Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton
  • Isover

Elektronické aplikace pomáhají usnadnit stavební proces

Elektronické aplikace pomáhají usnadnit stavební proces

Rychlejší tempo výstavby si žádá nejen větší nasazení přímo v rámci realizace, ale také moderní přístup a efektivní nástroje. Na staveniště tak stále více proniká elektronika – a to nejen jako podpůrný administrativní prvek, ale také v rámci plánování projektů i samotné výstavby.

Zrychlení výstavby, zjednodušení procesů a lepší i bezpečnější plánování jsou pro dnešní stavby téměř zaklínadlem. V oblasti bednicí techniky to platí dvojnásob, protože správný propočet bednění, jeho kontrola i kontrola betonáže a bezpečné nasazení prvků jsou pro úspěšnou monolitickou konstrukci základem. Další nadstavby, jako například kontrolingové nástroje či elektronická archivace dokumentů, jsou bonusem, který může výrazně zjednodušit celý projekt.

Plánování nasazení bednění

Realistický plán nasazení bednění může výrazně ovlivnit průběh výstavby, a to jak stran rychlosti, tak i ekonomiky projektu. Tam, kde u jednoduchých projektů nestačí dlouholeté zkušenosti tesařů, jsou k dispozici intuitivní nástroje, které jsou k volnému po­užití i na internetových stránkách společnosti Doka (www.doka.cz) a které lze využít přímo na počítači, nebo je možné si je rovnou stáhnout jako aplikaci do chytrého telefonu.

Správné plánování bednicích systémů může výrazně ovlivnit ekonomickou rozvahu stavby. Optimálně vybrané systémy, jako například velkoplošné bednění Framax Xlife Plus, jsou bonusem, který může stavbu výrazně urychlit.

Správné plánování bednicích systémů může výrazně ovlivnit ekonomickou rozvahu stavby. Optimálně vybrané systémy, jako například velkoplošné bednění Framax Xlife Plus, jsou bonusem, který může stavbu výrazně urychlit. 

Takové nástroje nabízejí například plánování obednění stropu pomocí systémů Dokaflex a Dokaflex 30tec. Aplikace poradí, jakou vzdálenost je možné nastavit mezi nosníky i stropními podpěrami pro definovanou sílu stropní desky. Užitečným pomocníkem pro stěnová bednění je pak kalkulačka, která pomůže vypočítat tlak čerstvého betonu v závislosti na teplotě, času i výšce betonované stěny.

Programy pro detailní plánování bednění Doka

Plánovat bednění pro složitější projekty pomáhají sofistikovanější programy jako například Doka Tipos 8. S tímto programem je možné plánovat nasazení bednění na míru danému projektu, a to tak, aby práce na staveništi byla rychlá, efektivní a, samozřejmě, s optimálním množstvím materiálu.

Technické plánování je možné realizovat pomocí jednoduchých nástrojů přímo u dodavatele. V případě složitějších projektů, jako je například letmá betonáž, je ale nutné zapojit zkušenosti odborníků na bednění a velmi sofistikované programy, jako je třeba Doka Cad.

Technické plánování je možné realizovat pomocí jednoduchých nástrojů přímo u dodavatele. V případě složitějších projektů, jako je například letmá betonáž, je ale nutné zapojit zkušenosti odborníků na bednění a velmi sofistikované programy, jako je třeba Doka Cad.

Výsledné sestavy bednění jsou automaticky doplněny o kusovníky včetně spojovacího materiálu. Pro sofistikovanější plánování je pak využíván profesionální program Doka Cad. S jeho pomocí technici ze společnosti Doka připravují plány pro nasazení všech typů bednicích systémů Doka pro všechny typy realizací. A to i pro zvláštní projekty, pro které jsou bednicí systémy vyráběny přímo pro potřeby projektu.

myDoka sleduje stav materiálu na stavbě

Mít na staveništi řadu bednicích prvků je dobré. Ale mít o nich přehled a ještě mít v pořádku a pohromadě všechny dodací listy, faktury a vratky, to je prostě k nezaplacení. A takové informace online a ihned po ruce nabízí systém elektronické správy staveniště myDoka.

