Čítače částic nečistot Particle Plus®

V tomto příspěvku bychom vás rádi seznámili s přístroji pro ověřování kvality prostředí společnosti Particle Plus®. Sortiment zahrnuje jednak čítače částic nečistot, a jednak přístroje pro ověření kvality prostředí. Ty kromě počtu částic nečistot zahrnují i měření koncentrace CO2, relativní vlhkost a koncentraci těkavých látek (TVOC).

Přístroje využívají společný měřicí trakt. Jednotlivé řady a modely se pak liší rozsahem velikostí částic a svým vybavením. Jsou dodávány v provedení pro pevnou instalaci, přenosné a ruční, se zabudovanou pumpou a bez ní.

Podle daného modelu přístroje analyzují hmotnostní koncentrace částic ve velikostech od 0,3 μm až 75 μm a zobrazují ve dvou až šesti uživatelsky volitelných kanálech. Napájení je řešeno jak z interního akumulátoru, tak i ze sítě. Pokročilá správa napájení a režim spánku umožňují dlouhé intervaly mezi jednotlivými vzorky při prodlouženém a bezobslužném provozu.

Čítače Particle Plus® mohou zobrazovat zachycená data a generují zprávy o prostředí v reálném čase na obrazovce, ukládat je do paměti, uložit na USB disk, exportovat do softwaru Particles Plus® Instrument Management Software nebo je na místě vytisknout.

Čítače lze snadno integrovat do systému automatizace správy budov přes Ethernet, RS485 nebo RS232, USB nebo (volitelně) bezdrátově přes WiFi. Monitorují také průtok, stav jejich senzoru, datum poslední kalibrace, sériové číslo, čas, po který byl zapnut laser, a datum výroby pro snadnou údržbu.

Jsou vybaveny pamětí pro 45 000 záznamů o počtech částic s časovým razítkem a o dalších parametrech prostředí (řada AQM) pro redundantní ochranu v případě selhání monitorovacího systému nebo komunikační sítě. Stav prostředí lze zobrazovat a přístroje ovládat dálkově prostřednictvím webového serveru a prohlížeče z libovolného počítače, tabletu nebo chytrého telefonu s podporou až 20 souběžných uživatelských relací.

Z hlediska mechanického a provozního jsou čítače řešeny ve třech řadách s displejem a dvou řadách bez displeje s tím, že vnitřní trakt je totožný z hlediska měření, zobrazování, ovládání i komunikace.

Řada 5000 je určena pro pevné zabudování v měřeném prostoru. Zahrnuje čtyři modely pro užití v čistých prostorách, se šesti kanály, a to modely 5301 (0,3 až µm) a 5501 (0,5 až µm) bez pumpy a modely 5301P (0,3 až 25 µm) a 5501P (0,5 až 25 µm) vybavené pumpou s průtokem 2,83 l/m (obr. 1).

Obrazek 1 5501P particles plus
Obrázek 1 | Zdroj: Blue Panther

Přístroje řady 7000 jsou konstruovány jako přenosné se zabudovanou pumpu (obr. 2), a zahrnují modely 7301 (0,3 až 25 µm) a 7501 (0,5 až 25 µm). Opět jsou šestikanálové s průtokem 2,83 l/m.

Obrazek 2
Obrázek 2 | Zdroj: Blue Panther

Největší počet modelů zahrnuje řada 8000 (obr. 3), což jsou přístroje přenosné. Model 8306 (0,3 až 25 µm) s variantami 8603-30 (0,5 až 75 µm) a 8603-20 (0,5 až 55 µm) a model 8506 se šesti uživatelsky volitelnými kanály (0,5 až 25 µm).

Dále řada 8000 obsahuje dva modely se třemi uživatelsky volitelnými kanály, a to model 8303 (0,3 až 25 µm) a 8503 (0,5 až 25 µm). Všechny výše popsané modely lze rozšířit pomocí volitelné sondy o monitoring teploty a vlhkosti.

Obrazek 3
Obrázek 3 | Zdroj: Blue Panther

V nabídce čítačů částic Particle Plus® jsou i přístroje bez zobrazovače s dálkovým řízením a komunikací, určené pro systémová řešení monitoringu v reálném čase, kde zobrazování a ukládání výsledků je řešeno systémem uživatele.

Jedná se o řadu 2000 s modely 2510 se čtyřmi uživatelsky volitelnými kanály a 2510-2 se dvěma kanály (0,5 až 25 µm). Přístroje této řady nejsou vybaveny pumpou. Datová komunikace je u těchto přístrojů přes Modbus RTU a rozhraní RS-232 nebo RS-485 (obr. 4).

Obrazek 4
Obrázek 4 | Zdroj: Blue Panther

Sortiment přístrojů Particles Plus® zahrnuje i přístroje pro monitoring kvality vnitřního prostředí, kde funkce čítání a analýzy částic nečistot je rozšířena o měření koncentrace CO2, relativní vlhkosti a koncentrace těkavých látek (TVOC).

Jedná se o monitory (Air Quality Monitor) pro pevné zabudování vybavené pumpou. Model 5301-AQM, má navíc, oproti standardním čítačům částic, měření koncentrace CO2, relativní vlhkosti a teploty. Model 5302-AQM je oproti 5301-AQM (obr. 5) ještě vybaven monitoringem TVOC.

Obrazek 5
Obrázek 5 | Zdroj: Blue Panther

Řady přenosných (7301-AQM a 7302-AQM) a ručních monitorů (8301-AQM a 8302-AQM) nabízejí stejné vlastnostmi jako pevná řada 5301-AQM, resp. 5302-AQM.

Všechny uvedené čítače splňují požadavky normy ISO 21501-4 a JIS B9921. Další podrobnosti o čítačích Particles Plus® získáte od zástupce výrobce společnosti Blue Panther s.r.o.

Ing. Jaroslav Smetana, jednatel společnosti Blue Panther s. r. o., jaroslav.smetana@blue-panther.cz, tel: +420 603 255 718

ZDROJ: PR článek společnosti Blue Panther