Partneři sekce:
  • Prefa

Nejkrásnější zelené střechy roku 2019

Zelená střecha na rodinném domě terasa Orionka 2

Už po šesté se konala soutěž Zelená střecha, vyhlašovaná odbornou sekcí Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně. Soutěžilo 12 objektů se zelenými střechami, a to ve dvou kategoriích. Novinkou byla Cena veřejnosti, kde zvítězila zelená střecha Onkologického pavilonu Fakultní nemocnice Plzeň. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny 20. června 2019 v Ostravě.

Kategorie Veřejná zelená střecha

První místo získala budova Main Point Pankrác v Praze s půdorysem na pěti zaoblených trojúhelnících. Zelená střecha na této 40 m vysoké budově slouží jako pobytový prostor k relaxaci, neformálním setkáním, práci či speciálním akcím. Zelená střecha je jedním z důvodů, kterým budova přitahuje své nájemce.

Zelená střecha na budově Main Point Pankrác v Praze
Zelená střecha na budově Main Point Pankrác v Praze |

Na druhém místě skončila intenzivní zelená střecha v areálu Campus Park v Brně na Palachově náměstí. Zelená střecha na podzemním parkovišti je koncipovaná jako krajinná koláž, poskládaná z jednotlivých ostrovů a městských a přírodních ploch. Výsadby stromů, keřů a trvalek se prolínají s plochami umožňujícími posezení, ale i aktivní odpočinek.

Třetí místo získala budova Onkologického centra ve Fakultní nemocnici v Plzni. Jedná se o členitou zelenou střechu o více úrovních, na kterou mají přístup návštěvníci, pacienti i personál nemocnice.

Uděleno bylo i čestné uznání, a to zelené střeše administrativní budovy Visionary v pražských Holešovicích. Zajímavým prvkem zelené střechy je běžecká dráha, která umožňuje nájemníkům aktivní relaxaci.

Zelené střechy
Zelená střecha je taková střecha, která má nejvrchnější část (nad střešní krytinou) účelově vytvořenou ze zeminového substrátu s vegetací.
Zelené střechy s nenáročnou nízkou vegetací (např. rozchodníky) se označují jako extenzivní, naproti tomu řešení s keři, vzrostlými stromy nebo třeba parkovou úpravou – to jsou zelené střechy intenzivní.
Častěji se zelené střechy realizují na plochých střechách, protože je to technicky jednodušší. Pozor ale na únosnost střešní konstrukce – přitížení zelenou střechou není zanedbatelné!
Zelené střechy mohou být realizovány i jako šikmé, je ale potřeba zajistit substrát proti sjíždění. Také pozdější údržba (zálivka, kosení, hnojení…) bude na sklonité ploše složitější.

Kategorie Zelená střecha na rodinném domě

Prvním místem se může pyšnit malá zelená střecha na rodinném domě ve Statenicích. Porota ocenila zejména originální řešení zpomalování odtoku vody ze šikmé plochy a stabilní vegetační vrstvu, odolnou proti sesuvu. Po téměř čtyřech letech od založení je na zelené střeše velmi kvalitní porost s prokazatelnou životností.

zelená střecha na rodinném domě ve Statenicích
Zelená střecha na rodinném domě ve Statenicích |

Druhým místem byla oceněna rozlehlá plochá střecha na rodinném domě kruhového půdorysu v podhůří Beskyd. Na vyšší vrstvě substrátu vznikla extenzivní pobytová zelená střecha, u které lze předpokládat dlouhodobou udržitelnost i bez závlahy a s minimálními náklady na údržbu. Zelená střecha slouží především k začlenění domu do okolní krajiny a pokud horské počasí dovolí, využívá se i k občasnému pobytu.

Od partnerů ASB

Zelená střecha na rodinném domě Palkovice 2

Na třetím místě skončila terasa soukromého bytu ve druhém patře historického domu v Praze u Orionky. Na minimální ploše terasy vznikl odpočinkový prostor, který kromě posezení nabízí i pohled na malé jezírko. Bujná a rozmanitá vegetace vytváří dojem zelené oázy uprostřed velkoměsta.

Přečtěte si také: Zelené pahorky ve střešní krajině

Velmi zdařilé bylo také přebudování terasy u bytu v nejvyšším patře bytového domu v pražské Liboci, které získalo čestné uznání. Přes statická omezení se podařilo prostor proměnit v místo lákající k pobytu. Vegetace je umístěna v nádobách a doplněna rozchodníky.

Soutěž Zelená střecha roku 2019 potvrdila, že zájem o zelené střechy stoupá a zvyšuje se i kvalita realizovaných zelených střech.

(ge)
Zdroj + foto: Svaz zakládání a údržby zeleně