Partneři sekce:
MOKRA GABOTHERM

Suché nebo mokré? Stěnové sálavé systémy pro vytápění a chlazení budov

Stěnové sálavé systémy lze využívat v zimním období i letním období. V zimním období plní funkci nízkoteplotního vytápění a v letním období plní funkci vysokoteplotního chlazení. Stěnové sálavé systémy, které nabízejí různí výrobci, se liší jak z materiálového, tak i konstrukčního provedení.

Snímek obrazovky 2021 02 16 161536

Kvalita vzduchu v místnosti a pohoda prostředí na pracovišti

Kvalita vzduchu v místnosti má významný dopad na pohodu zaměstnanců, a proto je rozhodujícím faktorem životního prostředí při navrhování pracovišť. Tři nejdůležitější veličiny, které mají na kvalitu vzduchu v místnosti vliv, jsou: teplota a vlhkost vzduchu a obsah CO₂. Pravidelné měření těchto veličin tvoří základ pro dosažení optimálně upraveného vnitřního klimatu.

Panasonic HC představil novinky pro komerční použití na březnovém veletrhu Aquatherm Praha 2020

Panasonic H&C představil novinky pro komerční použití

Panasonic Heating & Cooling, zaměřující se na výzkum a vývoj energeticky efektivních řešení pro chlazení a vytápění, se představil na březnovém veletrhu Aquatherm Praha 2020. Panasonic H&C na akci prezentoval celou šíři svého produktového portfolia pro komerční vytápění i chlazení včetně novinek. Tou hlavní byla kondenzační jednotka pro komerční chlazení, která využívá přírodní chladivo CO2 (R744).

Sborník 240

Trendy s ekologickými chladivy

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla s parním kompresorovým oběhem obsahující pohonné elektromotory, které je nutné napájet elektrickou energií, lze dělit na energeticky nezávislé (jsou napájeny z obnovitelných zdrojů, např. z fotovoltaiky) nebo na částečně závislé (napájené z elektrické distribuční sítě).

Hybridní chlazení plynem a elektřinou.

Hybridní chlazení plynem a elektřinou

Země Evropské unie se snaží snižovat emise skleníkových plynů v zájmu boje proti změnám klimatu. Konkrétně ze závazků z Pařížské dohody o klimatu vyplývá, že je EU připravena do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 40 % oproti úrovni z roku 1990.

Kermi x-net: systémy plošného vytápění/chlazení pro použití jak při novostavbách, tak i rekonstrukcích

Kermi x-net: systémy plošného vytápění/chlazení pro použití jak při novostavbách, tak i rekonstrukcích

Systémy plošného vytápění se stále více osvědčují jak v novostavbách, tak i při rekonstrukcích. Je tomu tak především díky možnosti libovolně naplánovat půdorys, velkoplošnému uvolňování tepla s vysokým podílem sálavého tepla a energeticky efektivnímu provozu – a to zejména v kombinaci s moderními nízkoteplotními systémy, jako jsou tepelná čerpadla nebo solární ohřev.

Adiabatické odpařovací chlazení – ano, či ne?

Adiabatické odpařovací chlazení – ano, či ne?

Je adiabatické odpařovací chlazení vhodnou alternativou pro naše území, nebo ne? Čeho se vyvarovat během užívání a na co se zaměřit při návrhu? Jaké jsou limity pro instalaci adiabatického chlazení? Autoři se pokusí na tyto otázky najít odpovědi na základě naměřených údajů z reálného provozu. 

Akustické chladicí stropy

Akustické chladicí stropy

Náročná architektura a funk­čnost dnes určují, více než kdy v minulosti, provedení kancelářských traktů, jako jsou „open space“ kanceláře pro rozvoj týmové práce a komunikace, oblasti hotelových hal a prostory pro konání obchodních schůzek pro podporu neformální komunikace.

Značné úspory času a nákladů u chladicích rozvodů se systémem Viega Megapress

Značné úspory času a nákladů u chladicích rozvodů se systémem Viega Megapress

Práce na stávajících instalacích kladou na řemeslníky v oboru sanity, topení a klimatizace jiné požadavky, než je tomu v novostavbách. Svízelná situace například nastává, když je třeba instalovat nová potrubí za provozu nákupního střediska – jako aktuálně v obchodním centru Theresien Center ve Straubingu. V rámci rozsáhlé dílčí přestavby bylo kromě jiného nutné instalovat nová potrubí chladicího systému. 

Trendy v chlazení

Trendy v chlazení

V oblasti maloobchodních prodejen se trendy soustředí na systémy využívající chlazení na bázi CO2. I když tato řešení se v současnosti výrazně prosazují na japonských ostrovech, stále větší obliba „zelených“ a především úsporných řešení nahrává jejich rozšíření.

Možnost akumulace energie ve formě tepla a chladu do akumulačních panelů

Možnost akumulace energie ve formě tepla a chladu do akumulačních panelů

Příspěvek popisuje využití akumulace energie ve formě tepla a chladu pomocí specifického zařízení termálního panelu složeného z PCM (phase-change materiál). Akumulace tepla je možná s využitím termálního panelu napojeného na solární tepelné kolektory, které slouží k ohřevu vody v trubkovém výměníku uloženém uvnitř termálního panelu. Jako zdroj energie pro ohřev vody bylo využito solárních kolektorů a také tepelného čerpadla.

Systém úsporného chlazení za pomoci nízké teploty venkovního vzduchu

Systém úsporného chlazení za pomoci nízké teploty venkovního vzduchu

Jednou z cest, jak snížit provozní náklady a dosáhnout úspory elektrické energie u zařízení, která vyžadují chlazení, je využití vzduchu bez nutnosti kompresoru, tedy free-cooling. Speciálně navržené chladiče, včetně free-coolingu, odpovídají potřebám na přesné řízení teploty s maximální bezpečností pro nepřetržitý, úsporný a ekologický provoz.

Velkoplošné sálavé systémy – revoluce ve vytápění a chlazení

Velkoplošné sálavé systémy – revoluce ve vytápění a chlazení

Nároky na tepelnou pohodu se stále zvyšují a ruku v ruce s tím jde i rostoucí spotřeba energií. Řešení nabízejí nízkoteplotní velkoplošné sálavé systémy, jejichž otopné plochy jsou součástí stavební konstrukce – stropů, stěn i podlah. Nejen že zcela mění vnímání tepla v interiéru, ale také významně snižují spotřebu energií. S ohledem na instalaci přitom nejde o nijak náročný systém.

Přirozené větrání a noční chlazení (nejen) administrativních budov

Přirozené větrání a noční chlazení (nejen) administrativních budov

Větrací křídlo Schüco AWS VV s mechatronickým kováním TipTronic zajistí automatický přísun čerstvého vzduchu. Čerstvý vzduch v kancelářích je důležitým faktorem, který ovlivňuje soustředění a pracovní výkon. Přitom řada administrativních budov s proskleným pláštěm tradiční větrání téměř neumožňuje. Německá společnost Schüco International KG před dvěma roky představila nejužší otvíravé větrací křídlo na trhu.