Partneři sekce:
  • Stavmat

Beton s rozptýlenou výztuží

Beton s rozptýlenou výztuží

…je vláknobeton, který obsahuje rovnoměrně rozptýlená ocelová vlákna – výztuž. Vláknobetony jsou stavební materiály, které se již dlouhodobě používají pro zhotovování betonových stavebních konstrukcí.

Vlákna zlepšují mechanické vlastnosti betonu, jako je například pevnost betonu v tahu či odolnost proti obrusu, nebo naopak snižují rozvoj trhlin při procesu tvrdnutí; díky nim je možné i zmenšit šířku trhlin ve ztvrdlém betonu. Syntetická vlákna jsou v poslední době používána pro zvýšení odolnosti betonové konstrukce proti požáru. Ocelová vlákna (drátky) se zase uplatňují při zhotovování průmyslových podlah.

Vláknobeton je kompo­zitní materiál s konstantními vlastnostmi ve všech směrech. Používá se při zhotovování betonových konstrukcí staveb, kde nahrazuje zcela nebo částečně klasickou betonářskou výztuž, ale také i pro konstrukce z předpjatého betonu, zejména v oblastech zvýšeného namáhání.

Zkoušení kvality
Drátkobeton musí splňovat veškeré požadavky na beton podle ČSN EN 206-1. Své vlastnosti musí prokázat v testech platných i pro běžný beton, a to podle norem řady ČSN EN 12350 pro zkoušení čerstvého betonu a řady ČSN EN 12390 pro ztvrdlý beton. Pro další rozšíření drátkobetonu ve stavební praxi je však třeba znát i další vlastnost, typickou pro vláknobeton – duktilitu. Tato vlastnost se zjišťuje zkouškou pevnosti betonu v tahu za ohybu. Jedná se o zatěžování čtyřbodovým ohybem, kde je zatěžování řízeno rychlostí průhybu trámce a činí průměrně 0,2 mm/min.

Výsledkem je graf závislosti průhybu na velikosti zatěžovací síly před vznikem makrotrhliny a po něm. Z něho jsou pak odvozeny:

  • pevnostní třídy vláknobetonu v tlaku,
  • pevnostní třídy vláknobetonu v tahu na mezi vzniku makrotrhliny,
  • pevnostní třídy vláknobetonu v reziduálním tahu po vzniku makrotrhliny.

Proto vyvinul Českomoravský beton, a. s., nový typ drátkobetonu s označením ­STEELCRETE®. Výrobce testuje výrobek i na pevnost v tahu za ohybu na základě postupu uvedeném ve firemním předpisu PN ČMB 1-2008, který je shodný s po­stupem uváděným v německé směrnici pro drátkobetony. Zjištěné hodnoty, které slouží pro statické výpočty betonových konstrukcí, výrobce garantuje.

 

Po uložení STEELCRETE® na základovou desku lze jednoduše hladinu směsi rozvlnit, a tím dojde k rozlití povrchu.Perfektní konzistenci a dobrou stabilitu s vysokým nárokem na rozlití dosáhneme kvalitní příměsí.

Z výroby na stavbu
Nový typ drátkobetonu se zaručenými mechanickými vlastnostmi je vyráběn na centrálních betonárnách za nepřetržité kontroly výrobního procesu. Na stavbu je dodáván autodomíchávači a do konstrukce je ukládán přímo nebo pomocí čerpadel či jeřábem a bádiemi. Zhutňování se provádí jako u běžného betonu.
Tento typ betonu je vhodný především pro konstrukce základových desek, kde může zcela nahradit klasickou výztuž. Používá se i v podlahách skladových hal a objektů s vysokým nárokem zatížení na metr čtvereční.

Výhodou je, že potřebné množství drátku na jeden metr krychlový betonové směsi se stanoví stejně jako u klasické výztuže – podle požadovaného zatížení. V kombinaci s klasickou výztuží je drátkobeton vhodný pro provádění stěn podzemních podlaží budov (například při použití tzv. technologie bílé vany) – v tom případě přispívá k redukci klasické výztuže a redukuje šířku možných trhlin v konstrukci. Jeho vliv se výsledně projeví v požadovaných hodnotách vodotěsnosti konstrukce. Jeho kombinace s klasickou výztuží je vhodná i v dalších stavebních konstrukcích, jako jsou stěny, stropy nebo sloupy, vyžadujících vyšší stupeň vyztužení. Redukcí klasické výztuže lze předejít potížím s dokonalým probetonováním průřezů a detailů.

Drátkobeton je do konstrukce ukládán přímo nebo pomocí čerpadel či jeřábem
a bádiemi.
Detail produktu STEELCRETE® po deformaci ve zkušebně

Další charakteristiky
Tento typ drátkobetonu je homogenním materiálem snižujícím riziko nesprávného vyztužení či posunutí výztuže při hutnění. Zlepšuje soudržnost betonu v detailech konstrukce (hrany) a odstraňuje tzv. opadávání betonu v okrajových částech. Odstraněním nebo částečnou redukcí klasické betonářské výztuže v konstrukci buď zcela odpadá, nebo se značně redukuje požadavek na dopravu a skladování výztuže na stavbě a provádění armovacích prací. Dodávkou rozptýlené výztuže přímo z autodomíchávače se zrychlí postup výstavby a navíc toto řešení přispívá k nemalé úspoře nákladů na provedení stavby.

Realizace základové desky
Příprava základové desky na betonáž s využitím nové technologie je stejná jako při použití běžného betonu a ocelové výztuže (minimální doporučená tloušťka betonu u vý­robku STEELCRETE® je 15 cm). Po uložení drátkobetonu do bednění desky lze tento hutnit jednoduchým rozvlněním čerstvého betonu, při kterém dojde zároveň k rozlití jeho povrchu do dokonalé roviny. Tato vlastnost STEELCRETE® je dosažena použitím vhodných přísad a příměsí k jeho výrobě.

Petr Krejča, Ing. Jan Veselý, Ing. Vladimír Veselý
Foto: Českomoravský beton

Autoři pracují ve společnostech skupiny Českomoravský beton, a. s.

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.

Komentáře