Spotřeba energií díky zvyšujícím se nárokům na tepelnou pohodu roste. Možným řešením jsou nízkoteplotní velkoplošné sálavé systémy, kde jsou otopné a chladicí plochy součástí stropních, stěnových i podlahových stavebních konstrukcí.

Klimatická změna spojená s růstem průměrné roční teploty a extrémními vedry vyvolává stále větší potřebu průmyslové klimatizace a chlazení. Příčinu lze, podle dokumentu Vliv změny klimatu na zdraví lidí, zvířat a rostlin vypracovaného v roce 2009 pro Evropskou komisi, hledat ve zvyšujících se obavách Evropanů z úmrtnosti a nemocnosti související se zvyšující se průměrnou roční teplotou.

Mějte přístup k nejnovějším trendům z oblasti vytápění, chlazení a klimatizace. Využívejte nejmodernější technologie,  které šetří váš čas a peníze. Regulace nové generace TopTronic®E byla vytvořena tak, aby dokonale zabezpečila systém vytápění hotelů, nemocnic, kancelářských budov, škol, výrobních hal a skladů, či komplexních soustav CZT.

Zehnder je nyní blíže všem zákazníkům z Prahy a středních Čech. V návaznosti na školicí centrum Zehnder Akademie, otevřené před dvěma roky v Sezimově Ústí, vybudoval společně s firmou Newag nové, jedinečné výstavní a školicí centrum Husky & Zehnder Akademie, které bylo v září otevřeno.

Množstevní omezení chladiv vyjádřená v CO2_ekv. prostřednictvím nařízení č. 517/2014/EU mají zabezpečit skokové snižování emisí F-plynů, především HFC chladiv, ze 100 % v roce 2015 na 21 % v roce 2030. To vyvolává mnohé otázky. Ty se týkají například i začínajících velkých staveb, které se budou dokončovat v letech 2017 až 2020 s cílem dosáhnout zařazení stavby do vyšší energetické třídy, jakož i stacionárních chladicích zařízení, která obsahují HFC chladiva, jejichž GWP je 2 500 nebo vyšší.

Vytápění nebo chlazení budov často vyžaduje kompromisy: na jedné straně rostoucí ceny energií, na druhé straně rostoucí nároky na optimální vnitřní klima. Teplovodní stropní systémy pro sálavé vytápění a chlazení představují komfortní a zároveň energeticky úsporné řešení.

Chytrá stěna vypadá jako každá jiná zeď, ale je to jen zdání. Ve skutečnosti jde o provozně nenáročnou alternativu běžné klimatizace, která dokáže zajistit kvalitu vnitřního prostředí na nesrovnatelně vyšší úrovni. Kromě toho šetří náklady na vytápění či chlazení interiéru.

Výběr izolačního materiálu a výpočet jeho správné tloušťky patří mezi důležité práce projektanta. Pod pojmem chladová izolace se rozumí tepelná izolace chladicích rozvodů, chladicích zařízení, chladíren a mrazíren. Do této skupiny patří i VZT potrubí, která slouží v zimě k nasávání čerstvého vzduchu z exteriéru do VZT jednotky v případě, že potrubí prochází vytápěnou místností. Článek se zabývá problematikou návrhu v oboru izolací, který je obvykle záležitostí několika specializovaných odborníků a má při navrhování a realizaci svá specifika.

Tepelný účinek slunce funguje na principu elektromagnetických vln, které procházejí vzduchem bez energetických ztrát. Tato energie se mění na teplo až po dopadu na povrch pevných předmětů, a tedy i lidského těla.

V kampusu americké Ohio State University vyrostla budova chladicího zařízení přímo u hlavního vstupu do areálu. Představuje efektivní a udržitelné řešení pro výrobu a rozvod chlazené vody a nedávno získala stříbrný LEED certifikát.

Budovu zámku využívá Slovenská akademie věd jako kongresové centrum pro zabezpečování činností vědeckých organizací SAV, realizaci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, organizování vědeckých konferencí, seminářů postgraduálního vzdělávání a doktorandského studia. V případě volné kapacity může poskytnout tyto služby i pro plnění sociálního programu SAV.

Odhalení potenciálně zhoubných účinků tvrdých freonů (CFC) na konci 80. let minulého století a později měkkých freonů (HCFC, jedním z nich je i R22) na ozonovou vrstvu vedlo k jejich postupné náhradě chladivy na bázi fluorovaných uhlovodíků (HFC) ve většině chladicích systémů. Měkké freony byly původně považovány za minimálně škodlivé pro životní prostředí, ale nyní je jasné, že významně přispívají ke globálnímu oteplování. Ve skutečnosti jsou tyto sloučeniny na principu náhrady molekuly za molekulu jako skleníkové plyny až 3900krát účinnější než oxid uhličitý (CO2). Použití tvrdých i měkkých freonů bylo regulováno a jejich postupné vyřazení bylo naplánováno Montrealským protokolem z roku 1987. V současné době je zakazují vlády zemí Evropské unie i dalších zemí.

Přívlastek „inteligentní“ si musí jeho nositel zasloužit svými schopnostmi, vlastnostmi i talentem. Inteligentní však může být i dům a podmínky, které musí splňovat, jsou v mnohém podobné. Ideální je, když výborné vlastnosti ukáže ve všech parametrech. Zvláště v těch, které jsou pro jeho obyvatele nejnákladnější. A těmi jsou určitě spotřeba při vytápění a chlazení.

Sálavé chladicí systémy umožňují úpravu tepelného komfortu osob při nízké spotřebě energie. Článek se zaměřuje na jejich obecné výhody a nevýhody a popisuje konkrétní typy těchto systémů. Mezi nejrozšířenější sálavé chladicí systémy patří chladicí stropy, jimž je věnována největší pozornost. 

Sálavé chladicí systémy umožňují úpravu tepelného komfortu osob při nízké spotřebě energie. Článek se zaměřuje na jejich obecné výhody a nevýhody a popisuje konkrétní typy těchto systémů. Mezi nejrozšířenější sálavé chladicí systémy patří chladicí stropy, jimž je věnována největší pozornost.