Partneři sekce:
  • Grohe
  • P.M.H. Invest & Trade
  • Rehau

Stropní systém pro vytápění a chlazení

Stropní systém pro vytápění a chlazení

Tepelný účinek slunce funguje na principu elektromagnetických vln, které procházejí vzduchem bez energetických ztrát. Tato energie se mění na teplo až po dopadu na povrch pevných předmětů, a tedy i lidského těla.

Stropní sálavé panely Zehnder využívají právě tento přírodní princip. Po úspěšném prodeji panelů Zehnder ZIP a ZBN do výrobních, skladovacích, sportovních hal a jiných objektů o výšce 3 až 30 metrů přichází Zehnder s novým systémem hladkých estetických ocelových stropních desek Zehnder Alumline, vkládajících se do rastrových stropů se závěsnou „T“ konstrukcí. Kombinací aktivních a neaktivních desek se vytvoří ucelené stropy pro vytápění a chlazení. Díky sálavému efektu získáte v kancelářích, nemocnicích nebo školách to nejkomfortnější vnitřní klima s úsporou provozních nákladů až 40 %. Sálavé panely při bezhlučné činnosti ze svého principu nevíří prach: k tepelným výměnám dochází bez proudění vzduchu. Jejich účinek je navíc vnímán okamžitě po jejich zapnutí.

Stropní systém Zehnder Alumline pro vytápění a chlazení. Vysoká úspora energie je dána efektivním přenosem tepla téměř celým povrchem měděných trubek a roznášecími profily z hliníku.

Stropní systém Zehnder Alumline pro vytápění a chlazení. Vysoká úspora energie je dána efektivním přenosem tepla téměř celým povrchem měděných trubek a roznášecími profily z hliníku.

Princip

Tepelný účinek stropního sálavého systému Zehnder Alumline funguje na jednoduchém a vysoce efektivním principu: sálavé panely se ohřívají teplou vodou a předávají energii do prostoru. Tato energie se přeměňuje na teplo až při kontaktu s lidským tělem nebo předměty. Obdobně účinně fungují stropní panely při chlazení: studená voda protéká chladicími stropními panely. Osoby a předměty v místnosti vyzařují díky své vyšší teplotě teplo do stropu. Zároveň stoupá teplý vzduch z místnosti nahoru ke stropu a předává teplo chladicím stropním panelům. Ochlazený vzduch následně proudí zpět do místnosti.

Použití

Princip sálavého vytápění a chlazení lze využít v mnoha různých prostorech a budovách. Systémy se stropními sálavými panely Zehnder se už několik desítek let používají k vytápění prostor o výšce až 30 metrů. Využití je možné ve všech oborech. Stropní sálavé panely Zehnder se zvláště osvědčily při vytápění a chlazení výrobních a sportovních hal, prodejních prostor, kanceláří a veřejných budov jako např. škol a nemocnic. Proto jsou v moderních stavebních projektech už dlouho nepostradatelné.
Velký potenciál mají do budoucna také pro řešení vytápění a chlazení obytných prostor.

Stropní systém Zehnder Alumline pro vytápění a chlazení. Systém aktivních topných a neaktivních ocelových stropních desek pro vložení do rastrových stropů se závěsnou „T“ konstrukcí pro komfortní vnitřní klima. Pro vytápění i chlazení, s hladkým nebo perforovaným povrchem pro pohlcování hluku. Rozměry desek 600 × 600/1200/1800/2400/3000 mm. Topný výkon 190 W/m2 (Δt 24 K), chladicí výkon 100 W/m2 (Δt 10 K).
Stropní systém Zehnder Alumline pro vytápění a chlazení. Systém aktivních topných a neaktivních ocelových stropních desek pro vložení do rastrových stropů se závěsnou „T“ konstrukcí pro komfortní vnitřní klima. Pro vytápění i chlazení, s hladkým nebo perforovaným povrchem pro pohlcování hluku. Rozměry desek 600 × 600/1200/1800/2400/3000 mm. Topný výkon 190 W/m2 (Δt 24 K), chladicí výkon 100 W/m2 (Δt 10 K).

Foto: Zehnder Group Czech Republic

Ing. Jiří Štekr
Autor je vedoucí zastoupení pro ČR a SR ve společnosti Zehnder Group Czech Republic, s. r. o.

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.