Partneři sekce:
  • P.M.H. Invest & Trade
Dobrý facility manažer myslí již dnes na konec krize

Dobrý facility manažer myslí již dnes na konec krize

Facility management to v České republice nemá jednoduché. Přestože u nás byla jako v první postkomunistické zemi založena pobočka mezinárodní asociace IFMA, v současnosti za děním v oblasti facility managementu spíše za světem zaostáváme a pro mnoho firem je slovo facility manažer stále velká neznámá. O radostech i strastech facility managementu v českých zemích jsme si povídali s Ing. Ondřejem Štrupem, zakladatelem IFMA CZ a partnerem ve společnosti Hein Consulting.

Fotovoltaická elektrárna v Hodonicích u Znojma

Fotovoltaická elektrárna v Hodonicích u Znojma

V Hodonicích u Znojma byla 26. května tohoto roku otevřena nová fotovoltaická elektrárna o výkonu 2,15 MWp. Celkem zde bylo použito 10 848 monokrystalických a polykrystalických modulů značky SolarWorld. Tato instalace je unikátní jak instalovaným výkonem, který ji staví na špičku mezi fotovoltaickými elektrárnami využívajícími ­technologii krystalického křemíku, tak i využitím modulů SolarWorld, které jsou podle testů nejvýnosnějšími ­moduly na trhu.

Diskusní setkání společnosti Envi A

Diskusní setkání společnosti Envi A

Společnost Envi A, obecně prospěšná společnost založená za účelem podpory vývoje, realizace a ověřování environmentálně vyspělých staveb a udržitelného rozvoje lidských sídel, přináší nabídku dalšího profesního vzdělávání a transferu poznatků a inovací v oblasti udržitelného stavebnictví a architektury formou diskusních setkání, odborných seminářů a exkurzí. Projekt odpovídá na objektivní potřebu vzdělávání a přenosu poznatků v dané oblasti, které zatím v Praze takto systémovým způsobem nikdo nenabízí. 

Konvektorová vytápěcí tělesa – úspora energie a ochrana životního prostředí

Konvektorová vytápěcí tělesa – úspora energie a ochrana životního prostředí

Společnost Jaga je rodinná firma, která byla založena v roce 1962 v Belgii a postupem času se stala předním výrobcem konvektorových a designových otopných těles v Evropě. Na českém trhu působí společnost Jaga úspěšně již bezmála 18 let, o čemž svědčí spolupráce s architektonickými ateliéry, investory, zrealizované projekty a rovněž i mnohá tuzemská i zahraniční ocenění – například Čestné uznání za nejlepší exponát, těleso Knockonwood DBE na výstavě Aqua-therm Praha 2008, titul Nejpřínosnější exponát pro systém Oxygen na výstavě Moderní vytápění 2008, cena Koskar 2007 v kategorii Design za těleso Heatwave a další.

Měření výnosů fotovoltaických modulů

Měření výnosů fotovoltaických modulů

Nezávislý německý časopis Photon provedl unikátní měření – během celého roku 2008 měřil výnosy u 16 různých typů fotovoltaických modulů. Vítězem testu se stal modul Solarworld – SW 210 Poly. Roční výnos tohoto modulu (na 1 instalovanou kW) dosáhl 1 063,01 kWh. Od letošního roku jsou moduly Solarworld dostupné v České republice i od místního dodavatele – společnosti Soleg, která nedávno vstoupila na český trh.

Kosmetické změny programu Zelená úsporám nemohou zabránit jeho totálnímu zhroucení

Kosmetické změny programu Zelená úsporám nemohou zabránit jeho totálnímu zhroucení

Ministr životního prostředí Ladislav Miko vyhlásil na základě malého zájmu občanů 10. srpna tohoto roku další, od dubna již druhou a podle něj zásadní změnu v podmínkách dotačního programu Zelená úsporám, od které si slibuje masivní zvýšení zájmu o dotace. Doposud totiž ministerstvo obdrželo k 10. srpnu pouhých 205 žádostí z očekávaných 250 tisíc. Podobně se také zatím neobjevilo očekávaných 30 tisíc nových pracovních míst a neprojevilo se ani zmírnění dopadů ekonomické krize, ani podpora domácích výrobců kotlů, jak předpokládal bývalý ministr Bursík.

