Hlavní zásady pro realizaci šikmých střešných plášťů
Galerie(6)

Hlavní zásady pro realizaci šikmých střešných plášťů

Partneři sekce:
  • Prefa

Šikmé střechy s nejrůznějšími druhy krytin – ať už z přírodních nebo umělých materiálů, břidlice, pálených nebo betonových tašek atd. – byly vždy nejběžnějším řešením zastřešení obytných domů a jsou často používány i u nebytových staveb. Jejich všestrannost a relativně malé nároky na údržbu jsou umocněny estetickým vzhledem, který může dotvářet atraktivní exteriér stavby.

Sklon střechy zajišťuje odvod srážkové vody a liší se podle požadavků jednotlivých druhů krytiny. V mnoha rodinných i bytových domech postavených v minulém století byl prostor půdy ponechán nezateplený.

V současnosti je řada těchto podkroví rekonstruována a poskytuje atraktivní obytnou plochu se šikmými stropy a střešními okny. Také nově navrhované stavby například pro komerční a administrativní účely často využívají prostor pod střechou jako užitný.

Aktuální požadavky na tepelnou ochranu budov a splnění dalších kritérií (například požární bezpečnosti a ochrany proti hluku) zvyšují náročnost a význam správného návrhu a provedení izolace šikmých střech.

V dnešní době se kromě úspor energie a peněz zvyšuje poptávka po ekologických a recyklovaných produktech a řešeních. I výrobci stavebních materiálů vyvíjejí nové technologie a produkty v souladu s tímto principem. Na to, aby střecha fungovala tak, jak má, je potřeba při realizaci dodržet několik hlavních zásad.

Finalizace
Po dodržení všech doporučených postupů i staletí stará střecha vytvoří příjemný prostor pro bydlení. Nedodržení jakékoliv podmínky z výše uvedených přináší podstatné a dlouhodobé problémy z hlediska tepelné, akustické, protipožární i statické stránky. Samozřejmostí je zkrácení životnosti a nákladná sanace, v některých případech dokonce i asanace konstrukce.

Správně připravená a upravená hydroizolační vrstva

sikma strecha, rekonstrukce

Důležité je použít pojistnou hydroizolační fólii pod primární hydroizolaci a zabezpečit odvětrání a odtok případné vody z hydroizolační fólie kontralatěmi. Dále je nutno dbát na správné řešení detailů hydroizolace a používat pouze střešní latě předepsané výrobcem střešní krytiny a rozmístit je podle jeho pokynů. Střešní krytina musí být kompaktní a musí dokonale plnit svou funkci.

Správně navržená a instalovaná tepelná izolace

sikma strecha, rekonstrukce

Je důležité navrhnout správný typ tepelné izolace v dostatečné tloušťce. Nesmí se zapomenout na výběr správného systému zateplení šikmé střechy – mezi, pod nebo nad krokvemi. Izolace musí být do konstrukce vložena natěsno po celém obvodu prostoru obytného podkroví.

Správně navržená a provedená parotěsná a vzduchotěsná vrstva

sikma strecha, rekonstrukce

Je nutno navrhnout správný typ parotěsné fólie, která zpravidla slouží i jako vzduchotěsná vrstva. Důležité je správně navrhnout umístění parotěsné fólie, tj. co nejblíže k interiéru. Jednotlivé pásy fólie lze ukládat se stanoveným přesahem cca 100 mm, spoje musejí být přelepeny oboustrannou páskou pro vytvoření vzduchotěsného spoje. Kritické je správné napojení vzduchotěsné a parotěsné fólie na ostatní konstrukce – na štítové zdivo, v místě pozednice atd. Prostupy elektřiny a rozvodů se musejí provést vzduchotěsně, tj. přelepit prostupy páskou k tomu určenou nebo použít manžety.

Konečný pohledový obklad

sikma strecha, rekonstrukce

Je nutno navrhnout správný typ velkoplošných desek pro dosažení požadované úrovně akustické a požární ochrany. Nesmí se podcenit příprava nosné konstrukce finálního obkladu – roštu pro sádrokarton. Důležité je dbát na správné rozmístění desek – prostřídání spár – a použít doporučené kotvicí prvky – vruty pro sádrokarton s požadovanou roztečí míst kotvení. Spoje velkoplošných desek se musejí opracovat doporučeným způsobem – pásky, tmely a broušení dle technologického předpisu výrobce.

TEXT: Ing. Milan Pokrivčák, MBA
FOTO: Knauf Insulation

Autor je aplikační manažer společnosti Knauf Insulation.