6 / 10
Obr. 4 Schéma zapojení souboru solárních panelů LPV