Nová pobytová terasa na střeše budovy B v BB Centru nabízí zaměstnancům příjemné posezení pod pergolou
Galerie(4)

Revitalizace střešní terasy vytvořila atraktivní místo pro odpočinek

Partneři sekce:
  • Prefa

Administrativní Budova B v pražském BB Centru prošla kompletní rekonstrukcí. Objekt má novou fasádu v zemitých tónech, modernizované veškeré technologie zajišťující kvalitní pracovní prostředí, a díky tomu splňuje současné standardy garantující úsporný a efektivní provoz.

Kompletní revitalizací prošla také střešní terasa, kde je k dispozici atraktivní pobytová plocha pro odpočinek či pracovní jednání. Projekt získal právem první místo v soutěži Zelená střecha roku 2021 v kategorii Veřejná zelená střecha intenzivní – rekonstrukce.

Budova B byla dokončena jako jedna z prvních v celém komplexu BB Centra podle projektu Ing. arch. Jan Aulíka v roce 1999. Po bezmála 20 letech provozu nadešel čas pro její celkovou rekonstrukci. Z pohledu urbanismu a architektury centra bylo zapotřebí reagovat na společenskou proměnu a provázat každodenní život budovy s jejím okolím. Administrativní Budova B v pražském BB Centru prošla kompletní rekonstrukcí.

Objekt má novou fasádu v zemitých tónech, modernizované veškeré technologie zajišťující kvalitní pracovní prostředí, a díky tomu splňuje současné standardy garantující úsporný a efektivní provoz. Investorem a majitelem objektu je společnost Passerinvest Group. Celková investice do rekonstrukce budovy, včetně nového atria, teras a úprav v okolí budovy, se pohybuje okolo 470 mil. Kč.

Revitalizace střešní terasy a vnitrobloku Budovy B v BB Centru
Revitalizace střešní terasy a vnitrobloku Budovy B v BB Centru
Revitalizace střešní terasy a vnitrobloku Budovy B v BB Centru
Revitalizace střešní terasy a vnitrobloku Budovy B v BB Centru

Architektonické řešení

Cílem rekonstrukce bylo vytvořit kvalitní pracovní prostředí splňující veškeré nároky na pohodlí i ekologický provoz. V rámci renovace byl také zušlechtěn přilehlý veřejný prostor. Budova získala nové otevřené atrium s četnými možnostmi posezení, bohatou zelení a vodním prvkem, které slouží jako venkovní kancelář i relaxační plocha.

Pro zaměstnance pracující v Budově B je k dispozici pobytová část střešní terasy o ploše 1000 m2.
Pro zaměstnance pracující v Budově B je k dispozici pobytová část střešní terasy o ploše 1000 m2. | Zdroj: SZÚZ

Hlavní vstup a hala budovy jsou nově orientovány do prostoru mezi budovami B, C a Filadelfie, kde vzniklo nové náměstí. Kompozici završují barevné mozaiky střech. Proměnlivá tvář intenzivní pobytové zahrady severního křídla a atria je docílena druhovou skladbou bylinné výsadby a její přirozenou obměnou v průběhu celého roku.

Nejvýraznější vnější změnou rekonstrukce je průchozí atrium s vodním prvkem, zelení a lavičkami, které tak nabízí široké veřejnosti prostor pro odpočinek i relaxaci v teplých letních dnech. Atrium je zároveň propojené přes hlavní recepci objektu s dalším novým veřejným prostorem – náměstím Ellen G. Whiteové.

Střešní terasa

Kompletní revitalizací prošla také střešní terasa, která je rozdělená na pochozí a technickou část. Pro zaměstnance pracující v Budově B je k dispozici pobytová část o ploše 1000 m2. Kromě zajímavých zvýšených laviček ze dřeva a příjemného posezení pod pergolou tvoří terasu zvýšené záhony s hlubším profilem a zálivkou umožňující různé záhonové kompozice.

