Partneři sekce:
Fotovoltaické fórum & Energetická konference 2015

Fotovoltaické fórum & Energetická konference 2015

Aktuální odborné příspěvky ze sektorů legislativy, regulace, energetického trhu, producentů elektřiny, vědy a výzkumu na pravidelném ročním setkání energetických expertů a manažerů se budou zabývat stavem české a evropské decentralizované energetiky.

Zkušenosti s provozem fotovoltaické elektrárny na střeše

Zkušenosti s provozem fotovoltaické elektrárny na střeše

V červnu 2013 zprovoznila na střeše své výrobní haly společnost Fenix s.r.o. fotovoltaickou elektrárnu (FVE) o instalovaném výkonu 29,4 kWp. 147 fotovoltaických panelů německé firmy Heckert-Solar, každý o výkonu 210 Wp, je orientováno na jih a v době spuštění fotovoltaické elektrárny očekávalo vedení společnosti, že za rok elektrárna vyrobí kolem 29 000 kWh elektrické energie.

Fotovoltaický systém na Téryho chatě

Fotovoltaický systém na Téryho chatě

Jednou z možností, jak ve vysokohorských podmínkách získávat energii potřebnou na provoz chaty, je využít sluneční energii. Jelikož poloha Téryho chaty zabezpečuje dostatek slunečního záření během celého roku, na získávání energie si zvolili právě fotovoltaický systém. Takto získaná energie nejen zjednoduší provoz zařízení, ale zároveň zkvalitní služby zákazníkům.

Využití přebytků z fotovoltaické elektrárny

Využití přebytků z fotovoltaické elektrárny

Tento článek se zabývá problematikou, která je vzhledem k současné situaci, kdy stát přestává podporovat fotovoltaické elektrárny, ale cena elektřiny roste, velmi aktuální. Konkrétní instalace fotovoltaické elektrárny (FVE) s využitím regulace pro likvidaci přebytků se nachází v Litomyšli. Její realizace proběhla v červenci a srpnu 2012 a provoz byl spuštěn 6. 10. 2012 po osazení elektroměru distribuční firmou.

Fotovoltaické zdroje a akumulační systémy

Fotovoltaické zdroje a akumulační systémy

Článek se zabývá záložními akumulačními systémy pro menší fotovoltaické elektrárny, uvádí příklad takového systému a propočítává jeho návratnost a výhodnost oproti systému bez akumulace.

Inteligentní fasády se zabudovanou fotovoltaikou

Inteligentní fasády se zabudovanou fotovoltaikou

Inovované fasádní systémy se zabudovanou fotovoltaikou jsou vysoce adaptabilní a designově atraktivní a objektům přinášejí i významný environmentální a ekonomický benefit. Vybírat lze ze střešních systémů, stínicích řešení pro atria, dvory či terasy, stejně jako ze solárních fasádních systémů, samostatně stojících i zabudovaných v konstrukci fasády (teplé i studené).

Problematika proudového zatížení vodičů u fotovoltaických elektráren

Problematika proudového zatížení vodičů u fotovoltaických elektráren

Článek se zabývá výkonovým zatížením vodičů propojujících fotovoltaické panely a trafostanici. Proudové zatížení těchto kabelů jak na straně DC, tak za střídači na straně AC, se v průběhu roku i v průběhu dne mění a je závislé na intenzitě oslunění v dané lokalitě. V článku budou modelově napočítány možné intenzity oslunění v závislosti na měsíci a průběhu typického dne v daném měsíci. Zatížení bude implementováno na nesprávnou dimenzi použitého vodiče a budou popsány možné důsledky takto přetěžovaných vodičů.

Střešní a moderní integrované fotovoltaické systémy na budovách

Střešní a moderní integrované fotovoltaické systémy na budovách

Po razantním legislativním zásahu do trhu s realizací fotovoltaických systémů u nás se nové fotovoltaické systémy budou uplatňovat již jen instalované a zabudované na objektech. Podporované (formou zeleného bonusu nebo pevnou výkupní cenou) zůstávají již jen ty do instalovaného výkonu 30 kWp, a to s podmínkou, že budou umístěné na střešní konstrukci nebo obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem. Tato budova musí být evidovaná v katastru nemovitostí. Ostatní instalace zprovozněné po 1. březnu 2011 již podporované nebudou a ve své ekonomii provozu se dostávají za hranici návratnosti.

