Partneři sekce:

Tichá dlažba s deskami DSDI (pracovní postup)

Kročejovou neprůzvučnost řešíme nejen u starší, ale i nové bytové výstavby, může totiž významně ovlivnit kvalitu života v dolních podlažích.

Tichá dlažba s deskami DSDI je řešení vhodné pro odhlučnění keramické podlahy, ale také pro pokládku na nadměrně deformovatelné konstrukce. Například v dřevěných domech jsou takovým podkladem OSB či cementovláknité desky. Tyto konstrukce se mohou mírně prohýbat nebo smršťovat, zkrátka pracují. Stejný postup pak platí i pro parkety, nebo dokonce aplikaci na stávající popraskaný beton.

Jak na to?

Před pokládkou musí podklad (beton, anhydrit) vykazovat dostatečnou pevnost a soudržnost. Odchylka rovinnosti podkladu nesmí přesáhnout 2 mm na 2 m lati. V případě nedostatků je třeba použít samonivelační vyrovnávací hmoty. V případě pokládky na dřevěný rošt se doporučuje začít montáží dvou vrstev OSB desek. Desky o síle 18 a 15 mm pokládáme na vazbu spár a obě vrstvy dokonale spojíme prošroubováním.

Savé povrchy podlahových konstrukcí (beton, anhydrit) je nutno opatřit penetrací. Na deformovatelné a nenasákavé podklady (Cetris, OSB) aplikujeme kontaktní můstek. Po obvodě izolované plochy aplikujeme na stěnu samolepicí separační pás DSAT šíře 25 mm. Ten přeruší eventuální akustické mosty mezi dlažbou a stěnou.

DSDI desky klademe na sraz a důkladně zatlačíme do lepidla, spáry mezi deskami přelepíme běžnou krycí páskou pro malíře.

Montáž panelu DSDI provedeme za pomoci cementového lepidla, které svým speciálním složením zajišťuje dokonalý kontakt s materiálem panelu a zkracuje technologické pauzy. Používáme zubovou stěrku 3 – 4 mm se spotřebou cca 2,1 kg/m2. Spáry mezi deskami přilepíme úzkou krycí papírovou páskou, která zamezí vzniku akustického mostu při lepení dlažby. Dále postupujeme dle toho, zda počítáme s podlahovým vytápěním, hydroizolací, nebo pouze s dlažbou.

Úklid po práci

Pro odstranění cementových zbytků použijeme např. čisticí prostředek CL 802. Po důkladném vyčištění povrchu můžeme provést i celoplošnou impregnaci povrchu přípravkem CL 809.

Informace o materiálu

DSDI panel funguje jako separační vrstva nejen pro utlumení kročejového hluku v systému Tichá dlažba, případně umožňuje pokládku keramických dlaždic na nestandardní podklad, jako jsou OSB desky. DSDI panel má i tepelněizolační vlastnosti, které využijeme při instalaci podlahového vytápění.

Dále tato vložka eliminuje možnost vzniku smykového napětí při nadměrných deformacích v podlahových konstrukcích a umožňuje tím pokládku na zcela nestandardní podklady (např. dřevěné konstrukce stropů, dřevotřískové podlahy aj.).

Víte, že?
Systém RAKO Tichá dlažba využívá jako zvukověizolační vložku takzvaný DSDI panel, který při pokládce pod dlažbu utlumí hlučnost o 14 decibelů. Jedná se o materiál pouze 6 mm silný, který se vkládá mezi vrstvy lepidla při jinak tradiční pokládce dlaždic.

Co budete potřebovat?

 • penetrace
  RAKO SYSTEM P 202
  RAKO SYSTEM P 201
 • kontaktní můstek
  RAKO SYSTEM P 203
 • dilatační páska
  páska DSAT
 • separační a zvukové desky¨
  panely DSDI
 • flexibilní lepidlo
  AD 530
 • samonivelační hmota
  RAKO SYSTEM LE 30 (pro variantu s topnou rohoží)
 • hydroizolace
  RAKO SYSTEM SE 1
 • pružná páska
  páska SE 5

Nářadí a pomůcky

 • váleček, případně štětka
 • krycí páska pro malíře
 • stěrka nebo váleček na hydroizolaci
 • zubové hladítko
 • molitanové hladítko
 • hladítko s tvrdou gumou pro spárování

01 Příprava

Připravíme si veškerou potřebnou stavební chemii, nářadí a pomůcky pro obkládání – klínky, spony, případně přísavky.