Nejvýraznější změnou rekonstrukce je průchozí atrium s vodním prvkem, zelení a lavičkami.
Nejvýraznější změnou rekonstrukce je průchozí atrium s vodním prvkem, zelení a lavičkami. | Zdroj: SZÚZ

Samotné řešení záhonů pracuje s kompoziční strategií multilayerů, tedy principu, kdy se rostliny střídají v kvetení na stejné ploše ve třech sledech. Při postupném nakvétání jsou později kvetoucí druhy vyšší než ty předchozí, navíc si strukturálně a strategií nepřekážejí v rozletu. S ohledem na extrémní povahu stanoviště z hlediska světelnosti, včetně drobných detailů stínu konstrukcí, a předpokládanou větrnou expozici jsou voleny druhy s širokou ekologickou amplitudou, to znamená, že dokážou snášet rozdílné podmínky, především tepelné a světelné, a zároveň jsou tolerantní vůči extrémním výkyvům počasí.

Pokud jde o výšku, jsou použity nižší a středně vysoké trvalky, to znamená maximálně do výšky 70 cm. Zjara se rozzáří záhony cibulovinami – tulipány a česneky. V průběhu sezóny se postupně jednotlivé čtverce rozsvěcují barvami. Využity jsou i kontrasty struktur či odkvetlé květy a zajímavé plody. Zimní aspekt doplňují drobné kleče, které vtroušeně přinášejí vždyzelený efekt.

Extenzivní zelená střecha

Na vlastní střeše budovy, kde jsou umístěné i technologie budovy, je extenzivní zelená střecha. Zvýšené záhony (cca 200 m2 záhonů s extenzivní zelení) tvoří přirozená společenstva velmi mělkých profilů půd a skalních výchozů. Stejně jako na terase jsou rostliny vysázeny do čtvercového rastru vyvýšených záhonů osázených monokulturami jednotlivých druhů rozchodníků nebo jejich kombinacemi s cibulnatými druhy.

Dá se předpokládat, že postupně bude docházet k přesévání druhů ze čtverce do čtverce a k porušování výchozího stereotypu, které však nebude v prvních letech z dálkových pohledů vůbec patrné.

Na vlastní střeše budovy je realizována extenzivní zelená střecha.
Na vlastní střeše budovy je realizována extenzivní zelená střecha. | Zdroj: SZÚZ

Intenzivní pobytová střecha

Vytvoření nádob pro vegetaci bylo součástí stavby. Je zajištěna jejich vodotěsnost a každá má alespoň jeden odtok v úrovni dna, které není vyspádované, ale je v rovině. Montáž plechového opláštění horní hrany nádoby byla provedena po instalaci filtračně separační vrstvy. Na dno takto připravené nádoby byla položena nopová fólie tak, aby nopy plnily hydroakumulační funkci a po jejich naplnění voda odtékala odtokem.

Následovalo zasypání nopů drceným expandovaným keramickým kamenivem, nad nopy je kamenivo položeno ve vrstvě 20 mm. Na kamenivo je položena filtračně-separační vrstva tvořená netkanou textilií, následovalo rozprostření minerálního substrátu. Keře, trvalky a cibuloviny byly vysazeny do předem připraveného záhonu s vegetační vrstvou na místa dle osazovacího plánu.

STŘEŠNÍ TERASA A VNITROBLOK BUDOVY B V BB CENTRU

Místo: Praha 4 – Michle
Autoři rekonstrukce budovy:
A8000 a GRIMM Architekti
Autoři projektu atria a terasy: Ing. Ondřej Fous
Autorka projektu zeleně nám E. G. Whiteové u vchodu Budovy B:
Ing. Jana Pyšková
Investor:
Passerinvest Group a.s.
Zhotovitel: TV FACILITY s.r.o.
Realizace:
2019–2020

 Jana Šimečková, SZÚZ