Energeticky téměř soběstačná jednotka

Energeticky téměř soběstačná jednotka

Dům původně postavený v roce 1975 z tehdy tradičních materiálů byl zrekonstruován a přetvořen na téměř soběstačnou energetickou jednotku v roce 2012. Co se týče technického zařízení domu, byl použit energetický mix vycházející z obnovitelných zdrojů, hlavně pak z energie slunečního záření a biomasy. Díky tomu je již velice málo závislý na energii zvenčí, a jeho majitelé se tak stali více imunními k cenovému diktátu energetických gigantů.   

Trendy ve fotovoltaice

Trendy ve fotovoltaice

Za uplynulých pět desetiletí se vývoj fotovoltaických článků (první použitelný článek z krystalického křemíku se datuje od padesátých let minulého století) posunul obrovským směrem kupředu. Zdokonalovány jsou samotné články, které jsou odolnější, přizpůsobivější a výkonnější, i montážní systémy, umožňující svobodnější instalaci v podstatě kdekoli. Cílem výrobců je nabídnout spolehlivé technologie, které s sebou z hlediska zdrojů i výrobních procesů ponesou minimální zátěž pro životní prostředí. Tlak je bezesporu kladen i na ceny panelů, u kterých kromě efektu ze zavedení hromadné a sériové výroby (posun směrem dolů) samozřejmě hraje roli požadavek na vývoj nových, dokonalejších technologií. Dnes není problém zabudovat fotovoltaický článek přímo do střešní konstrukce místo střešní krytiny nebo do fasády objektu.

Fotovoltaická elektrárna na střeše domu

Fotovoltaická elektrárna na střeše domu

Pokryjte si střechu novodobou „střešní krytinou“ a získejte víc než jen dobrou ochranu před deštěm. Domy se slunečními kolektory už nepatří pouze do filmů a časopisů. Nyní jsou dostupné i u nás a vyrobí více energie než v některých vyspělejších zemích.

Fotovoltaika v Čechách je teprve na začátku dlouhé cesty

Fotovoltaika v Čechách je teprve na začátku dlouhé cesty

Ačkoli politická reprezentace dala jasně najevo, že malé solární instalace do 30 kW bude podporovat, v současné době se jim žádné podpory nedostává. Jejich majitelům je navíc znemožněno, aby své, byť malé, střešní elektrárny připojili do rozvodné sítě. Ze zákona č. 180/2005 Sb. však vyplývá povinnost pro provozovatele přenosové či distribuční soustavy fotovoltaickou instalaci připojit a veškerou vyrobenou elektřinu (na kterou se vztahuje podpora) vykoupit. Státní ČEPS a distributoři elektřiny zákon porušují, když nepřipojují malé střešní solární instalace, neboť zákonné důvody pro takové jednání nejsou naplněny.

Jaká budoucnost čeká fotovoltaiku v České republice?

Jaká budoucnost čeká fotovoltaiku v České republice?

Fotovoltaické systémy prošly v minulých letech bouřlivým vývojem. Účinnost přeměny energie prvních prototypů v 50. letech minulého století byla okolo 6 %, dnešní systémy mohou dosáhnout i účinnosti nad 20 %. Významnou roli však hrají výrobní náklady a celková ekonomická efektivita systému i individuálního řešení. Do vývoje fotovoltaických článků v minulosti výrazně zasahovala dotační politika, která měla vést k masivnímu rozšíření těchto systémů a zvýšení podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Odborníků zabývajících se touto problematikou jsme se zeptali:

Samostatný ostrov v moři elektrické energie

Samostatný ostrov v moři elektrické energie

Nové školicí centrum společnosti SMA ukazuje, že při použití novodobých technologií mohou dnes budovy fungovat i bez napojení na veřejnou rozvodnou síť. Budova SMA Solar Academy má kapacitu 500 osob a energií musejí být pokryty všechny běžné systémy a vybavení – vytápění, větrání, klimatizace, počítače, zázemí pro stravování a moderní prezentační technika. Díky technologii pro ostrovní (off-grid) systémy a inteligentní energetické koncepci jsou všechny energetické požadavky kryty vlastní výrobou a budova funguje soběstačně, bez dodávek elektrické energie z rozvodné sítě.