Snadná a rychlá pokládka dlažby na terasy a balkony (Pracovní postup)

Partneři sekce:

Hlavní pozornost u teras a balkónů se často koncentruje na finální podobu, tedy na keramické dlaždice, a vše skryté pod nimi zůstává stranou zájmu jako nedůležité. Tedy jen do chvíle, kdy se objeví první optické vady na kráse – teprve tímto okamžikem přechází pozornost na souvrství pod dlaždicemi. Souvrství konstrukcí balkónů a teras by proto mělo být řešeno projektem, který vychází z jejich umístění, rozlohy, členitosti a samozřejmě zohledňuje další technická kritéria.

Krok 4: Napojení na stěny

Napojení na stěny se provádí pomocí systémové pásky. Do koutů a na nároží jsou k dispozici hotové prvky.

04 Napojení na stěny
04 Napojení na stěny |

Krok 5: Pokládka dlaždic

Přímo na izolační a dělicí fólii lze pokládat dlaždice do vhodných lepidel. K tomuto účelu je možné využít například zlepšené lepicí tmely na bázi cementu s vysokým podílem polymerů.

05 Pokládka dlaždic
05 Pokládka dlaždic |

Krok 6: Spáry a spárování

Spáry jsou neodmyslitelnou součástí dlažby, jejich vyplnění provedeme spárovací hmotou. Dilatační spáry uzavřeme elastickým tmelem.

06 Spáry a spárování
06 Spáry a spárování |
Text + foto: MC Bauchemie

Článek byl uveřejněn v časopise Realizace staveb 3/2019.

01 Podkladní vrstvy
02 Hydroizolace povrchů
03 Lepení izolace
04 Napojení na stěny
05 Pokládka dlaždic
06 Spáry a spárování
pokládka dlažby na terasy a balkony