Střecha dělá dům… Kdo dělá střechy?
Galerie(3)

Střecha dělá dům… Kdo dělá střechy?

Partneři sekce:
  • Prefa

Nad kvalitou práce se zamýšlí Ing. Jakub Nepraš, člen představenstva Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky. Žijeme v krásné době. Několik let konjunktura, levné hypotéky, velká chuť lidí stavět i rekonstruovat. Jediné, co nám trochu chybí, jsou ruce, které by ten příval práce zvládly.

Nemá cenu hořekovat nad tím, proč u nás řemeslo nemá takové renomé jako třeba v zemích na západ od nás. Školská politika všech dosavadních vlád výrazně ublížila učňům. Je smutné, že nemalý podíl na této devastaci mají i vlády, v jejichž čele stála sociální demokracie, strana, která by měla hájit zájmy dělnických profesí.

Pojďme se raději podívat na to, jak v současné době zajistit kvalitní provedení prací na střeše. Jak by měl klient poznat dobrého řemeslníka, jak pozná, že je technicky zdatný. Učme naše zákazníky i to, jak jednat o práci na střeše, nenaletět podvodníkovi využívajícímu nedostatek řemeslníků.

Je přirozené, že všichni dobří klempíři, pokrývači i tesaři mají zajištěné zakázky na řadu měsíců dopředu. Takže pokud někdo může nastoupit do týdne, nejspíš nepatří mezi vyhlášené odborníky. Možná, že někomu z dobrých řemeslníků vypadla z plánu zakázka. Každopádně počítejte s tím, že zákazník bude vyžadovat další doporučení.

Výběr řemeslníka

Nejlepší reference je doporučení dobrých známých. Zákazník by měl získat doporučení lidí, kterým důvěřuje, a ne anonymní reference na internetu.

Spousta zákazníků vyhledává webové stránky výrobce střešní krytiny, o které uvažuje, a na nich hledá řemeslníka ze svého kraje, nebo výrobce přímo požádá o doporučení dobrého řemeslníka. Vybírat řemeslníka ze svého regionu má dvě výhody.

Jednak ti dobří, díky dostatku práce, nehledají práci jinde. A ještě důležitější je to, že svůj region znají. Znají provedení krajových detailů, znají důsledky počasí. Někde je to nárazový vítr z jednoho směru, jinde je to tvorba ledu atd. Zejména v horských oblastech je důležité, aby práci realizovala místní firma. Viděl jsem špatnou technologii pražských firem v Krkonoších, ale i naprosto chybně provedené střešní detaily v Praze firmou z Beskyd.

Třetí možností je obrátit se na Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR. Buď na přednostu příslušného regionu, nebo na tajemnici Cechu (kontakty najdete na webových stránkách www.cech-kpt.cz). Být členem Cechu je určitě dobrá reference.

Prověření kvalit

Je to s podivem, ale ani klempíř, ani pokrývač, ani tesař nejsou vázané živnosti. Střechy může dělat kdekdo. Očekávejte, že zákazník bude požadovat ukázku střechy realizované v minulosti. Důležitý je celkový dojem ze střechy, ještě důležitější je pak provedení detailů. I laik dokáže poznat kvalitu podle průchodů střechou, lemování komínů, oken či podle způsobu, jak jsou provedeny prostupy pro anténu či výdech kanalizace (viz obrázky).

Obr. 1 Komín vlevo, lemování nic moc, ale alespoň náznak řemesla. Komín vpravo, názorná ukázka práce fušera. Zázrakem může přežít suchý komín v podstřeší nejdéle do první zimy. Napadne sníh, roztaje, zmrzne, roztaje a vodu máme na půdě. Foto archiv autora

Obr. 1 Komín vlevo, lemování nic moc, ale alespoň náznak řemesla. Komín vpravo, názorná ukázka práce fušera. Zázrakem může přežít suchý komín v podstřeší nejdéle do první zimy. Napadne sníh, roztaje, zmrzne, roztaje a vodu máme na půdě. Foto archiv autora

 

Obr. 2 Pozor, o co míň umí fušer řemeslo, o to víc umí slibovat a vysvětlovat. Jak se mu podařilo vysvětlit toto, si ale neumím představit. Foto archiv autora

Obr. 2 Pozor, o co míň umí fušer řemeslo, o to víc umí slibovat a vysvětlovat. Jak se mu podařilo vysvětlit toto, si ale neumím představit. Foto archiv autora

Obr. 3 Krásná střecha, krásná práce. Správně provedené lemování komínů i ostatní klempířské detaily. Foto Tondach

Obr. 3 Krásná střecha, krásná práce. Správně provedené  lemování komínů i ostatní klempířské detaily. Foto Tondach

Jednání o práci na střeše

Nikdy nenavrhujte zákazníkům záměnu krytiny za levnější variantu. Jestliže je v projektu např. pálená krytina nebo ji zákazník vyžaduje, rozhodně mu nedoporučujte jako variantu třeba plech vylisovaný do podoby tašek. „Řemeslník“ nabízející takovou variantu je totiž za dvojnásobného podvodníka: většinou kromě šroubování plechu skrz krytinu nic jiného pořádně neumí.

Neumí provést detaily ani na této střeše (silikon a šroub jsou jeho největší pomocníci), natož přesně rozměřit a nalaťovat krov pro pálenou krytinu, o lemování komínů, zabudování střešních oken atd. ani nemluvě. A dále nesleví tolik, kolik by měl. Plechová náhražka pálené krytiny má totiž jen poloviční hodnotu originální pálené krytiny a práce by měla být také zhruba za polovinu.

Další vlastností, o které se moc nehovoří, je nasákavost. Skládané krytiny mají nasákavost kolem 7 %. To je významné plus pro krytinu. Pálená taška tak samozřejmě ochrání dům před deštěm, ale zároveň dokáže vstřebat velkou část kondenzátu, který se v chladnějších obdobích objevuje na rubové straně krytiny. V teplých částech dne pak umožní odpaření vlhkosti.

Další otázkou je i životnost. Jak dlouho asi těsní šroub v místě, kde teče voda? Tvrdá skládaná krytina může být na střeše i sto let. To jsou jen některé důvody, proč je mezi variantami střechy poloviční rozdíl v ceně.

Vhodné je i nepodbízet se cenou. Práce na střeše jsou investicí v řádu desítek, často stovek tisíc korun. Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR má inspektory řemesel. Klidně svým klientům jeho služby doporučte – konzultace, jak provést konkrétní detaily na střeše, na co si dát pozor při stavbě jednotlivých vrstev střechy i při samotném pokrývání, a to před zahájením prací, se vyplatí oběma stranám. 

 

TEXT: Ing. Jakub Nepraš
FOTO: Archiv autora a Tondach

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 4/2017.