Partneři sekce:

Český ostrovní dům: smart grid

Obr. 2 Rekreační plocha v jižní části pozemku

Zadáním studentské architektonické soutěže Český ostrovní dům 2018 je návrh pěti energeticky maximálně soběstačných rodinných domů ve Frymburku. Hlavním kritériem návrhu je výhled z domů na Lipenskou přehradu, která se nachází v bezprostřední blízkosti domů. Navrženy jsou tak domy s celkovou kapacitou šedesáti obyvatel, umožňující maximální využití pozemku a výhledu na vodní plochu.

Domy byly uspořádány do dvou řad tak, že spodní řada je zapuštěna do terénu, aby nebránila ve výhledu horní řadě. Domy jsou obaleny plechovými pásy pro kompaktní vzhled, mají pohodlně osazeny solární kolektory a jejich barevnost umožní identifikaci obyvatel s objekty a vytvoří orientační bod v území.

Technologie jsou řešeny systémem smart grid – domy jsou co nejvíce soběstačné, ale v běžném provozu jsou napojeny i na veřejnou síť. Návrh skloubil moderní technologie a praktickou funkčnost. Stavby nenásilně zapadají do kontextu území a jejich umístění zároveň zohledňuje i plánovanou výstavbu v okolí.

Pozemek

Má výhodnou orientaci ke světovým stranám a výrazný terénní spád, se kterým má smysl pracovat. Největší devizou pozemku je jeho výhled na Lipenskou přehradu. Od komunikace a kempu na jihu ho oddělují stromy. Přestože se počítá s plánovanou okolní výstavbou, jeho okolí zatím nabízí soukromí a klid a míru soukromí si zajistí i v budoucnosti. Na pozemku se nachází pramen pitné vody.

Koncept

Tvary budov s prosklenými čely tvoří podél komunikace jakousi kompaktní hradbu s průhledy. Je tedy možné příčně vidět skrz celou budovu. Na směr výhledu také navazují odskočené části 1. NP, které tak vytváří na severní straně zádveří u vstupů a na jižní straně kryté terasy u obývacího pokoje.

Struktury domů hradbovou zástavbou tak vytváří soukromí pro budoucí obyvatele. Půdorysy objektů jsou obdobné s drobnými odchylkami, často jsou poskládány zrcadlově, takže domy nepůsobí jednotvárně. Určitou míru originality podtrhuje různobarevnost materiálu.

Obr. 1 Perspektiva pohled na území 1
Obr. 1 Perspektiva: pohled na území 1 |

Stavební program

Jednopodlažní objekty s obytným podkrovím jsou plánovány jako podsklepené (u třech domů) a nepodsklepené (u dvou domů).

Obytné prostory jsou několikapatrové byty s podobnou dispozicí: v přízemí se nachází vstupní hala se sprchovým koutem a toaletou, technická koupelna (pračka, sušičky), u nepodsklepených objektů technické místnosti a obytné prostory sestávající z kuchyně, obývacího pokoje, jídelny a pracovny.

Patro – podkroví, kde obytné prostory pokračují, sestává z hal pro herní či pracovní využití, dětských pokojů s koupelnou a toaletou, ložnic se šatnou, koupelnou a toaletou. Sklepní patra už se svou dispozicí odlišují.

Nepřehlédněte: Vítěz soutěže Český ostrovní dům 2018

Lze tu najít technické zázemí, open space prostory k pronájmu, stání pro auta, uzamykatelné boxy pro kola, uzamykatelné sklady a boxy na tříděný odpad. Na této úrovni lze ovšem najít i mokřad s možností koupání, užitkovou zahradu, okrasnou zahradu, ohniště nebo kompost.

V externím objektu najdeme další parkovací stání, technické místnosti, uzamykatelné kóje, centrální výrobnu energie s kotlem na biomasu (přístup pro obyvatele je omezený, je zabráněno manipulaci s měřením odebírané energie) a centrální přečišťování vody a retenční nádrž.

