Partneři sekce:
Chemické kotvy

Chemické kotvy

Při spojování konstrukcí ve stavebnictví se používají chemická kotvicí lepidla. Jde o jednosložkové nebo dvousložkové materiály, převážně bez obsahu rozpouštědel, přičemž dominantní pozice na trhu patří dvousložkovým chemickým kotvicím lepidlům. Dvousložkové kotvicí materiály se vyrábějí na různých chemických bázích, jako jsou polyesterové, vinylesterové a epoxidové pryskyřice, nebo na bázi akrylátových a hybridních systémů. Z těchto technologií má každá svoje výhody a specifické vlastnosti, které je předurčují ke konkrétním aplikacím.

Připojovací spáry otvorových výplní

Připojovací spáry otvorových výplní

Na stavbách existuje celá řada různých detailů, které by měly vyžadovat naši zvýšenou pozornost. Zejména z toho důvodu, aby nedocházelo k závadám, které vznikají vinou benevolence, nevědomosti či nevhodného šetření realizačních firem a objevují se pak až během užívání budovy. Tento článek obsahuje řadu doporučení a vysvětlení, týkajících se vytvoření dlouhodobě funkčního utěsnění připojovacích spár otvorových výplní.

Lehké ohnivzdorné sendvičové fasádní panely

Lehké ohnivzdorné sendvičové fasádní panely

Použití ohnivzdorných sendvičových fasádních panelů se stalo v posledních letech běžným řešením fasádních systémů. Tento stavební prvek je vhodný jak k realizaci vnějšího opláštění objektů, tak na vnitřní dělicí konstrukce, požární stěny či stropy v průmyslové, občanské a komerční výstavbě.

Garážová vrata

Garážová vrata

Rozhodnutí o volbě vrat by mělo padnout již před započetím stavby garáže, abychom stavbu přizpůsobili z hlediska jejich montáže, zateplení či zajištění bezpečnosti. Trh nabízí rozmanité typy vrat lišících se technologií zpracování či konstrukčním řešením. V tomto článku se budeme věnovat jejich jednotlivým variantám.

Montáž zavěšených odvětraných fasád

Montáž zavěšených odvětraných fasád

Nepřetržitá cirkulace vzduchu, která probíhá mezi zavěšenou odvětranou fasádou a zdivem, odvádí vlhkost a chlad a vysušuje zvlhlé zdivo. Při správném návrhu a provedení se tyto fasády mohou nezávisle na stavebním tělesu pohybovat a tím vyrovnávat jinak nepříznivé účinky teplotních a objemových změn. Návrh na správný postup práce naleznete v následujícím textu.

Dřevovláknité nelisované desky

Dřevovláknité nelisované desky

Současné vývojové trendy ve stavebnictví jsou v obecné rovině úzce spjaty s myšlenkami trvale udržitelného rozvoje. Tyto myšlenky reflektují obavy společnosti z vyčerpání surovinových a energetických zdrojů i z dalšího nadměrného znečišťování ovzduší. Také daleko více akcentují zdravotní nezávadnost materiálů používaných ve stavebnictví. Uvedené trendy se promítají i do inovací konstrukce nových typů tepelných izolací. Pozornost se začíná přesouvat i do oblasti organické materiálové báze, která většinu požadavků udržitelného rozvoje splňuje.

Předokenní rolety

Předokenní rolety

Pokud uvažujeme o instalaci předokenních rolet, je nutné již v první fázi projektu počítat s jistou stavební připraveností. Měli bychom také vědět, co od předokenního systému očekáváme. Je potřebné znát všechna specifika, výhody i nevýhody a podle nich rozhodnout o jeho optimálním použití.

Přípravky na ochranu dřeva

Přípravky na ochranu dřeva

Jaké vlastnosti musejí výrobky používané k ochraně dřeva splňovat? Jak dalece se liší přípravky pro použití v exte­riéru od materiálů vhodných pro ochranu dřeva do vnitřních prostor? Existuje doporučený postup pro práci s těmito výrobky? Pomoc i usnadnění v orientaci v této oblasti se snaží poskytnout tento příspěvek.

Technologie betonáže výškových budov

Technologie betonáže výškových budov

Výškové budovy určené k bydlení nebo k administrativním účelům se velmi často navrhují jako železobetonové skelety s tuhým jádrem a stěnovým nebo sloupovým nosným systémem. Proto je stále potřebnější znát, pochopit a také dodržovat principy technologie stavebních prací použitých na stavbě těchto budov, zejména jejich betonáže.

Brána jižní Moravy

Brána jižní Moravy

Přijíždíte-li do Brna, dvě gotické jehly katedrály svatého Petra a Pavla jasně signalizují, že už jste ve městě. Přiletíte-li do Jihomoravského kraje, může se symbolem tohoto krásného místa stát nová hala od architekta Petra Parolka. Říká se jí velryba, žralok, kámen, vducholoď, balón…

Podchytávání základů mikropilotami

Podchytávání základů mikropilotami

Podchytávání základů jako preventivní nebo sanační zásah do stávajících staveb spadá do oblasti geotechniky a může se provést různými technologiemi. Účelem článku není podat vyčerpávající přehled o jednotlivých technologiích, ale představit jednu z nich v jejích různých podobách. Článek rovněž poukazuje na některé části procesu, na jehož začátku je záměr investora a na konci stabilizovaná stavba.

Protikorozní opatření pomocí nátěrů

Protikorozní opatření pomocí nátěrů

Při projektování ocelových konstrukcí nesmíme zapomínat na adekvátní ochranu jejich povrchu proti korozi. Dosáhnout požadovaného stupně estetické úpravy a zabezpečit odolnost proti korozi je úkolem ochranných nátěrů. Schopnost zabránit korozi závisí na obsahu antikorozních pigmentů a na přilnavosti nátěrů k podkladu. Ochranu proti korozi zabezpečuje často kombinace obou faktorů.

Stavební úpravy piaristického kláštera v Mladé Boleslavi

Na počátku projektu stálo zadání investora, společnosti Škoda Auto, a. s., vybudovat v Mladé Boleslavi nové vzdělávací centrum. Přes úvahy o stavbě na zelené louce dospěl realizační tým ke konečnému rozhodnutí postavit centrum vedle historické budovy kostela sv. Bonaventury a piaristického kláštera v  části města nesoucí název Na Karmeli. Takto bylo de-facto rozhodnuto o záchraně významné mladoboleslavské památky.