Ošetřování betonu

Vše o ošetřování betonu: kdy začít a proč

Partneři sekce:

Pod pojmem ošetřování betonu se skrývá soubor opatření, která minimalizují negativní vlivy prostředí na čerstvý beton – například sluneční svit, vítr, déšť, a často i mráz. Především je třeba zabránit vysoušení povrchu betonu, např. vlivem vysokých teplot nebo větru, dále vyplavování cementu z povrchu betonu při silném dešti a promrznutí konstrukce při teplotách nižších než 0 °C.

Beton je třeba začít ošetřovat ihned po konečném urovnání jeho povrchu, tedy často už v průběhu betonáže. Avšak jakou metodou a jak dlouho budeme beton ošetřovat, je důležité rozhodnout již před samotnou betonáží. Následně je samozřejmě nezbytné po celou dobu betonáže a zrání betonu bedlivě sledovat aktuální předpověď počasí a pružně reagovat na všechny změny.

Ochrana před vysoušením

  • zakrytí fólií
  • mlžení / vlhčení přes geotextilii
  • nástřik nepropouštějící vodu
  • zkrápění betonu

Vysoušení betonu je nežádoucím jevem zejména z důvodu nepředpokládaného dotvarování v konstrukci, což má negativní vliv na vlastnosti výsledného prvku. Vysoušení přitom lze snadno zabránit zakrytím fólií či plachtou, která se na okrajích zatíží, aby pod ni nefoukalo.

Další, často doporučovanou možností je vodní mlžení nebo vlhčení přes geotextilii (pro menší stavebníky postačí i starý koberec), které je vhodné zejména při betonážích větších ploch. Zde ovšem pozor – jakákoli ochrana betonu musí před položením být navlhčena, aby nedošlo k odstátí vody z povrchu betonu a tím následně k sprašování jeho povrchu.

Tip odborníka: Při vodním mlžení nebo vlhčení musí teplota vody odpovídat teplotě povrchu betonu. Příliš studená voda vyvolá teplotní šok a v betonu mohou vzniknout trhliny. Ne každé skrápění je však vhodné – při silném dešti je nutné konstrukci zakrýt fólií, aby nedošlo k vyplavování cementu z povrchu betonu.

Dále je možné použít ošetřovací nástřik nepropouštějící vodu, který je potřeba aplikovat na povrch betonu ihned, jak je to možné. Po dostatečném zatuhnutí povrchu betonu jej rovněž lze zkrápět vodou (je ovšem lepší dát přednost mlžení). Svislé konstrukce, odlité do bednění, lze nejsnáze ochránit tím, že budou dostatečně dlouho ponechány v bednění.

Ošetřování betonu 4
Ošetřování betonu | Source: skupina Českomoravský beton

Promrznutí betonu

Betonování za nízkých teplot se nedoporučuje i proto, že při teplotách nižších 5°C je hydratace cementu zpomaluje a kolem bodu mrazu s prakticky zastavuje. Betony rovněž nelze pokládat na plochy studenější než -1 °C, případně plochy ledové nebo zasněžené. Lze však betonovat po úklidu sněhu a ledu a po zahřátí podkladu.

Aby tedy beton řádně vyzrál, je třeba zabránit jeho promrznutí. To lze hned několika způsoby – na straně výrobce například ohřevem záměsové vody, kameniva a použitím betonů s vyšším vývinem hydratačního tepla (vyšší obsah slínku, cement s rychlým náběhem počáteční pevnosti či použití přísad urychlujících tuhnutí a tvrdnutí), nebo přímo na stavbě zakrytím konstrukce (fólií, deskami…), anebo zaplachtováním části konstrukce a foukáním horkého vzduchu pod plachty.

Využít lze i elektroohřev (infračervené ohřívače) betonu uloženého v bednění. Volba konkrétního způsobu závisí na konkrétní teplotě, intenzitě větru, deště nebo sněžení a na tvaru a objemu betonované konstrukce. Vzhledem k finanční a technologické náročnosti betonování v chladném počasí či v zimě se ovšem doporučuje období nebetonovat vůbec.

POZOR! Při betonování při nízkých či záporných teplotách nelze ošetřovat čerstvý beton vodou!

Ošetřování dle typu konstrukce

Obecně lze říci, že konstrukce betonované v zemi, jako třeba základové či opěrné stěny, není třeba ošetřovat tak dlouho, jako betonové konstrukce na fasádách nebo sloupy. Tyto, často pohledové, konstrukce se ponechávají déle v bednění, a po odbednění se obalí například smršťovací folií. Tím je zajištěna nejen ochrana před vysoušením povrchu, ale také před mechanickým poškozením. Deskové konstrukce ale zase vyžadují rychlejší nástup ošetřování.

Délku nutného ošetřování udává „specifikace provádění“ dle ČSN EN 13670, ve které lze z tabulek F.1, F.2 a F.3 odečíst minimální dobu nutnou pro ošetřování betonu. Pro podkladní betony a nekonstrukční betony postačí délka ošetřování 12 hodin. Pro betony konstrukční (základy, opěry, překlady, nosníky, sloupy apod.) je nutné dle náročnosti konstrukce počítat s ošetřováním po dobu několika dní i týdnů.

Běžná doba ošetřování je přibližně jeden týden. V zimním období se beton ošetřuje až několikanásobně déle. V parných letních dnech se doba ošetřování neprodlužuje, ale je nutné ji včas zahájit a náležitě zintenzivnit. Vždy tedy závisí nejen na normě, ale i na aktuálních podmínkách.

TEXT: vypracováno z podkladů skupiny Českomoravský beton, odborníka na beton a vydavatele „Rádce na beton“ a „Návod na použití betonu“
FOTO: skupina Českomoravský beton