Partneři sekce:
 • Stavmat

Snadnější realizace monolitických objektů

Snadnější realizace monolitických objektů

Vzhled monolitické stavby, zejména objektu s definovanými požadavky na vzhled betonových ploch či struktur, zcela zásadně ovlivňuje bednění použité pro její realizaci. Správně vybrané kvalitní bednicí systémy tak mohou nejen výrazně ovlivnit finální kvalitu díla, ale díky profesionálnímu zpracování a logice práce s bedněním také rychlost a hospodárnost realizace.

Bednicí technika pro různé tvary

Představy architektů nezřídka pracují s betonovými povrchy jako s malířským plátnem, na které chtějí načrtnout neobvyklé tvary či struktury. S pomocí profesionálního bednění a přístupu technického plánování je možné zhmotnit téměř každou představu. Díky výrobě speciálního bednění nejsou omezeni jen systémovými prvky, ale vytváří se i úplně nové bednění pro komplikované tvary.

Jednodušší objekty jsou standardně vybaveny systémovým bedněním pro realizaci stěn nebo stropů. Nejčastěji se používají rámová bednění Frami Xlife (pro manipulaci bez použití jeřábu) nebo Framax Xlife či Nový systém Framax Xlife Plus. Framax Xlife Plus je doplněním stávající řady rámových bednění o systém, který jako jednostranný kotevní systém umožňuje rychlejší instalaci, a tím i hospodárnější stavbu.

Nová deska Xlife 3. generace, kterou je systém standardně osazován, je zase výrazně vylepšená oproti stávající desce Xlife. Pro realizaci svislých konstrukcí je ale samozřejmě možné využít celou řadu dalších systémů v závislosti na požadavcích architekta – velkoplošná bednění TOP 50, kruhová bednění H20 nebo řadu systémů pro betonáž sloupů. Vodorovné konstrukce pak jsou nejčastěji realizovány tradičním nosníkovým bedněním Dokaflex.

Případová studie: Palác národní, Praha
Případová studie: Palác národní, Praha
Extrémní nároky architekta na povrchy realizované stavby si vyžádaly výrobu speciálního bednění i úpravy stávajícího rámového bednění Framax Xlife. Do něj byly vkládány desky s různými povrchy, a dokonce bylo vybaveno řadou textur, které byly následně otištěny do betonu. Stejně tak stropní bednění Dokaflex bylo doplněno různými texturovanými deskami a předměty. Pro stavbu bylo vyrobeno speciální bednění pro neobvyklé tvary stropních konstrukcí i sloupových řad. Na řadě míst byl navíc do bednění Doka ukládán probarvený beton. Realizace monolitu: Terracon, a.s.

Povrch jako umělecké vyjádření

U řady staveb zůstává beton nejen jako konstrukční prvek, ale zejména jako viditelné expresivní vyjádření osobnosti architekta. V mnoha případech tak má povrch jasně definované požadavky, které se odvíjejí od povrchů bednicích desek. Různé druhy bednicích desek tak mohou zcela zásadně podpořit záměr architekta ve vzhledu stavby – od absolutně hladkých povrchů, jaké nabízejí například foliované překližky nebo bednicí deska Doka Xlife, přes lehkou strukturu dřeva u desek Doka 3-s až po speciální desky s rustikálními otisky.

Špatná volba bednicí desky nebo použití nevhodného odbedňovacího prostředku může vzhled otisku úplně znehodnotit. Je potřebné si uvědomit, že s nejlevnější deskou bohužel není opakovaná realizace kvalitních povrchů dost dobře možná.

