je to váš projekt.

Případová studie: Centrum environmentální výchovy, Krkonošský národní park

Lokálními i mezinárodními cenami ověnčené Krkonošské centrum environmentální výchovy (KCEV) vzniklo s nasazením zvláštního bednění Doka. Střecha centra, která je svým tvarem plastickou mapou Krkonoš, byla bedněna pomocí 144 panelů bednění o výměře téměř 1000 m2 vyrobeného podle požadavků projektu. Skládá se ze čtrnácti segmentů, z nichž třináct má tvar trojúhelníku, jeden pak čtyřúhelníku. Vrchní část střechy, tvořená třemi trojúhelníkovými segmenty, má sklon do cca třech stupňů. Druhá část střechy, kterou tvoří zbylé segmenty, pak má sklon od osmi do čtyřiapadesáti stupňů. Vnější strana střechy je ozeleněná, vnitřní pak nese pohledovou strukturu kartáčovaných prken. V rámci celé stavby byly ve spolupráci se statikem a technologem pevně stanoveny pracovní spáry, protože složitost stavby vyžadovala jejich jasné a přesné rozvržení. Samotná betonáž střechy pak probíhala ve třech taktech, kdy část střechy byla bedněna oboustranným bedněním a část s menším sklonem pouze se spodní deskou.

Projekty realizované s nasazením zvláštního bednění často sbírají významné architektonické ceny. Stavba KCEV jich má díky speciální střeše na kontě celou řadu.

Projekty realizované s nasazením zvláštního bednění často sbírají významné architektonické ceny. Stavba KCEV jich má díky speciální střeše na kontě celou řadu.

Část 3D modelu pro výrobu speciálního bednění pro střechu Krkonošského environmentálního centra. Celkově bylo vyrobeno 144 panelů.

Část 3D modelu pro výrobu speciálního bednění pro střechu Krkonošského environmentálního centra. Celkově bylo vyrobeno 144 panelů.

TEXT: Radek Syka
Radek Syka působí ve společnosti Česká Doka bednicí technika spol. s r. o.

FOTO: Radek Syka, Benedikt Markel

Zdroj: PR článek společnosti Česká Doka bednicí technika spol. s r. o.

Komentáře