Již v průběhu hloubení sloužila schodišťová věž ze systému lešení PERI UP zavěšená na konstrukci z konzol VARIOKIT pro přístup na dno stavební jámy.