S myDoka má uživatel vždy přehled o všech bednicích prvcích, které má na stavbě k dispozici, a to včetně jejich vyobrazení pro snazší orientaci, pořádek v elektronické evidenci všech potřebných dokumentů a zároveň má k dispozici i řadu vyhodnocovacích a kontrolingových nástrojů.

Zejména u velkých projektů je elektronický systém správy staveniště myDoka výraznou pomocí při každodenních úkonech.

Zejména u velkých projektů je elektronický systém správy staveniště myDoka výraznou pomocí při každodenních úkonech.

Stranou nesmí zůstat ani možnost objednání bednění a vratky pohodlně skrze portál a možnost stahování veškerých relevantních dokumentů včetně uživatelských informací ke všem bednicím systémům Doka.

Je třeba dodat i to, že myDoka je silnou podporou ekologického chování, protože dokumenty vydané ve společnosti Doka (dodací listy, vratky či faktury) jsou automaticky archivovány a okamžitě doručeny do systému. Portál myDoka tak šetří nejen čas a peníze, ale je také významným příspěvkem pro ekologii.

Měření pevnosti betonu v reálném čase

Tempo výstavby při realizaci monolitických konstrukcí je možné ovlivnit například i elektronickým sledováním tuhnutí betonové směsi. Systém sledování vývoje pevnosti betonu Concremote funguje na principu měření tepla tuhnutí betonu a jeho online srovnáváním s pevnostní zkouškou kostek.

V praxi systém Concremote funguje tak, že je provedena pevnostní zkouška mačkáním kostek, avšak před samotnou zkouškou jsou získána data o tepelném vývoji betonu pomocí speciálního kalibračního boxu. Data jsou uložena do systému, který na jejich základě vyhodnocuje později vývoj tuhnutí betonu na stavbě v závislosti na okolním počasí, teplotě vzduchu i teplotě betonové směsi. Uživatel tak okamžitě získává ověřená a důvěryhodná data o vyzrávání stavby a může lépe plánovat obrátky bednění i dodávky betonu.

Systém Concremote pomáhá sledovat vývoj mladého betonu.

Systém Concremote pomáhá sledovat vývoj mladého betonu.

Využití sofistikovaného systému sledování tuhnutí betonu přináší aktuální informaci o nejkratším možném čase odbedňování. To nejen urychluje výstavbu, ale šetří také náklady. Rychlejší odbedňování přináší možnost snížení nákladů na bednění, pracovní sílu, přesnější plánování i lepší komunikaci s betonárkou.

Systém navíc může nejen stavbu urychlit, ale v extrémních případech i varovat před příliš časným odbedňováním, které by mohlo vést k deformacím betonu, trhlinám nebo i zhroucení konstrukce. Concremote má velmi široký provozní rozsah, jak se ukázalo například při realizaci vodní elektrárny Mustrat Falls, kde byly senzory nasazeny při teplotách až -40 °C.

Právě zde nasazení systému zamezilo vzniku trhlin, které mohlo způsobit brzké odbedňování. Naopak při realizaci Highpoint Residential Tower v Londýně včasné odbedňování založené na informacích ze systému Concremote urychlilo stavbu o 47 pracovních dní při uložení téměř 3 000 kubíků betonu.

Urychlení výstavby, zjednodušení procesů i pomoc přírodě

Pomocí efektivního plánování, kontroly stavby, jednouché archivace i přehledných dohledových nástrojů lze být o krok napřed a mít stavbu pod kontrolou. V neposlední řadě je stavba s podporou podobných nástrojů efektivnější, díky lepšímu plánování i kontrole též ekologičtější a díky přesnější logistice a lepšímu využívání zdrojů ekonomičtější. To vše pomáhá k tomu, aby stavební projekt byl úspěšný a přínosný pro všechny zúčastněné dodavatele.

Electronic systems helps with construction

A faster pace of construction requires not only greater job, but also a modern apporoach and effective tools. That is why electronic systems became more and more important also for the site – not only as an administrative eement, but also as a part of project and even construction itself.

 

TEXT A FOTO: Česká Doka bednicí technika, spol. s r. o.

Článek byl uveřejněn v časopisu Inžinierske stavby / Inženýrské stavby 06/2017.