01 | Příprava
01 | Příprava |

02 Ošetření podkladu

Velmi savý podklad opatříme penetrací, tou sjednotíme savost stěn typu sádrokarton, omítka, či podlaha – beton, anhydrit. 

02 Ošetření podkladu
02 Ošetření podkladu |

03 Kontaktní můstek

Nestandardní povrchy, jako jsou cementovláknité desky, ošetříme kontaktním můstkem, který zdrsní povrch. Můstek dobře promícháme, pro nanášení použijeme váleček nebo štětku. Necháme minimálně 6 hodin schnout.

03 Kontaktní můstek
03 Kontaktní můstek |

04 Dilatační páska

Dilatační pásku DSAT přilepíme na stěnu po obvodu podlahy. Zajistí dilataci stěny od následné skladby na podlaze a zamezí vzniku akustického mostu.

04 Dilatační páska
04 Dilatační páska |

05 Příprava izolačních desek

Separační a zvukové desky DSDI si připravíme dle rozměru plochy. Pro lepení desek DSDI použijeme flexibilní lepidlo, to nanášíme zubovým hladítkem 4 – 6 mm.

05 Příprava izolačních desek
05 Příprava izolačních desek |

06 Kladení desek DSDI

DSDI desky klademe na sraz. Desky důkladně zatlačíme do lepidla. Spáry mezi deskami přelepíme běžnou krycí páskou pro malíře. Zamezíme tak vyplnění možných mezer lepidlem při pokládce dlaždic.

06 Kladení desek DSDI
06 Kladení desek DSDI |

07 Pokládka dlaždic

Lepení dlaždic provádíme dvoukontaktně. Hladkou stranou hladítka nanášíme lepidlo i na rub dlaždice. Docílíme tak dokonalého spojení dlaždice s podkladem. Lepidlo nanesené na podklad jedním směrem nám u pokládané dlaždice dovolí vytlačení vzduchu.

07 Pokládka dlaždic
07 Pokládka dlaždic |

08 Odříznutí dilatační pásky

Dilatační pásku DSAT odřízneme ve výšce předpokládané hrany obkládačky nebo soklu.

08 Odříznutí dilatační pásky
08 Odříznutí dilatační pásky |

09 Rozměření stěny

Pečlivé rozměření je vždy základem dobrého výsledku. Velký důraz na rovinu se klade u založení první řady obkládaček. Odměnou za preciznost u první řady nám bude snadné obložení celé stěny. Pokládku provedeme obdobně jako u podlahy.

09 Rozměření stěny
09 Rozměření stěny |

Jak aplikovat podlahové vytápění?

01 Příprava rohože

Na připravenou plochu z desek DSDI začneme instalovat podlahové vytápění. Spáry mezi deskami DSDI přelepíme páskou. Podle uvažovaného vytápěného prostoru si připravíme rozměry rohože.

01 Příprava rohože
01 Příprava rohože |

02 Pokládka rohože

Nosnou síť elektrické topné rohože kontaktujeme samolepicími páskami k podkladu.

02 Pokládka rohože
02 Pokládka rohože |

03 Stěrkování

Podklad pod keramickými dlaždicemi musíme mít dokonale rovný. Proto elektrickou topnou rohož stěrkujeme flexibilním lepidlem nebo zalijeme samonivelační hmotou.

03 Stěrkování
03 Stěrkování |

04 Stěrkování mimo rohož

Pokud nepoužíváme samonivelační hmotu, pomůžeme si v místech, kde rohož chybí, zubovou stěrkou pro udržení roviny.

Od partnerů ASB

04 Stěrkování mimo rohož
04 Stěrkování mimo rohož |

DSDI desky v kombinaci s hydroizolací

01 Hydroizolace – pásky

Panely DSDI lze využít i v kombinaci s hydroizolací, tu provedeme stejně jako ve standardní koupelně. Pro překlenutí přechodů, dilatací a vnitřních rohů vkládáme v rozích a koutech do hydroizolační vrstvy bandážní těsnicí pásku.

01 Hydroizolace – pásky
01 Hydroizolace – pásky |

02 Hydroizolace

Hydroizolaci aplikujeme na podlahu se soklem 10 cm, do sprchového koutu do min. výšky 2 m. Nad vanovou baterií aplikujeme 30 cm hydroizolace. V případě použití elektrické topné rohože aplikujeme hydroizolacina již vystěrkovanou plochu. Hydroizolaci provádíme ve dvou vrstvách. Prodleva mezi vrstvami je 1-2 hodiny.

02 Hydroizolace
02 Hydroizolace |
Text + foto: Rako

Článek byl uveřejněn v Realizace staveb  05/2020.