Fotovoltaiku můžete instalovat i na starší dům

Fotovoltaické elektrárny nejsou určeny jen pro novostavby. Můžete je instalovat i na starší budovy, je však třeba věnovat zvýšenou pozornost stavu střechy a původní elektroinstalaci.

V ČR je v současností více než 2,3 milionu domů s průměrným stářím kolem 50 let. Méně než 450 tisíc domů bylo postaveno v posledních 30 letech a stav jejich střech a vnitřní elektroinstalace by u velké většiny z nich měl vyhovět podmínkám pro instalace FVE. Patříte-li k majitelům starší nemovitosti a máte zájem o fotovoltaickou elektrárnu, měli byste uvažovat o revizích objektu, které vyhodnotí jeho stav.

Prohlídka od střechy až po sklep

Revize střechy zhodnotí stav střechy, její krytiny a nosné konstrukce, možnosti uchycení FVE panelů, stav hromosvodů a jímací soustavy (revize musí být prováděna každé 4 roky). Řada staveb vznikala v době, kdy se se zatížením FVE panely a konstrukcí nepočítalo. Odborný posudek přesně popíše vliv takové instalace a je zásadní pro precizní určení velikosti, typu, sklonu, uložení a ukotvení vlastního fotovoltaického zařízení.

Revize elektrického vedení se zaměří na stav elektrického vedení, rozvodů a jističů, typ instalace (TN-C nebo novější TNC-S, TN-S, které mají separátní vodič). U budov starších než 25 let může revize elektriky odhalit hliníkové vodiče, které je třeba vyměnit. Cena za nové elektrorozvody, jističe a související spínače, vypínače je nezanedbatelnou položkou na cestě k FVE. Problémům se starším elektrickým vedením je ale třeba předcházet v každém případě.

Zdroj: Schlieger

Kolik bude taková revize stát?

Revize elektroinstalace přízemního nebo patrového rodinného domu stojí v současnosti přibližně 3–5 tisíc Kč (podle velikosti objektu). Podobnou částku zaplatíte také za revizi střechy, ale budete mít jistotu, že budova je na instalaci připravena, případně získáte informace o krocích, které bude třeba k dosažení takového stavu učinit. Revizní prohlídky můžete objednat u nezávislých pracovišť, které revize střech, hromosvodů a elektroinstalace provádějí. S revizí vám může pomoci i firma, která bude instalaci FVE zajišťovat.

Bezproblémová instalace FVE

Instalace fotovoltaické elektrárny nevyžaduje velké stavební úpravy. Zpravidla stačí vyvrtat pár děr na uchycení jednotlivých komponent a pro protažení kabelů. Podle Pavla Matějoviče, provozního ředitele společnosti Schlieger, zohledňují montáže FV panelů typ střechy a krytiny a po instalaci nedochází k zatékání vody. Panely i jejich držáky vydrží desítky let. Vnitřní část instalace je zpravidla vedena do technické místnosti, kotelny nebo podobného suchého prostoru. Zahrnuje upevnění střídače, drobného příslušenství FVE (rozvodná skříňka) a bateriových článků.

Fotovoltaický systém se následně v hlavním domovním rozvaděči napojí na vnitřní elektrorozvody a připojí se k němu měřicí moduly (například pro SmartMetr nebo A-Z Router) a potom se provede úprava „ELM“ – ELEKTROMĚRU – podle normy a stávajícího distributora. Nic víc není potřeba. Za méně než půl roku od objednání FVE můžete získávat energii ze slunce a šetřit…

Schlieger v číslech: Od ledna 2023 do  19. 5. 2023:
Vyplacené dotace: 225 689 782 Kč
Doložené žádosti o dotace: 1371
Podané žádosti o připojení FVE: 2088

Počet domů a počet instalací FVE v ČR

V Česku je v současné době více než 2 317 276 domů (stav sčítání domů březen 2021), od předešlého sčítání v roce 2011 přibylo přes 159 tisíc domů a za posledních 30 let se počet domů v Česku zvýšil dokonce o 449 000. Rodinných domů je téměř 2 miliony, zbytek tvoří bytové domy s více bytovými jednotkami.

Počet instalací FVE v ČR přesáhl hranici 82 000, jen za loňský rok bylo instalováno téměř 34 000 fotovoltaických systémů. Proinstalovanost FVE na domech je přibližně 4 %, navýšení na 10-11 % se podle odborníků ze společnosti Schlieger očekává kolem roku 2030, například sousední Polsko má přitom již nyní proinstalovanost 16 %.

 ZDROJ: PR článek společnosti Schlieger