AOZ logo

Soutěž pro nejlepší klempíře – ART OF ZINC 2019 aneb ukažte, co umíte!

Partneři sekce:
  • Prefa

*** Uzávěrka 30. listopadu pro kategorie Střecha, Fasáda a Klempířský detail ***
RHEINZINK ČR s.r.o. pořádá 7. ročník soutěže ART OF ZINC pro nejlepší klempíře – zpracovatele titanzinku RHEINZINK. Staňte se nositelem ocenění ART OF ZINC za rok 2019!

Podrobné informace o soutěži najdete na www.rheinzink.cz, případně si o ně napište na info@rheinzink.cz.

Cíl soutěže

Cílem soutěže je ocenit kvalitní řemeslníky a klempíře, zpracovatele titanzinku. Podporujeme prestiž klempířského řemesla, bez kterého se neobejde rekonstrukce ani moderní architektura. PODPORUJEME KVALITNÍ KLEMPÍŘE!

Informace o soutěži

Soutěž je určena pro realizátory – klempířské firmy. Je veřejná a otevřená všem, přihlásit se může právnická i fyzická osoba.

Kategorie

1. Střecha
2. Fasáda
3. Klempířský detail
4. Těžká váha

V kategoriích 1.,2.,3. se hodnotí:
* kvalita technického zpracování titanzinku, které musí odpovídat daným normám
* estetická úroveň řešení
* architektonická úroveň objektu

V kategorii Těžká váha vítězí objekt, na který bylo použito největší množství titanzinku RHEINZINK.

Je za vámi vidět kvalitní práce?
Realizujete zajímavé objekty?
Ukažte, co umíte. Staňte se nositelem ocenění ART OF ZINC!

Přihlášku Vám rádi zašleme, napište si o ni na info@rheinzink.cz