Ruční a strojní aplikace samonivelační stěrky
Galerie(11)

Ruční a strojní aplikace samonivelační stěrky

Partneři sekce:

Samonivelační stěrky se používají zejména pro vyrovnání starých i nových podkladů, před pokládkou finálních podlahových vrstev, jako jsou dlažby, plovoucí podlahy a běžné podlahoviny (koberce, PVC). Některé typy lze použít i pod syntetické lité nebo stěrkové finální podvlaky a nátěry (epoxidy, polyuretany apod.).

Tyto stěrky slouží i pro vytvoření finální vyrovnávací a zpevňující vrstvy na starých i nových podkladech s nedostatečnou rovinatostí a mechanickou odolností (ručně hlazené betony či anhydritové potěry). Lze je využít i pro lokální opravy a zalévání topných kabelů a rohoží elektrického podlahového topení.

Volba stěrky a její tloušťky

Druh samonivelační stěrky a její tloušťku navrhujeme zejména podle charakteru podkladu. Přesto, že stěrka není zahrnována do statického výpočtu únosnosti podlahové (stropní) konstrukce, volí se pevnostní třída s ohledem na pevnost podkladu (stejná nebo vyšší pevnostní třída). Dalším parametrem je charakter zatížení a finalizace povrchu.

Stěrky jako podkladní vrstvy lze aplikovat v tloušťkách od maximální velikosti zrna, tj. od 0,7 mm. Jelikož přirozená rozvlnivá tloušťka stěrek činí cca 4 mm a od této tloušťky začíná jejich schopnost samonivelace, je docílení menších tlouštěk možné pouze ručním rozprostřením hladítkem. Tloušťku polymercementové stěrky jako finální vrstvy volíme dle charakteru zatížení. V případě zatížení pojezdem je nutné dodržet minimální aplikační tloušťky (tab. 1).

01 | Posouzení pevnosti podkladu
Informace o pevnosti podkladu je důležitá pro správnou volbu pevnostní třídy stěrky a pro celkové posouzení únosnosti podlahové konstrukce z hlediska předpokládaného zatížení. Nejsou-li k dispozici údaje z projektové dokumentace, stanuje se pevnost podkladu nejčastěji pomocí Schmidtova kladívka.

02 | Posouzení rovinatosti podkladu
Kontrolu provádějte pomocí nivelačního přístroje nebo pomocí hadicové (u menších ploch tyčové) vodováhy podle výškových nivelizačních značek. Značky by měly být vyhotoveny ve čtvercové síti ve vzdálenosti cca 1,5 × 1,5 m. Provádějí se pomocí vrutů a hmoždinek, případně z maltových terčů.

03 | Čistota podkladu
Podklad musí být suchý, soudržný, zbavený prachu a mastných nečistot. Hrubší nečistoty a krusty cementového mléka odstraňte z betonových podkladů přebroušením a vysátím. Pevně ulpívající nečistoty, případně nečistoty vsáklé v povrchové vrstvě podkladu, odstraňte otryskáním nebo ofrézováním.

04 | Ruční aplikace – příprava
Samonivelační stěrky připravte do aplikační konzistence postupným přidáním obsahu 25kg pytle v mísicím vědru za současného míchání vrtulovým mísidlem k předepsanému množství vody. 

05 | Ruční aplikace – lití
Míchání provádějte po dobu 1 až 2 minut s frekvencí 400–600 ot./min do vzniku tekuté homogenní směsi. Směs vylévejte na podkladní plochu kolmo k hlavnímu směru postupu v rovnoběžných, vzájemně se stékajících pruzích.

06 | Ruční aplikace – vyhlazování
Spojení nalitých pruhů pomáhejte dle potřeby povrchovým hlazením zubovým hladítkem, kterým zároveň povrch dorovnejte do požadované tloušťky.

07 | Ruční aplikace – odvzdušnění
Odvzdušnění a konečné vyrovnání proveďte ježkovým válečkem. Válečkujte vždy dva sousední pruhy, abyste nezasahovali do již tuhnoucí hmoty dříve nalitých pruhů.

08 | Strojní aplikace – příprava
Samonivelační stěrky se mísí s regulovaným množstvím vody v kontinuální míchačce.

09 | Strojní aplikace – lití a válečkování
Válečkování a hlazení provádí dva pracovníci, z nichž jeden používá pro pohyb v čerstvě nalité hmotě podlahářské podešve s hroty.

10 | Strojní aplikace – povrchové vyrovnání
Pro povrchové hlazení se používá zubová stěrka s násadou. Dorovnání probíhá obdobně jako při ruční aplikaci. Povrch dorovnejte do požadované tloušťky.

11 | Strojní aplikace – odvzdušnění
Odvzdušnění a konečné vyrovnání proveďte ježkovým válečkem. Válečkuje se kolmo i rovnoběžně k lití.

Info o materiálu:

Stěrky není vhodné aplikovat na podklady s pevností v tlaku <18 MPa a s pevností v prostém tahu <1,5 MPa. V těchto případech, pokud to výškové poměry dovolují, je vhodnější zvolit aplikaci opravných betonových potěrů (tl. >20 mm) doplněných v případě potřeby armovací sítí. Samonivelační stěrky není vhodné aplikovat na podklady s projektovaným sklonem >1 %.

Co budete potřebovat

Pro ruční aplikaci míchadlo s klecovou metlou:

  • dvě vědra s objemem min. 40 l
  • ježkový odvzdušňovací váleček 110 × 700 mm
  • zubové hladítko 6 × 6 mm
  • odměrnou nádobu na vodu s přesností min. 0,1 l

Pro strojní aplikaci

  • kontinuální mísidlo
  • hadici ∅ 25 nebo 35 mm s délkou min. 20 m
  • dva ježkové odvzdušňovací válečky 110 × 700 mm
  • zubové hladítko 6 × 6 mm s násadou
  • podlahářské podešve s hroty

TIP PRO ODBORNÍKY

Pracovní četu pro ruční aplikaci tvoří minimálně 4 osoby: obsluha mísidla, dávkování materiálu a vody, donáška materiálu a válečkování, lití a hlazení. Pracovní četu pro strojní aplikaci tvoří minimálně 5 osob: obsluha mísidla a dávkování materiálu, pomocné vedení hadice, lití, dvakrát hlazení a válečkování.

TEXT + FOTO: CEMIX

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.