Partneři sekce:

Easycrete zaručuje snadnou a velmi rychlou betonáž

Easycrete zaručuje snadnou a velmi rychlou betonáž

Kvalita samotných materiálů a služeb, které jsou dnes už standardem ze strany dodavatelů stavebních materiálů, už nehrají hlavní roli při výběru vhodného materiálu. V poslední době jsme ze strany společností, které stavby realizují, zaznamenali požadavky na způsob zpracování stavebních materiálů, rychlost realizace a v neposlední řadě finanční náklady, na něž má také vliv neustálé zdražování vstupních surovin a energie.

Zrychlené tempo výstavby vyžaduje nové technologie, jejichž použití je podmíněno zachováním nebo spíše zvyšováním kvality díla. Je známo, že betonáž zavlhlých a tuhých betonů patří k nejtěžším pracím na stavbě. Jedním z výhodných inovativních řešení v oblasti betonových konstrukcí je použití lehce zpracovatelného betonu EASYCRETE.

 Tento materiál vyvinula společnost Českomoravský beton, a. s., člen HeidelbergCement Group, která spolu se svými dceřinými společnostmi působí již řadu let na trhu stavebních hmot v České republice. Její hlavní činností je výroba betonů všech druhů a tříd. V souladu s vývojovými trendy  dodávají dceřiné společnosti skupiny Českomoravský beton již několik let na trh i tzv. samozhutnitelné betony, jejichž výrobu umožnilo použití nejnovější řady plastifikátorů na bázi polykarboxylátů. Samozhutnitelné betony (nejen v zahraničí označované jako SCC) jsou betony, které jsou i přes svou tekutost (v bednění se samovolně roztékají do vzdáleností větších než 10 metrů) vysoce stabilní. Jejich výhodou je, že se při ukládání do bednění na stavbě nemusejí zhutňovat.

Demonstrace vlastností a snadnosti zpracování betonu Easycrete 

  

EASYCRETE je lehce zpracovatelný až samozhutnitelný beton vhodný k rychlému zhotovování základů (včetně pilot), hustě vyztužených konstrukcí stěn, sloupů a stropů, štíhlých konstrukcí a pohledových betonů. Nevyžaduje náročné hutnění ponornými či příložnými vibrátory. Lehce se roztéká po bednění a vyplní bez problému všechny záhyby konstrukce. Snižují se tak nároky na pracovní sílu i dodatečná technologická zařízení a zmírňuje se i hlučnost spojená se zmíněným procesem. Dalším plusem betonů EASYCRETE je vynikající kvalita povrchů, čili nízký počet a malá velikost pórů vede k výsledné hladké a krásné pohledové ploše.

EASYCRETE obsahuje kamenivo do maximální velikosti zrna 16 mm a aktivní příměsi, zlepšující reologii betonu a finální vzhled povrchu konstrukce. Ke zlepšení tekutosti betonu se používají nejmodernější a nejúčinnější přísady – polykarboxyláty. Značkový beton EASYCRETE je samozřejmě betonem, dodávaným v souladu s evropským standardem ČSN EN 206-1/Z3.

Beton je dodáván všemi betonárnami skupiny Českomoravský beton, ve třech základních variantách: Easycrete F, Easycrete SF a Easycrete SV.

  
Graf: Druhy betonů Easycrete podle konzistenceGraf: Easycrete  přináší úsporu času a peněz

  
Easycrete F – tekutý transportbeton pro běžné použití

 • Oblast použití: bytové stavby, základové desky a pasy, stropy, průmyslové podlahy, drátkobeton
 • Rozlití: mezi 560 a 620 mm
 • Lehce zpracovatelný beton třídy konzistence F5
 • Zvláštní specifika: vysoký výkon při betonáži, snížené nároky na hutnění

Easycrete SF – velmi tekutý, téměř samozhutnitelný transportbeton

Od partnerů ASB

 • Oblast použití: průmyslové stavby, základy, piloty, sloupy, stěny, vodotěsné stavební konstrukce (např. bílé vany, základové desky)
 • Rozlití: mezi 630 a 750 mm
 • Lehce zpracovatelný beton třídy konzistence F6
 • Zvláštní specifika: možnost dosažení okamžitě kompaktního hladkého povrchu, možnost dokonalého zalití profilované výztuže, významně snížené nároky na hutnění


Easycrete SV – samozhutnitelný high-tech transportbeton

 • Oblast použití: veškeré stavební konstrukce, které nelze vybetonovat betonem nižších konzistencí (např. tenké sloupy nebo stěny)
 • Rozlití z obráceného Abramsova kužele: větší nebo rovno 640 mm
 • Samozhutnitelný beton třídy konzistence F6–F7 (SCC);
 • Zvláštní specifika: nejrychlejší betonáž, možnost zaplnění veškerých komplikovaných míst v bednění (komplikované detaily konstrukce), samozhutnitelný, možnost dosažení nejlepšího kvality povrchu (pohledový beton), bezhlučná betonáž

Více informací o produktu naleznete na www.easycrete.cz.
           

–>–>
        
       
 

RubrikyBetonáž