Kombinace extenzivní a polointenzivní vegetační střechy Praha na hydrofilní minerální vlně
Galerie(8)

Benefity vegetačních střech pro jejich okolí

Partneři sekce:
  • Prefa

Nezbytnost flóry pro lidský život je stejně nepopiratelná jako nezbytnost vody. Přesto obě tyto složky často přehlížíme a nenakládáme s nimi s odpovědností řádného hospodáře. Počínající nedostatek vody v krajině a ve městech projevující se efekt tepelného ostrova jsou jen dvě výstrahy alarmující ke změně.

Již v počátcích 20. století si Le Corbusiere, architekt a urbanista, uvědomoval, že co zastavěný metr půdy, to jeho navrácení na plochou střechu domu.

Je to jednoduchá poučka, která se stala jedním z pěti bodů funkcionalistické architektury, nicméně její převedení do reality se realizovalo pouze v rovině ploché střechy a ozelenění se v průběhu let vytratilo. A my až nyní plně objevujeme dosah a pozitiva vegetačních střech.

Ilustrace tepelného ostrova
Kombinace extenzivní a polointenzivní vegetační střechy Praha na hydrofilní minerální vlně
Extenzivní vegetační střecha
Vítězná Vegetační střecha roku 2019
zelená strecha
Foto ze zkoušky vzduchové neprůvzdušnosti
Termosnímek vítězné střechy

Vegetační střechy

Označení zelená střecha neoznačuje klasickou střešní krytinu v barvě zelené, ale střechu cíleně pokrytou vegetací – vegetačním souvrstvím na střešní hydroizolaci (nikoliv střechu ozeleněnou důsledkem zanedbané údržby).

Nejzákladnější rozdělení vegetačních střech definuje tři typy: extenzivní, polointenzivní a intenzivní vegetační střechu. Rozdíl je především v typu zamýšlené flóry.

Pokud u extenzivní střechy mluvíme především o sukulentních rostlinách rodu Sedum (rozchodník) a Sempervivum (netřesk), tak u intenzivních řešení nás nemůže překvapit trávník, stromy, a dokonce ani zeleninová zahrada.

Polointenzivní vegetační střecha je přechod mezi těmito typy, která je definována travinami či drobnými keři. Rozdílná je i údržba.

U nejrozšířenějšího typu vegetační střechy, tj. extenzivní vegetační střechy, postačuje údržba jednou za rok, stejně jako u běžné střechy. Naopak u intenzivní střechy je nutná i týdenní údržba.

Extenzivní vegetační střecha
Extenzivní vegetační střecha |

Funkce vegetační vrstvy

Konstrukce střechy v návrhu vždy počítají s tímto řešením, proto není potřeba mít obavy o statiku objektu. Realizace vegetační vrstvy nepřináší jen nepatrné zvýšení nákladů na realizaci, ale nesporně mnoho benefitů pro uživatele domu i jeho okolí.

Hmatatelným přínosem je snížení tepelné zátěže a retence vody (zadržení vody a omezení jejího odtoku), méně postřehnutelným přínosem je zvýšení biodiverzity. Konstrukce střechy se vždy navrhují na tento stav, proto není potřeba mít obavy o statiku objektu.

Zadržená voda neodtéká do kanalizace, nemůže způsobit povodně. Naopak jejím výparem se přirozeně ochlazuje okolí objektu. Hydrofilní minerální vlna dokáže v kombinaci s minerálním střešním substrátem zadržet přibližně 50 mm srážek, oproti obdobné skladbě na bázi jen substrátu, která zadrží přibližně 25 mm.

Tento rozdíl je znatelný hlavně v měsících s nižším srážkovým úhrnem, kdy takto uložená voda po delší dobu ochlazuje okolí a zásobuje rostliny vodou. Tím, že je střecha pokryta vegetací, produkuje kyslík a pohlcuje prach s polétavými částicemi vzduchu.

Ty ulpívají na listech a při dešti jsou splavovány do substrátu, kde se stávají jeho součástí. S určitým zjednodušením lze říci, že vegetační střechy přispívají k čištění vzduchu.

Ilustrace tepelného ostrova
Ilustrace tepelného ostrova |

Výhody vegetační střechy

Tepelnou zátěž obyvatelé vnímají nejen v interiéru, ale i v exteriéru domu. Během dne na střechu dopadá přibližně 1 000 W/m2 sluneční energie. V případě klasické střechy se ohřeje přibližně na 70 °C a 700 W/m2 odráží do okolí. Vegetační střecha vykazuje teplotu okolo 30 °C a vyzáří okolo 100 W/m2.

To se odráží i na tepelném komfortu v interiéru: v létě neprostupuje vysoké množství tepla směrem do interiéru a v zimě směrem z interiéru. Vegetační střecha působí jako další tepelná izolace – především pak za použití hydrofilní minerální vlny v souvrství.

Významnou roli mají vegetační střechy i pro ochranu hydroizolace. Díky dodatečné vrstvě je chráněna proti mechanickému poškození a UV záření.

Je to důležité v místech častého výskytu krup nebo možného poškození letícími předměty (střechy přilehlé k ubytovnám, internátům apod.). O pozitivním vlivu na akustiku se obecně ví.

Nicméně až při testování, které prováděl ISOVER, bylo v laboratorních podmínkách zjištěno, že souvrství složené z 50 mm hydrofilní minerální vlny, 30 mm extenzivního minerálního substrátu a rozchodníkových koberců zlepší vzduchovou neprůzvučnost lehké trapézové střechy o 6 dB.

Čím bude souvrství vyšší, tím bude i efekt akustické izolace znatelnější. Méně hmatatelnými benefity vegetačních střech, ale přesto neméně důležitými, jsou dopady na faunu a naší psychickou pohodu.

Traviny vlnící se ve větru, svěží vzduch, květy opylující včely, kvetoucí flóra přinášející vůně jsou daleko příjemnější a relaxační než obyčejná střecha bez vegetace, což potvrzují i mnohé zahraniční výzkumy. Uživatelé vegetačních střech jednohlasně potvrdí, že si jdou raději vypít kávu do stínu stromu než do bufetu.

Jelikož se na vegetačních střechách nepoužívají pesticidy, herbicidy a insekticidy, nachází zde oázu pro svůj život nejrůznější drobný hmyz, který opyluje květy a je nedílnou a nutnou součástí našeho okolí.

Uplynulo již jedno století od Le Corbusierova uvedení vegetačních střech do moderního věku. Přesto nám stále uniká jejich význam, a to brání jejich většímu rozšíření. Přitom by se vegetační střechy mohly stát součástí adaptace na klimatické změny a nedílnou součástí projektů.

Případné negativní zkušenosti s realizacemi vegetačních střech nemohou být považovány za argument nefunkčnosti vegetačních střech, ale za poučení a výzvu k jejich optimalizaci. Řešení je mnoho, a proto je nutné spolehnout se na odborníky.

Ing. arch. Josef Hoffmann
Autor působí jako manažer technické podpory ISOVER.
Foto: archiv autora

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB Haustechnik 3/2019.