Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • YTONG

Samonivelační anhydritový potěr v nízkoenergetickém domě

Samonivelační anhydritový potěr v nízkoenergetickém domě

Tak, jako se vyvíjí každý obor lidské činnosti, tak se vyvíjí i stavebnictví. Starší materiály jsou nahrazovány novými, zastaralé technologie jsou nahrazovány moderními pokrokovými řešeními a místo energeticky nevyhovujících konstrukcí domů jsou navrhovány energeticky úsporné objekty.

Netradičně architektonicky řešený nízkoenergetický dům v Táboře (obr. 1) se stal začátkem jara místem aplikace litých samonivelačních anhydritových podlah Cemix. Jedná se o potěry dodávané na stavbu převážně v mobilních silech.


01 | Rodinný dům podle návrhu Ing. arch. L. Zemana / ZONA architekti realizovala fy ALFAHAUS z Chýnova

Sila jsou vybavena mísicím a čerpacím zařízením. Pomocí tohoto zařízení je potěr smíchán s vodou a pomocí hadic dopraven až na místo určení – bez nutnosti použití dalšího strojního zařízení. Potěry jsou složeny ze směsi síranu vápenatého (tzv. anhydritu), minerálních plniv a dalších přísad zlepšujících samonivelační vlastnosti. Jako sdružené jsou potěry aplikovatelné již v tloušťce od 15 mm.
V porovnání s klasickými betonovými potěry disponují potěry anhydritové mnoha výhodami. Díky vysokému výkonu lití (až 1 500 m2/den) představují výraznou časovou úsporu. Dodávka potěru v sile znamená také minimální skladovací plochu pro materiál na staveništi. Potěry lze jednoduše, snadno a přesně realizovat i v členitých plochách bytových interiérů. Jsou méně pracné, a tak lze uspořit počet pracovníků, a tedy i mzdové náklady. Materiál není potřeba zhutňovat a hladit ani přidávat plastifikátory v případě realizací vytápěných podlah. Materiál lze aplikovat až do vzdálenosti 120 m od sila a do výšky 30 m.

Kompenzované smrštění znamená realizaci větších ploch bez nutnosti dilatačních spár a díky dobré pevnosti v tahu za ohybu také absenci výztužných sítí (kari sítí). Výsledný potěr má dokonalou rovinatost – max. 2 mm/2 m délky. Pevnost v tlaku je srovnatelná s cementovými potěry. Potěr je rychle aplikovatelný a například při použití v rodinném domě lze 1. den realizovat pokládku izolantu, separační fólie a případných dilatací, 2. den lze provést vlastní lití a 3. den je samonivelační anhydritový potěr pochozí. Výsledný potěr je hotovou plochou připravenou k pokládce finální vrstvy bez potřeby dalšího vyrovnání. Jako povrchovou úpravu lze použít parkety, plovoucí podlahy, koberce, PVC, linolea nebo dlažby. Menší tloušťka potěru v porovnání s betonovým potěrem znamená menší zatížení stavební konstrukce.

Materiály:
Potěry kategorie CA-F6-C25:
» Samonivelační anhydritový potěr 25 (Cemix 090): pevnost v tlaku 25 MPa, zrnitost 4 mm
» Samonivelační anhydritový potěr 25 jemný (Cemix 090 j), zrnitost 2 mm

Potěry kategorie CA-F4-C20:
» Samonivelační anhydritový potěr 20 (Cemix 110): pevnost v tlaku 20 MPa, zrnitost 4 mm
» Samonivelační anhydritový potěr 20 jemný (Cemix 110 j), zrnitost 2 mm

Potěry lze použít pro sdružené podlahy pevně spojené s podkladem, pro potěry na oddělovací (separační) vrstvě, pro plovoucí potěry na tepelněizolační nebo zvukověizolační vrstvě a v neposlední řadě také pro vytápěné podlahy.  Tloušťka samonivelačních potěrů se navrhuje podle typu a pevnostní třidy potěru a v závislosti na provozním zatížení a u plovoucích potěrů též v závislosti na stlačitelnosti a tloušťce izolační vrstvy. Úprava vhodnou povlakovou hydroizolací umožňuje použití výrobku i v koupelnách. Potěry lze použít pro rodinné domy, byty a hotelové pokoje, kanceláře, veřejné prostory, jako jsou divadla, taneční sály, knihovny, obchodní domy, garáže s vozidly do 2,5 t a dále pro dílny a sklady s lehkým provozem. Před samotnou realizací Samonivelačního anhydritového potěru Cemix 110 j byla v celém objektu uložena tepelná izolace z podlahového polystyrenu a následně bylo na reflexní fólii položeno podlahové teplovodní vytápění (obr. 2).


02 | Podklad s podlahovým vytápěním

Před samotným litím potěru bylo nutné provést kontrolu těsnosti vytápěcího systému, jeho natlakování a odzkoušení. Během přípravných prací byly také provedeny dilatace do dveřních otvorů a dilatace po obvodu stěn místností tak, jak je předepsáno v pracovním postupu (obr. 3).


03 | Dilatace po obvodu místnosti

Doprava potěru se uskutečnila 9. 4. 2013 z výrobního závodu Loděnice. Po postavení zásobníku k domu napojili pracovníci realizační firmy licí stroj na přívod vody a elektrické energie a natáhli licí hadice do interiéru domu. Samotné lití začalo v nejvzdálenější místnosti domu a pokračovalo směrem k vchodovým dveřím. Před litím bylo nutné provést předepsaným způsobem rozlivovou zkoušku a zkontrolovat tak správnou konzistenci potěru (obr. 4).


04 | Rozlivová zkouška

Niveleta potěru byla předem nastavena nivelačním přístrojem a průběžně kontrolována pomocí nivelačních značek. Celková podlahová plocha objektu činila cca 140 m2. Na lití se podíleli celkem tři pracovníci. První z nich obsluhoval stroj pod silem a další prováděli lití a homogenizaci potěru pomocí pěchovací tyče a kontrolovali výšku potěru (obr. 5).


05 | Lití potěru

Celá realizace potěru trvala 3 hodiny; započala ve 13:00 hodin a byla ukončena v 16:00 hodin. Během akce bylo spotřebováno 14 tun potěru. Celková tloušťka potěru činila 5 cm, protože při realizaci potěru na trubky podlahového topení musí být dodržena výška krytí topného registru alespoň 3,5 cm (obr. 6).


06 | Výsledný potěr

Na průběh lití dohlíželi i aplikační technici společnosti LB Cemix. Během dne vládlo polojasné počasí s teplotou do 16 °C, tedy ideální podmínky pro aplikaci a následné zrání potěru. Celá realizace proběhla úspěšně a po vyzrání potěru se jeho povrch přebrousil (obr. 7), důkladně vysál průmyslovým vysavačem a Lepidlem Cemix FLEX EXTRA (045) se nalepily běžné formáty keramických dlažeb a Lepidlem Cemix MAX (065) velkoformátové dlažby (obr. 8).


07 | Broušení


08 | Lepení dlažeb

Samonivelační anhydritové potěry Cemix jsou řešením pro toho, kdo hledá kvalitní, rychlé, logisticky nenáročné a přitom finančně odpovídající řešení podlahy, a splňují tak všechny nároky na moderní trendy bydlení.

TEXT + FOTO: LB CEMIX

Článek byl uveřejněn v Realizace staveb.

Komentáře