Osvědčená fasádní deska FRONTROCK MAX E v systémech ETICS
Galerie(6)

Osvědčená fasádní deska FRONTROCK MAX E <BR>v systémech ETICS

Partneři sekce:

ROCKWOOL, a. s.vsadila na inovace v oblasti fasádních izolací již v roce 2008 a po 5 letech hodnotí svou intuici. Investice do nové technologie přinesla trhu v té době zcela ojedinělou izolační desku s dvouvrstvou technologií „Dual Density“. Patentově chráněná skladba dvou vrstev v jednom produktu je na trhu pod názvem FRONTROCK MAX E. Izolace na bázi kamenné vlny posilovala na poli kontaktních zateplovacích systémů.

Kombinace vlastnosti dvouvrstvého izolantu tak reflektovaly na poptávku trhu fasádních řešení. Konkurenční produkty, sice v jednovrstvé skladbě „Mono Density“, byly uváděné na trh se zpožděním jeden a půl roku. Jednalo se o izolační fasádní desky s parametrem napětí v tahu TR 10 a standardními rozměry 1000 x 600 mm.

Od počátku svého prodeje se fasádní produkt FRONTROCK MAX E zapsal prvenstvím v dosažení účinnosti tepelné vodivosti  ΛD= 0,036 W/mK, která je i dnes po pěti letech stále poptávaným ukazatelem. Od svého uvedení je tato deska postupně certifikována se stále větším počtem výrobců a dodavatelů systémů ETICS. 

Trendy posledních let v oblasti zateplování v ČR:
1. Postupně se zvyšující tloušťka izolace (v návaznosti na zpřísňující se legislativu).
2. Zavedení normy ČSN 73 2902 (Vnější tepelně izolační kompozitní systémy/ETICS).
3. Minimální prováděcí dokumentace zapříčiňuje přenos odpovědnosti na realizátora.
4. Nástup nové generace hmoždinek, rozšiřovacích talířů u hmoždinek a nové využití zápustné montáže.
5. Zvětšující se rozměry tepelněizolačních desek (nejen klasické formáty 500 x 1000 mm, ale i 600 x 1000 a 600 x 1200 mm).
6. Příchod módních tmavých odstínů fasád.
7. Výskyt firem s nekvalifikovanými pracovníky a tlak na cenu se odráží v kvalitě.

Příchozí trendy by nepřinesly „realizační úskalí“, pokud by pracovníci podílející se na realizaci ETICS (projektanti, TDI a realizační pracovníci) dodržovali platné technologické předpisy pro realizaci ETICS a normy. Na domácím trhu je v současné době certifikováno pět systémů pro zápustnou montáž (Bravoll, Ejot, Fischer, Hilti, Sto) a existuje zápustná montáž i pro hmoždinky s rozšiřovacím talířkem 90 či 100 mm (Bravoll, Ejot). Tento typ osazení hmoždinek umožňuje díky většímu talířku využít bezkonkurenční hodnoty průtahu hmoždinky deskou a tak minimalizovat počet hmoždinek při realizaci. Výhodou je zrychlení procesu kotvení, minimalizace tepelných ztrát u hmoždinek či prokreslení hmoždinek na fasádě.

Při aplikaci hmoždinek příslušných výrobců ETICS je nutno postupovat vždy v souladu s pokyny výrobce. Fasádní desky FRONTROCK MAX E se lepí bodově a po okrajích. Převážně se používají v systémech mechanicky kotvených s doplňkovým lepením, kde je předepsáno minimální procentuální pokrytí desky lepidlem (40% pokrytí). Při tomto způsobu lepení desek se posuzuje odolnost ETICS na působení sání větru pouze u hmoždinek. Lepidlo plní spíše funkci „zabezpečení rovinnosti“ pro následnou aplikaci vnějšího souvrství. Vliv procentuálního pokrytí desek lepidlem má zásadní význam na přenos smykových sil a odolnosti ETICS na tento typ zatížení. Je nevyhnutelné dbát na správné pokrytí lepidla na izolantu, aby mechanické kotvy byly vždy osazeny dle zásady: “Kde hmoždinka, tam lepidlo!“

U větších rozměrů fasádních desek je nutné si uvědomit rozdílné množství lepidla. Je-li aplikováno z pokrytí desky lepidlem platné pro desky rozměrů 500 x 1000 mm, tak při aplikaci na desce o rozměrech 600 x1200 mm se snižuje tato spotřeba lepidla na 32%, což snižuje procentuální pokrytí lepidlem o 20%. Zde je pak nutné procentuální pokrytí u desek větších rozměrů upravit. Například 3 bodové nánosy lepidla zvětšit na průměr asi 150 mm a šíři okrajového pásku na 70 mm.  Tím dosáhneme opět požadovaného 40% pokrytí lepidla i u desky o rozměrech 600 x 1200 mm. Obdobný problém nastává i při použití hmoždinek.

O oblibě fasádních desek z kamenné vlny FRONTROCK MAX E při realizaci ETICS svědčí především neustále stoupající množství realizací. Vždy je však nutné sledovat to, v jaké kvalitě je provádění návrhu či samotná montáž.

www.rockwool.cz

ZDROJ: PR článek společnosti ROCKWOOL, a.s.

–>–>