Plynová zařízení v budovách

Plynová zařízení v budovách

Při instalaci plynových zařízení v budovách je největším problémem bezpečnost jejich provozu. Je důležité si uvědomit, že se nejedná pouze o nebezpečí úniku plynu do vnitřních prostor domu a s tím spojené otázky například těsnosti napojení spotřebiče na plynovod, měření spotřeby plynu, bezpečnostní armatury plynovodu a požární bezpečnosti (předepsaných odstupných vzdáleností od jednotlivých spotřebičů atd.). Neméně důležitým předpokladem pro správný a hlavně bezpečný provoz plynového spotřebiče je také zajištění dostatečného přívodu spalovacího vzduchu spolu se správným návrhem odtahu spalin.

Obnova podle zásad nízkoenergetické výstavby

Obnova podle zásad nízkoenergetické výstavby

Energetická efektivnost domů postavených zvláště v 70. až 80. letech, případně dříve, je často na velmi nízké úrovni. Pokud jste se tedy rozhodli zkvalitnit své bydlení po stránce energetické, měli byste si naplánovat kvalitní renovaci, která by měla být v souladu s nízkoenergetickou výstavbou. Díky této modernizaci můžete získat pohodu a vysoký standard bydlení, který se jen minimálně liší od podmínek v novostavbě.

Systémy větrání budov a teplovzdušné vytápění

Systémy větrání budov a teplovzdušné vytápění

Jako jeden z prvních systémů větrání – dokonale fungující – sloužila ve středoevropském klimatu vždy okna. Spáry a netěsnosti v okenních rámech stačily na dostatečnou výměnu vzduchu v interiéru a bylo lhostejné, zda byly vytvořeny vědomě, nebo byly výsledkem nepřesnosti výroby či důsledkem sesychání dřevěných rámů. V kombinaci s lokálními tepelnými tělesy a prohřívanými komíny vytvářely v každé místnosti dokonale funkční větrací soustavu. V zimním období, během topné sezony, bylo nutné odvádět určité množství vzduchu smíšeného s kouřem ven z místnosti komínem; trvalý aerační odtah zajišťoval i v době odstávky v teplém prostředí vnitřních komínů dostatečnou intenzitu podtlakového větrání. Čistý venkovní vzduch byl pak do interiéru nasáván netěsnostmi oken a samotnou konstrukcí. Jakýkoliv způsob regulace větrání podle požadavků nepřicházel v úvahu, na druhou stranu byla výměna vzduchu zajištěna prakticky bez zásahu osob, pouze jako vedlejší projev jeho činnosti, kdy intenzita výměny vzduchu byla závislá na provozu topného zdroje.

Řízené větrání obytných budov – ano, nebo ne?

Řízené větrání obytných budov – ano, nebo ne?

Zajištění základních požadavků na větrání budov bylo v minulosti vždy bez vyjímky respektováno všemi architekty. Jejich zkušenosti prověřené staletou praxí se postupně staly základem pro tehdejší stavební řády a zákony. Ty byly dokonalejší než současné předpisy a normy. Je až neuvěřitelné, že již před dvěma tisíci lety byly ve starověkém Řecku předepsány požadované intenzity výměny vzduchu v hodnotách, ke kterým jsme se znovu dopracovali až ve 20. století pomocí rozsáhlých vědeckých výzkumů mnoha univerzit a výzkumných ústavů.

Tepelná čerpadla nejsou jedinou možností

Tepelná čerpadla nejsou jedinou možností

V poslední době jsou v některých médiích až nekriticky vyzdvihovány výhody tepelných čerpadel (TČ), která svými dotacemi podporuje také Ministerstvo životního prostředí v čele s ministrem Martinem Bursíkem. Vytápění tepelnými čerpadly je v určitém období roku velice levné, ale při teplotách blížících se nule nebo dokonce pod bodem mrazu je ekonomicky daleko méně výhodné než vytápění extra lehkým topným olejem nebo třeba zemním plynem.

Srovnání variant vytápění u typového rodinného domu

Srovnání variant vytápění u typového rodinného domu

Náklady na vytápění jsou dnes klíčovou otázkou pro mnoho majitelů rodinných domů. Tradiční vytápění kotli na tuhá paliva postupně nahrazují kotle plynové s výrazně komfortnějším provozem bez nutnosti pravidelného přikládání. Komfortní a navíc i ekologický provoz nabízí také vytápění tepelným čerpadlem, které se stává stále populárnějším zdrojem energie. V článku jsou hodnoceny kumulativní náklady (pořizovací a provozní náklady) různých variant vytápění pro typový rodinný dům.