Dvojvrstvý komínový systém s integrovanou izolací (Pracovní postup)

Partneři sekce:
 • Prefa

Před zahájením montáže musí být známa výška, umístění a orientace komínových dvířek i dalších čisticích a revizních otvorů, stejně i výška a orientace místa pro připojení spotřebiče. Zároveň se před zahájením montáže musí prověřit, zda umístění všech otvorů odpovídá požadavkům norem a předpisů. Už v této fázi se doporučuje konzultace s kominíkem – revizním technikem.

Jednoprůduchová varianta Schiedel absolut se šachtou 1

Jednoprůduchová varianta Schiedel absolut se šachtou

 1. Kónické vyústění
 2. Krycí deska
 3. Zateplení ochlazované části komína – 50 mm
 4. Oplechování komína
 5. Kotvicí prvek do krovu (v úrovni krokví)
 6. Napojení spotřebiče – sopouch
 7. Komínová tvárnice s multifunkční šachtou
 8. Čisticí a kontrolní dvířka
 9. Odvod vlhkosti z komínového průduchu
 10. Termoizolační základ
 11. Konstrukce šikmé střechy

Dvouprůduchová varianta Schiedel absolut se šachtou 1

Dvouprůduchová varianta Schiedel absolut se šachtou

 1. Kónické vyústění s nasáváním vzduchupro plynový kondenzační kotel
 2. Kónické vyústění
 3. Keramická vložka
 4. Krycí deska
 5. Zateplení ochlazované části komína
 6. Oplechování komínu
 7. Kotvicí prvek do krovu
 8. Čisticí a kontrolní dvířka
 9. Termoizolační tvárnice na přerušení tepelného mostu mezi nevytápěným a vytápěným prostorem
 10. Sopouch pro napojení spotřebiče
 11. Keramická izostatická vložka
 12. Komínová tvárnice s integrovanou izolací
 13. Čisticí a kontrolní dvířka
 14. Překrytí odvodu vlhkosti
 15. Termoizolační základ na přerušení tepelného mostu v patě komína
 16. Konstrukce šikmé střechy
 17. Multifunkční šachta(vedení instalací, odvětrání)

Co budete potřebovat

KOMÍNOVÝ SYSTÉM SCHIEDEL ABSOLUT

 • Skladba komínového systému:
  termoizolační základ pro komínovou patu
  prefabrikovaná komínová pata
  napojení odvodu kondenzátu
  vložka pro připojení kouřovodu
  uzávěry otvorů v komínovém průduchu
  těsná komínová dvířka
  horní čisticí a revizní dvířka
  komínová tvárnice ABSOLUT:
  – jednoprůduchová
  – jednoprůduchová s víceúčelovou šachtou
  – dvouprůduchová se stejně velkými průduchy
  – dvouprůduchová s víceúčelovou šachtou
  – dvouprůduchová s různě velkými průduchy
  – dvouprůduchová s víceúčelovou šachtou se stejně velkými průduchy
  termoizolační tvárnice na přerušení tepelného mostu
  vodotěsná izolační fólie
  komínová profilovaná keramická vložka:
  – rovné vložky ABS
  – vložky ABS pro komínová dvířka
  – vložky ABS na napojení kouřovodu 90°/45°
  adaptérový kroužek ABSOLUT
  souprava výztužných tyčí
  prefabrikovaný komínový plášť z vláknitého betonu nebo krycí deska
  prvky KOP na statické zajištění v krokvi
  kónické vyústění
 • lepicí malta: tenkovrstvá lepicí malta, kyblík, 5 kg
 • spárovací tmel
 • spárovací hmota: spárovací hmota FM RAPID, součást dodávky
 • nářadí a pomůcky: zednická lžíce, molitanová houbička, vodováha, kotoučová pila, úhlová bruska, ostrý nůž, hřebenová stěrka, vyhlazovač spár, aplikační pistole, metr.

Prefabrikovaná pata komína

Krok 1: Maltové lože pod patu

Na betonovou desku se nanese maltové lože, do kterého se položí hydroizolace. Na izolaci se nanese další vrstva malty.

01 Maltové lože pod patu
01 Maltové lože pod patu |

Krok 2: Osazení prefabrikované paty

Na předpřipravené místo s maltovým ložem se položí prefabrikovaná komínová pata. Vzniklý kondenzát, příp. dešťové a sněhové srážky, je třeba odvést z komína do kanalizace. Odvod se musí realizovat se zápachovou uzávěrkou – sifonem, který je součástí prefabrikované paty.

02 Osazení prefabrikované paty
02 Osazení prefabrikované paty |

Krok 3: Očištění hrdla

Hrdlo keramické vložky se očistí od prachu a nečistot. Styčná plocha na tvárnici se očistí od nečistot, při vyšších teplotách se povrch navlhčí.

03 Očištění hrdla
03 Očištění hrdla |

Krok 4: Spárovací tmel do hrdla

Do hrdla se nanese souvislá vrstva spárovací hmoty v dostatečném množství.

04 Spárovací tmel do hrdla
04 Spárovací tmel do hrdla |

Krok 5: Adaptérový kroužek

Na prefabrikovanou komínovou patu se osadí adaptér podle požadovaného průměru. U dvouprůduchového komína s rozdílnými velikostmi průduchů je třeba důkladně prověřit jejich správnou polohu.

05 Adaptérový kroužek
05 Adaptérový kroužek |

Krok 6: Spárovací tmel na adaptér

Na adaptér se nanese dostatek spárovacího tmelu, čímž se dosáhne dokonale těsného spoje.

06 Spárovací tmel na adaptér
06 Spárovací tmel na adaptér |

Krok 7: Tenkovrstvá malta

Na prefabrikovanou patu se nanese tenkovrstvá malta – a to i do prostoru mezi izolaci a otvor na statické zajištění komína.

07 Tenkovrstvá malta
07 Tenkovrstvá malta |

Krok 8: Další dvě tvárnice

Do čerstvého lože malty se osadí komínová tvárnice a stejným způsobem i druhá tvárnice. U dvouprůduchové varianty (různý průměr průduchů) nutno postupovat dle požadavků v projektové dokumentaci.

08 Další dvě tvárnice
08 Další dvě tvárnice |

Montáž napojovacího dílu kouřovodu

Krok 9: Profilovaná vložka

Do komínové tvárnice se osadí profilovaná vložka s délkou 660 mm (z balení T-kusu pro napojení kouřovodu).

09 Profilovaná vložka
09 Profilovaná vložka |

Krok 10: Vystřeďovací prvky

Po obvodu izolace se rovnoměrně osadí tři distanční prvky, které slouží k vycentrování osazené vložky, a zatlačí se do tepelné izolace.

10 Vystřeďovací prvky
10 Vystřeďovací prvky |