ASB Články na téma

elektronické aplikace

Rychlejší tempo výstavby si žádá nejen větší nasazení přímo v rámci realizace, ale také moderní přístup a efektivní nástroje. Na staveniště tak stále více proniká elektronika – a to nejen jako podpůrný administrativní prvek, ale také v rámci plánování projektů i samotné výstavby.