Partneři sekce:
  • Stavmat
  • REHAU

Kogenerační jednotka v Soběslavi

Kogenerační jednotka v Soběslavi

Nový kogenerační zdroj, který dodává energii a teplo pro město Soběslav, probíhá na základě vztahu „energy contracting“, kdy E.On je investorem a současně vlastníkem kogenerační jednotky. Teplo je následně dodáváno provozovateli kotelny a elektřina jde do sítě obchodníkovi.

 Kogenerační jednotky jsou sofistikovaná technická zařízení, která slouží ke společné výrobě energie a tepla. Primární je samozřejmě výroba energie, nicméně produkce tepla vzniká jako její vedlejší produkt a je potom využívána k dalším účelům. Pokud navíc fungují tyto jednotky přímo u spotřebitele, odpadá tím problém s přenosem tepla a díky tomu nedochází k energetickým ztrátám. Je tedy velmi pravděpodobné, že této formě výroby tepla a energie bude patřit budoucnost, což potvrzují i první zkušenosti s provozem jednotek v praxi.

Win-win strategie zajišťování energie a tepla

Z pohledu zákazníka je důležité, že se kogenerační jednotky obejdou bez dalších investičních nákladů. Teplo dodané z jednotky je díky smluvním podmínkám vždy cenově výhodnější oproti teplu, které je vyráběno na vlastních kotlích. Z pohledu investora a současně vlastníka a provozovatele se jedná o investici v řádu dvou desítek milionů korun, jejich návratnost se odhaduje na přibližně 10 let. Kogenerační jednotka je provozována v operativním režimu řízení výrob dle požadavků obchodníka s elektřinou. V úvahu jsou však brány také potřeby odběratelů tepla.

Provoz kogeneračních jednotek

Kogenerační jednotky jsou řízeny dálkově pomocí centrálního řídicího systému (CŘS). Trvale jsou pod dohledem obsluhy dispečinku E.ON energie v Brně, kde se provádějí operativní změny v provozu a reaguje se také na případné poruchy a podobně.

Případová studie kogenerační jednotky v Soběslavi

Jednotka zlevňuje celkové náklady na výrobu tepla v kotelně Soběslav-Svákov a umožňuje stabilizovat cenu tepla pro koncové zákazníky. KJ lze v dané konfiguraci využít jako regulační zdroj pro výrobu elektrické energie podle potřeb dispečinku.

Jednotka byla vybudována v očekávání bezproblémového provozu 3000 h ročně na plný výkon. Provozovatel zaručil poskytování regulace a dálkového řízení s minimálními nároky na místní obsluhu kotelny. Kogenerační jednotka dnes pokrývá více než 60 % potřebného tepla.

Zkušenosti z provozu jednotky

Technologii se podařilo velice rychle odladit na optimální parametry a nyní se naplno využívají projektované kapacity a regulační výkon. Výkonové a účinnostní parametry kogenerační jednotky v reálném provozu jsou lepší, než byl projektový předpoklad. Plánovaný ekonomický přínos je rovněž naplňován.

Technické údaje:
Stávající plynová kotelna 2 x 2,2 MWt
Teplovodní systém (topná voda 65–85 °C dle ekvitermy, vratná voda 45–55 °C)
Roční výroba tepla cca 16–18.000 GJ

Nový zdroj – KJ TEDOM Quanto D770 (0,8 MWe, 0,9 MWt)
Doplněn o akumulátor tepla 100 m3
Roční provoz cca 3000 h
Výroba cca 2.300 MWh elektřiny, cca 9.700 GJ tepla

Stávající kotle ponechány beze změn, nově vyrobí pouze cca 6–8.000 GJ ročně

Srovnání bilance výroby/prodeje tepla
Rok 2013
Spotřeba plynu pro kotle: 5.430 MWh
(17.600 GJ)
Nákup tepla z KJ:  0 GJ
Prodej tepla zákazníkům: 15.650 GJ

Rok 2014
Spotřeba plynu pro kotle: 1.970 MWh
(6.380 GJ)
Nákup tepla z KJ: 8.480 GJ
Prodej tepla zákazníkům: 13.150 GJ

Pozn.: Rok 2014 výrazně teplejší než rok 2013, obtížně porovnatelné

Ing. Ivan Tůma  
Autor je Senior project manager ve společnosti E.ON.
Foto: E. ON

Příspěvek odzněl na 6. ročníku mezinárodní konference EUREM, European Energy Managers, jejímž cílem je prohlubovat znalosti odborných pracovníků o možnostech efektivního využívání energie v technických provozech.

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.

Komentáře