S hloubkou 44 m a průměrem 55 m je čerpací zařízení v Oberhausenu momentálně nejhlubší stavbou v Porúří. Uvnitř ohraničené stavební jámy musely být zhotoveny masivní železobetonové stěny.
Galerie(8)

Jedinečné čerpací zařízení na řece Emscher

Partneři sekce:

Návrh bednění a lešení vypracovaný firmou PERI přesně podle požadavků projektu pomáhá v Oberhausenu s rychlým postupem stavby impozantního čerpacího zařízení v hloubce 44 m na řece Emscher.

Nový odvodňovací kanál (AKE) s celkovou délkou 51 km je jedinečným, světovým, generačním projektem společenství Emscher v Essenu. Řeka Emscher, jedna z „nejšpinavějších řek Evropy“, by tak měla být z velké části zbavena odpadních vod a stát se opět součástí čisté, zdravé přírody.

V posledních 150 letech byl kanalizovaný přítok řeky Rýn využíván jako odpadní řeka Porúří, jejíž voda byla odváděna nad zemí přes větší počet čistíren odpadních vod do Rýna. Čerpací zařízení v Oberhausenu, které je momentálně ve výstavbě, bude odtokovou vodu kanálu Emscher čerpat do výšky cca 35 m.

Po zapojeném a již zprovozněném čerpacím zařízení v Gelsenkirchen a Bottrop představuje oberhausenské zařízení poslední článek řetězce. Tato tři zařízení čerpají vodu úhrnem do výšky 80 m tak, aby mohla být odpadní voda dopravována od roku 2020/2021 směrem od Dortmundu až k čističce odpadních vod v ústí Emscher u Dinslaken.

Návrh bednění a lešení odpovídající požadavkům projektu pomohl rychlému postupu stavby impozantního čerpacího zařízení v Oberhausenu.
S hloubkou 44 m a průměrem 55 m je čerpací zařízení v Oberhausenu momentálně nejhlubší stavbou v Porúří. Uvnitř ohraničené stavební jámy musely být zhotoveny masivní železobetonové stěny.
Technici firmy PERI koncipovali návrh šplhavého bednění pro vnější prstenec s tloušťkou 130 m z kruhového bednění RUNDFLEX a lešení pro překládané bednění CB 160.
Firma PERI dodala celkový návrh podle náročných stavebních opatření zahrnující šplhavé bednění podpěrné lešení a přístupovou techniku.
systémy PERI
Již v průběhu hloubení sloužila schodišťová věž ze systému lešení PERI UP zavěšená na konstrukci z konzol VARIOKIT pro přístup na dno stavební jámy.
Schodiště PERI UP Flex bylo možné bezpečně a pohodlně využívat také pro přepravu nářadí nebo stavebního materiálu.

Se systémy PERI nahoru i dolů

S hloubkou 44 m a průměrem 50 m je čerpací zařízení v Oberhausenu nyní nejhlubší stavbou v Porúří. Pro tuto náročnou konstrukci dodala firma PERI obsáhlý návrh se šplhavým bedněním, podpěrným lešením a přístupovou schodišťovou věží.

 

Ještě v roce 2017 pracovala společnost Züblin Spezialtiefbau GmbH ze Stuttgartu na hloubení šachty při dodržení nezvyklého, ale z vnější strany sotva znatelného výkopového opatření. Schodišťová věž ze systému lešení PERI UP, zavěšená na konzolové konstrukci VARIOKIT, sloužila jako přístup na dno stavební jámy.

Pro přizpůsobení stále se měnící hloubce byla schodišťová věž postupně ve spodní části nastavována – až do konečné výšky cca 50 m. Schodiště s šířkou stupně 1,25 m umožňovalo i přes velký pohyb osob v obou směrech také pohodlný a bezpečný transport nářadí a stavebního materiálu.

Schodiště PERI UP Flex bylo možné bezpečně a pohodlně využívat také pro přepravu nářadí nebo stavebního materiálu.
Schodiště PERI UP Flex bylo možné bezpečně a pohodlně využívat také pro přepravu nářadí nebo stavebního materiálu. |

Kompletní zajištění hrubé stavby

Po vytvoření stavební jámy převzali zodpovědnost za zhotovení hrubé stavby z železobetonu specialisté na inženýrské stavby ze společnosti PORR Německo z Berlína. Uvnitř ohraničeného prostoru ve stavební jámě musely být vytvořeny masivní betonové konstrukce vlastního čerpacího zařízení.

Vnější kruhová stěna a vnitřní stěny, stejně jako mezistropy a průvlaky uspořádané napříč, měly tloušťku až 1,80 m – s výškou podepření do 40 m. Zároveň musely být pracovní úrovně, schodišťová věž a únikové cesty přizpůsobeny stále se měnící situaci a podmínkám na stavbě.

Technici PERI z Berlína koncipovali návrh šplhavého bednění pro vnější prstenec s tloušťkou 1,30 m z kruhového bednění RUNDFLEX a lešení pro překládané bednění CB 160 – při zohlednění stísněného volného prostoru, který činí cca 2 m mezi vyztužením jámy a stěnou čerpacího zařízení.

Se třemi sadami bednění tak mohlo být efektivně zhotoveno šest kruhových záběrů v osmi úsecích s výškou 5 m. Pro bednění vnitřních stěn byly vytvořeny šplhavé sestavy z překládaného bednění CB a rámového bednění TRIO, které bylo možné přemísťovat s pomocí jeřábu.

Podlahy lávek, které byly dodány již smontované, urychlovaly montáž od samého začátku. Se šplháním, armováním a betonáží v intervalech po 8 až 10 dnech bylo možné docílit i přes náročnost stavby plynulé a rychlé takty.

Návrh bednění a lešení odpovídající požadavkům projektu pomohl rychlému postupu stavby impozantního čerpacího zařízení v Oberhausenu.
Návrh bednění a lešení odpovídající požadavkům projektu pomohl rychlému postupu stavby impozantního čerpacího zařízení v Oberhausenu. |

Podpěrné lešení pro velké zatížení a výšku

Pro zhotovení napříč uspořádaných mezistropů bylo postaveno prostorové podpěrné lešení PERI UP, které mohlo být díky metrickému modulu přizpůsobeno jak komplikovanému tvaru stavby, tak také odváděnému zatížení.

Pro většinu zatěžovacích stavů sloužily horizontály s délkou 25 cm, 50 cm, 100 cm a 150 cm pro uspořádání sloupků „na míru“. V případě potřeby byly kombinovány se systémovými ocelovými nosníky jako konstrukce pro přemostění.

Nepřehlédněte: Debnenie použité na stavbe Púštneho vzdelávacieho centra

Pod prvním mezistropem se o odvedení bodového zatížení do dna stavební jámy postaraly vysokopevnostní věže HD 200. Vzniklo tak místo mezi podpěrným systémem, a tím byl umožněn přístup k sacímu prostoru a schodišti.

Tloušťka stropní desky každého ze tří mezistropů byla 1,00 m, u mezistropu 2 byl navíc pro pozdější jeřábovou dráhu integrován železobetonový nosník s výškou 1,80 m a šířkou 1,90 m. Při plánování a provádění musely být zohledněny také různé úrovně a do podpěrného lešení začleněny odpovídající přístupy.

Světlá podpěrná výška u posledního železobetonového stropu s tloušťkou 1,00 m byla v některých místech přes 36 m vysoká. Návrh bednění a lešení odpovídající požadavkům projektu pomohl rychlému postupu stavby impozantního čerpacího zařízení v Oberhausenu.

Text + foto: Peri

Článek byl uveřejněn v časopise Realizace staveb 2/2019.