Materiálové řešení exteriéru

Fasády i střechy jsou obaleny trapézovým plechem o různé barevnosti (sytě modrou, černou a bílou). Okna a dveře jsou osazeny v kovových rámech a ocelových zárubních, zábradlí jsou skleněná v ocelových rámech a opěrné zdi terénu jsou z gabionových prvků.

Obr. 3 Pohled jih
Obr. 3 Pohled jih |

Materiálové řešení interiéru

Účelem bylo vytvořit jednoduchý a čistý vzhled interiéru, stěny jsou kryty štukem, podlahy jsou z dubového masivu. Nábytek je kombinací OSB desek, dřevovláknitých desek, dřeva, kovu atd. Technické místnosti jsou bez omítky.

Energie: schéma a provoz

Domy disponují centrální distribucí tepla ze spalování biomasy v kotelně pro celé území a jsou centrálně napojeny na elektrickou přípojku pro případ nedostatku místní energie. Lokálně dochází k akumulaci energie v lithium-fosfátových bateriích, k zisku energie z fotovoltaických panelů a k lokálnímu nakládání s přebytečnou energií v rámci jedné bytové jednotky.

Baterie nabízí možnost akumulace energie a prodej letních přebytků v zimních měsících. Rovněž se nabízí možnost přeměny power to gas (přeměna solární energie na vodík a posléze použití v palivovém článku nebo sloučení na metan) či dobíjení elektroautomobilů, elektrokol, energie do indukční desky a dalších přístrojů dle individuální potřeby každé rodiny, která bude domy obývat.

Přečtěte si také: Poznáme víťaza architektonickej súťaže Český ostrovný dom

Na střeše jsou osazeny panely LPV mezi jednotlivé pásy plechu, což nabízí vysokou flexibilitu umisťování a výhodu možného využití různých úhlů sklonu (40° a 20°). Využití panelů je tedy v různých ročních obdobích variabilní. Solární panel LPV disponuje technologií CIGS (měď, indium, gallium a selenium) a jedná se o flexibilní panel s ocelovou příměsí na laminátu.

Obr. 4 Schéma zapojení souboru solárních panelů LPV
Obr. 4 Schéma zapojení souboru solárních panelů LPV |

Voda: schéma a provoz

Objekty jsou centrálně napojeny na vodovodní síť, na kanalizační síť a disponují centrálním zásobníkem pro následné čištění drenážní podzemní vody, šedé vody, dešťové vody a vody z pramene na území. Voda užívaná v objektech je lokálně ohřívána. Zásobník s vodou má kapacitu pro celé území 100 hl. Každá voda je používána minimálně dvakrát.

Od partnerů ASB

Každá bytová jednotka má u vývodů s nevyčištěnou vodou v domě i u vývodů s vyčištěnou vodou u zásobníku v technické místnosti pod terénem průtokoměr, který zaznamenává, kolik vody každá rodina poskytla a odebrala a následně zaplatila.

Tabulka bilancí

Objekt:
● 15 bytových jednotek
● 5 samostatných rodinných domů
● max. 1 NP, 1 PP a obytné podkroví
● sedlová/valbová/polovalbová střecha
● sklon střechy 30–45°
● max. podíl zpevněných ploch 35 %
● celkem 15 parkovacích stání

Údaje území:
● řešený pozemek: 7 707 m2
● zastavěná plocha: 1 900 m2
● zpevněné plochy: 753 m2
● procento zastavěnosti pozemku: 34,4 %
● užitná plocha: 2 077 m2
● obestavěný prostor: 16 895 m3

Energetické údaje:
● energeticky vztažná plocha: 155,8 m2
● A/V 0,75 m2/m3
● měrná denní potřeba tepla na vytápění:12,8 kWh/m2. a
● měrná roční potřeba energie: 75 kWh/m2. a
● celková denní spotřeba energie: 15,8 kWh
● špička odběru: 3,5 kW

Rozpočet území:
Hrubý odhad nákladů 86,16 mil. Kč (bez DPH)
(cena je včetně instalace technologií, zemních prací, dokončovacích prací atd.)

Foto: archiv autora konceptu
Text vznikl z podkladů oceněného projektu soutěže Český ostrovní dům 2018.
Autorem je Bc. M. Doležalová.

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB Haustechnik 2/2019.