Partneři sekce:
  • Prefa

Instalace střešního světlíku (Pracovní postup)

Střešní světlík Velux CVP s elektricky ovládaným větráním a dešťovým senzorem je elektricky ovládané okno určené pro ploché střechy. Jak montáž takového světlíku probíhá?

Krok 6: Osazení elektricky ovládané základny

Základnu světlíku osadíme na připravené zvedací rámy. Základnu fixujeme šrouby. Šroubování tentokrát probíhá z vnější strany rámu.

06 Osazení elektricky ovládané základny
06 Osazení elektricky ovládané základny |

Krok 7: Očištění ploch

Před osazením zasklení je vhodné očistit skleněné plochy – ty budou později po osazení zasklení nepřístupné.

07 Očištění ploch
07 Očištění ploch |

Krok 8: Osazení zaobleného zasklení

Na základnu světlíku se osadí zasklení. V první řadě se nastaví vodicí prvky pro vruty, následně se díl připevní.

08 Osazení zaobleného zasklení
08 Osazení zaobleného zasklení |

Krok 9: Poslední úpravy

Spojovací prvky se zaslepí.

09 Poslední úpravy
09 Poslední úpravy |

Krok 10: Zapojení a dokončení

Posledním krokem je zapojení přívodu elektrické energie (realizuje pouze k tomu způsobilá osoba) a odzkoušení funkčnosti světlíku. Následně může být provedena skladba střechy (hydroizolace, zateplení, krytina ad.).

10 Zapojení a dokončení
10 Zapojení a dokončení |

 

Text + foto: Velux

Článek byl uveřejněn v časopise Realizace staveb 2/2019.