Podlahové systémy Flowfresh s antibakteriální technologií Polygiene

Podlahové systémy Flowfresh, spadající pod značku Flowcrete, využívají antibakteriální technologii Polygiene®. Je založena na působení přírodního germicidu (chemická látka usmrcující bakterie), kterým jsou ionty stříbra. Ty pronikají do buněk bakterií, virů, řas, plísní a hub, zabraňují jejich množení a způsobují následně jejich zánik.

Na podlaze (ale nejen na ní) každého potravinářského závodu se hromadí mikroorganismy, které vytvářejí biologickou vrstvu, tzv. biofilm. Jedná se o mnohobuněčnou strukturu, tvořenou především bakteriemi, ale i jinými mikroorganismy. Patogeny obsažené v biofilmu mohou způsobit kontaminaci surovin nebo hotových výrobků, a s tím související finanční nebo právní důsledky pro výrobce. O dobré pověsti značky nemluvě.

Různé fáze tvorby biofilmu : jednotlivé bakterie se objevují na povrchu podlahy (1). Pokud nejsou rychle odstraněny, vytvářejí na povrchu velmi silné vazby a umožňují přilnutí dalších mikroorganismů (2). Tato kolonie se množí (3) a vytváří zralý biofilm (4). Mikrobiální buňky postupně odumírají, ale zároveň se šíří, vytvářejí počátky nových kolonií a zvětšují tak plochu zasaženou biofilmem (5).
Různé fáze tvorby biofilmu : jednotlivé bakterie se objevují na povrchu podlahy (1). Pokud nejsou rychle odstraněny, vytvářejí na povrchu velmi silné vazby a umožňují přilnutí dalších mikroorganismů (2). Tato kolonie se množí (3) a vytváří zralý biofilm (4). Mikrobiální buňky postupně odumírají, ale zároveň se šíří, vytvářejí počátky nových kolonií a zvětšují tak plochu zasaženou biofilmem (5). | Zdroj: Tremco

Jak funguje Polygiene

V první fázi (1), tzv. počátečním přichycení, je nejjednodušší a nejlevnější odstranit mikroorganismy nahromaděné na povrchu podlah: čištěním a dezinfekcí. Podmínkou je však permanentní přítomnost čistících prostředků v průběhu procesu výroby. Odstranění biofilmu v pokročilejších stadiích vývoje vyžaduje mnohem nákladnější opatření a nemusí být zcela úspěšné.

Technologie Polygiene® výrazně usnadňuje boj proti tvorbě biofilmu na povrchu podlahy. Důležitou součástí boje proti mikroorganismům je i absence spár, mezer, koutů apod., kde se biofilm nejsnáze vyvíjí. Ionty stříbra jsou rovnoměrně rozloženy v celé ploše podlahového systému Flowfresh a migrují směrem k povrchu, čímž cíleně napadají mikroby, které se na povrchu hromadí.

Odumřelé, rozkládající se mikroby uvolňují ionty stříbra zpět do podlahy. Tím je zajištěno, že systém Polygiene® je aktivní po celou dobu životnosti podlahy bez ohledu na stupeň opotřebení. Polygiene® omezuje růst několika set druhů mikrobů – bakterií, virů, hub, řas a plísní – a snižuje tak množství mikroorganismů na povrchu podlahy až o 99,9 %!

Antimikrobiální účinek Polygiene® pomáhá udržovat odpovídající úroveň čistoty mezi čisticími cykly, ale nemůže plně nahradit pravidelnou údržbu, dostatečně časté čištění a dezinfekci.

www.flowcrete.cz

ZDROJ: PR článek společnosti Tremco CPG