Případová studie: D3 Strážov – Brodno
Případová studie: D3 Strážov – Brodno
Sofistikované bednicí celky jsou nasazené při stavbě mostu pro dálnici D3 u Žiliny. Česká Doka sem dodala mimo jiné šestici vozíků letmé betonáže, které jsou nasazeny na částech mostu vždy po dvojicích a formují jej jako vahadlo. Projekt letmé betonáže je příkladem nasazení vysoce sofistikovaných systémů pro extrémně náročné stavební projekty, kdy jsou důležité zejména včasné dodávky bednicích systémů na stavbu, koordinace, pečlivé plánování a vysoká kompetence všech zúčastněných stran. Realizace monolitu: Eurovia CS, a. s.

Bednění dokáže podpořit záměr architekta

Monolitická konstrukce dává do jisté míry velkou volnost architektonickým představám, které se dokážou zhmotnit prostřednictvím vhodně zvoleného bednicího systému. Důležitá ovšem je kvalitní příprava před betonáží, pečlivá samotná betonáž i následná péče o bednění.

Jen bednění totiž dokáže vtisknout betonu požadovaný tvar a jeho výběr je tak pro úspěch stavby klíčový. A je nakonec jedno, zda se jedná o most, který se stane pohledovou dominantou okolí, nebo základy garáže rodinného domku. Důležité je, aby dílo bylo provedeno kvalitně a pečlivě, aby bylo trvanlivé a přinášelo uspokojení tvůrcům i uživatelům.

Případová studie: Bytový komplex na Nikolajce
Případová studie: Bytový komplex na Nikolajce
Bytový dům na Nikolajce je realizován jako monolitická stavba o dvou objektech. K jejímu zbudování byly nasazeny zejména optimalizované celky rámového bednění Framax Xlife pro realizaci stěn a nosníkové bednění Dokaflex pro betonáž stropů. Současně byla stavba osazena skládacími plošinami K i stovkami metrů zábradlí se sloupky systému XP. Díky nasazení profesionálních bednicích celků doplněných o systémovou bezpečnost i elektronickou správu staveniště myDoka byla hrubá stavba dokončena v rekordním čase. Realizace monolitu: Eucon, spol. s. r. o.

Co budete potřebovat

 • Přehled základních okruhů bednicích systémů (výrobce Doka)
 • Stěnové systémy Doka rámové i nosníkové pro betonáž svislých konstrukcí
 • Stropní systémy pro betonáž vodorovných konstrukcí
 • Nosné konstrukce pro podporu bednicích systémů
 • Šplhací systémy hydraulické nebo jeřábem zdvihané
 • Doka Safety systémy pro vytvoření bezpečného pracoviště
 • Mostní systémy (vozíky letmé betonáže, římsové vozíky, vozíky spřažené konstrukce)
 • Systémy tunelových bednění Doka
 • Systémy pro výstavbu chladicích věží
 • Přehradní systémy Doka
 • Výroba speciálního bednění
 • Řada podpůrných služeb (Plánování bednění, servis bednění, předmontáž celků apod.)

Pozor

Při práci na bednění je nutné věnovat zvýšenou pozornost bezpečnosti pracovníků – a to zejména ve výškách. Z tohoto důvodu má společnost Doka ve svém portfoliu ucelený bezpečnostní systém, který zahrnuje betonářské lávky, armovací lešení Modul, bezpečné výstupové cesty na bednění systému XS i na stavební objekt prostřednictvím výstupových věží 250 nebo kompletní systém zabezpečení volného okraje XP.

Tip

Informace po ruce šetří čas a tím i náklady. Společnost Doka proto vyvinula platformu myDoka, která sdružuje informace mezi společností Doka a realizačními firmami. Po přihlášení jsou k dispozici veškeré dodací listy i vratky, faktury, přehled nasazení bednění na stavbě i další kontrolingové nástroje.

Samozřejmostí je možnost sdílení aktuálních plánů nasazení bednění i knihovna všech dostupných návodů a produktových listů k bednicím systémům Doka. Platforma je navíc díky internetovému rozhraní přístupná kdykoliv a kdekoliv a je možné ji využívat i na mobilních zařízeních přímo v rámci stavby.

TEXT: Radek Syka
FOTO: Doka

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 1/2016.

Komentáře