Novostavby musí splnit normové požadavky na zateplení šikmých střech a využití alternativních zdrojů energie

Zdroj: Puren

Nárůst cen energií nás vede k zamyšlení, jak energie uspořit. Závazná norma ČSN 73 0540:2011 „Tepelná ochrana budov“ předepisuje požadavky na prostup tepla stavebními konstrukcemi. Pro šikmé střechy jsou požadavky následující:

Zdroj: Puren

V současnosti již nevystačíme s tloušťkou tepelné izolace z minerálních vláken mezi krokvemi ale musíme přidávat tepelnou izolaci nad a pod krokve. U novostaveb s minerální vatou to představuje pro domy v pasivním standardu  tl. 260 – 400 mm.

Mnohem vhodnějším řešením je kombinace minerální vaty s nadkrokevním zateplením z PIR izolace. Společnost Puren s.r.o., výrobce PIR izolací, nabízí doporučená řešení zákazníkům a zejména projektantům. Je pravdou, že každá navrhovaná skladba má jiné zadávací klimatické a technické podmínky. Pro šikmou střechu se sklonem do 45° ve druhé sněhové oblasti s krokvemi 140/160 mm v osové vzdálenosti á 0,8 m bude skladba :

Obr. č. 1 Nadkrokevní zateplení – puren Perfect tl. 200 mm, U = 0,11 W/m²K
Obr. 1 Nadkrokevní zateplení – puren Perfect tl. 200 mm, U = 0,11 W/m²K
| Zdroj: Puren
Obr. 2 Kombinace minerální vaty s nadkrokevním zateplením tl.260 mm (puren Plus tl. 100 mm) U = 0,11 W/m²K
Obr. 2  Kombinace minerální vaty s nadkrokevním zateplením tl.260 mm (puren Plus tl. 100 mm) U = 0,11 W/m²K | Zdroj: Puren

Aplikace nadkrokevního zateplení s PIR izolací nebo kombinace s minerální vatou mezi krokvemi má své výhody oproti aplikacím se samostatnou minerální vatou mezi a nad krokvemi. Výrazné zmenšení tloušťky střešního pláště a zmenšení prostupu tepla. Každou navrhovanou skladbu je třeba ověřit z hlediska prostupu tepla a bilance vlhkosti.

Obr. 3 Zateplení – minerální vata mezi a nad krokvemi tl.160+210 mm, U = 0,11 W/m²K
Obr. 3 Zateplení – minerální vata mezi a nad krokvemi tl.160+210 mm, U = 0,11 W/m²K | Zdroj: Puren

Pokud budeme aplikovat do šikmé střechy střešní okno, tak budeme požadovat dostatek světla v interiéru, výhled z oka, estetický vzhled a aby se rám okna nerosil vlhkostí. Toho dosáhneme u nadkrokevního zateplení s PIR izolací při obložení rámu okna z venkovní strany zateplovacím rámem z PIR izolace.

Obr.č.4 minerální vata
Obr. 4 minerální vata | Zdroj: Puren
Obr.5 PIR izolace
Obr. 5 PIR izolace | Zdroj: Puren
Obr .6 zateplovací rám
Obr. 6 zateplovací rám | Zdroj: Puren

Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU (EPDB 2) o energetické náročnosti budov
se od 31.12.2020 požaduje, aby nové budovy byly realizovány s téměř nulovou spotřebou energie. Pro veřejné budovy se termín zkracuje od roku 2018. Pro splnění této směrnice musíme v budovách navrhovat zařízení využívající obnovitelné zdroje energie. Tepelná čerpadla, fotovoltaniku, solární panely, rekuperaci, vítr apod..
Pro nové budovy musíme splnit ČSN 73 0540 „Tepelná ochrana budov“ a směrnici Evropského parlamentu – Vyhl. 78/2013 Sb.

Zdroj: Puren

Z výše uvedeného vyplývá, že správný a funkční návrh střechy se splněním veškerých požadovaných parametrů není jednoduchou záležitostí. Proto doporučujeme svěřit tuto problematiku projektantovi s odbornou způsobilostí pro tuto činnost. Vždy se jedná o kumulaci řady faktorů, které se mezi s sebou ovlivňují a bez znalosti konkrétní stavby a místních podmínek není možné navrhnout správné řešení.

Puren s.r.o.
Na Hranici 4866/33
586 01 Jihlava

ZDROJ: PR článek společnosti Puren

RubrikyStavebnictvíŠtítky