Nejkrásnější střechy s pálenou krytinou Tondach 2018

Partneři sekce:
  • Prefa

Ve čtvrtek 7. března 2019 byly na zámku ve Valči slavnostně předány ceny 14. ročníku soutěže TONDACH PÁLENÁ STŘECHA 2018. Celkem se v tomto klání utkalo neuvěřitelných 230 střech!

Rozděleny byly do tří kategorií, a to Rodinné domy (176 střech), Veřejně prospěšné stavby (23 střech) a Historické stavby (31 střech). Vybrat z takového množství zajímavých realizací nebylo vůbec jednoduché a odborné porotě trvalo několik hodin, než se zvolila ty nejlepší.

Připomeňme, že do soutěže mohl přihlásit své dílo každý pokrývač či pokrývačská firma, pokud byla daná realizace pokryta materiálem společnosti Tondach a realizována v době od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2018.

Vítězné střechy

Vavříny vítězů si odnesly tyto realizace, jejichž střechy byly z hlediska funkčnosti, vzhledu a propracování detailů nejlepší:

1. místo Kategorie Rodinné domy – RD Lhotka
Realizační firma: STŘECHY ČR, s.r.o., z Březníce, přihlašovatel Josef Vachule
Použitá taška: Stodo 12 posuvná taška, režná

1. místo Kategorie Rodinné domy – RD Lhotka

Jednalo se o sanaci střechy rodinného statku v obci Obořiště. Předcházející rekonstrukce, realizovaná jinou firmou, byla totiž vadná a vyžadovala kompletní předělání. Firmě pana Vachuleho to zabralo 3 měsíce.
Porota u této realizace ocenila zejména pečlivost provedení a použití prvků z doplňkového sortimentu Tondach.

1. místo Kategorie Veřejně prospěšné stavby – Stará pošta v Praze 9 – Běchovicích
Realizační firma: PARIO, s.r.o, přihlašovatel Miroslav Vízek
Použitá taška: Bobrovka režná

1. místo Kategorie Veřejně prospěšné stavby – Stará pošta v Praze 9 – Běchovicích

Dva památkově chráněné objekty – stodola a zázemí stodoly, byly rekonstruovány. Protože současně došlo ke změně využití obou staveb, byly ve střeše provedeny nové vikýře a realizační firma se rovněž musela vyrovnat s požadavkem investora na specifické detaily.

Porota se v tomto případě shodla na čistotě a správnosti provedení, ocenila použití doplňkových prvků i zpracování detailu střešních nadezdívek.

1. místo Kategorie Historické stavby – Kostel sv. Jakuba Staršího v Jihlavě
Realizační firma: BÁČA, Polička s.r.o., přihlašovatel Oldřich Báča
Použitá taška: Bobrovka glazovaná, mix barev

1. místo Kategorie Historické stavby – Kostel sv. Jakuba Staršího v Jihlavě

Kostel svatého Jakuba Staršího v Jihlavě je trojlodní halový chrám s dlouhým presbytářem a dvěma vysokými věžemi v průčelí, zasvěcený patronu horníků sv. Jakubovi. Stavba kostela byla zahájena před polovinou 13. století a na sklonku 19. století proběhla generální oprava kostela. V jejím průběhu střecha dostala novou krytinu z glazovaných bobrovek z Poštorné.

Při současné rekonstrukci kostela, před deseti lety prohlášeného za národní kulturní památku, byly opět použity glazované bobrovky, ale tentokrát z produkce firmy Tondach.

Volba poroty
Volba poroty byla v tomto případě téměř jednoznačná, protože podobně malebných střech přihlášených do soutěže více nebylo. Nebyla to však jen elegance vytvořeného vzoru ve vrcholu strmé střechy, která zajistila střeše první místo, ale i kombinace několika odstínů tašek v ploše a celkově pečlivé a bezchybné provedení.

Vítězům přejeme, aby si dnes nejen užili ovace při předávání cen, ale i příjemný večer v zámeckém hotelu Valeč. Připomínkou ve dnech všedních jim pak bude 7 palet základní tašky Tondach ČR, které jsou hlavní cenou pro vítěze všech tří kategorií.

Zdroj: Wienerberger s.r.o.