Chladicí zařízení univerzity v Ohiu s certifikátem LEED
Galerie(36)

Chladicí zařízení univerzity v Ohiu s certifikátem LEED

Partneři sekce:

V kampusu americké Ohio State University vyrostla budova chladicího zařízení přímo u hlavního vstupu do areálu. Představuje efektivní a udržitelné řešení pro výrobu a rozvod chlazené vody a nedávno získala stříbrný LEED certifikát.

Dynamická fasáda

Chladič, navržený architekty z kanceláře Ross Barney Architects, má obálku, která nejenže budově propůjčuje impozantní vzhled pro technologické stavby vzácný, ale je také energeticky efektivní. Prosklené otvory jsou umístěny rafinovaně tak, aby plášť budovy odkrýval, co se nachází uvnitř. Barevné sklo osazené do betonových panelů dává fasádě dynamiku. Ta se tak mění podle denní doby, počasí i ročního období a umístění pozorovatele. Závod v současné době poskytuje 12500 tun chlazené vody pro sousední zdravotní středisko, ale celkovou kapacitu má až 30 000 tun. Pro zvýšení spolehlivosti byl závod vybaven nouzovým zdrojem elektrické energie pro zajištění chlazené vody pro kritické operace při výpadku napájení.


Recyklované materiály

Tento projekt je neobvyklý v tom smyslu, že není určen pro pobyt lidí. V budově se nachází chladicí zařízení. Z toho důvodu bylo třeba běžné udržitelné strategie přehodnotit. Pro tento projekt spočívaly možnosti udržitelného designu v jeho umístění, racionálním hospodaření s vodou a využíváním udržitelných materiálů, spíše než v obvyklém důrazu na energetickou účinnost obálky, osvětlení nebo systému vytápění a chlazení. Energeticky úsporné chladicí zařízení nicméně přispívá k úsporám energie lékařských areálu zařízení, které slouží. Převládající materiály projektu jsou betonové prefabrikáty, litý beton, sklo a ocel. Všechny tyto materiály byly vyrobeny z místních zdrojů s nízkými emisemi, a velký podíl oceli je recyklovaný. Za to budova získala dva LEED body. Regionální materiál tvořil více než 30 % nákladů na projekt. Použité materiály dále pomohly k minimalizaci odpadu na staveništi. Více než 75 % stavebních odpadů bylo recyklováno na projektu.

Místo parkoviště zeleň

Za umístění projektu v kampusu univerzity v rámci středně velkého města, získal projekt dalších pět LEED bodů a šest bodů za přístup k veřejné dopravě. Projekt je navíc umístěn na ploše bývalého parkoviště a žádná další parkovací místa nebyla nově vytvořena. Co se týče využívání vody, má projekt předpokládané použití pitné vody 1,53 kGal (5800 l) ročně. Certifikační bod byl udělen také za poskytování vegetace na 71 % plochy pozemku. Tato vysoká hodnota výrazně snižuje množství srážek odtékající do kanalizace.

(kak)
Foto: Ross Barney Architect