Partneři sekce:

Problematické detaily: Připojovací spáry oken

shutterstock
Zdroj: Shutterstock

Správné osazení okna do připraveného okenního otvoru tak, aby byla dodržena všechny doporučení, vše bylo správně utěsněno, podloženo, ukotveno a nikde nevznikl nechtěný tepelný most, je vcelku umění hodné mistra. A zřejmě nejvíce chyb se dělá při aplikaci fólií v místě připojovací spáry – pokud tedy nedojde k jejich úplnému opomenutí.

Proč montovat správně?

Proč správně montovat okna je dotaz vcelku úsměvný. Primárně samozřejmě správná montáž zaručí spokojeného zákazníka a zabrání případným reklamacím nesprávně provedené práce. Pokud ovšem odhlédneme od samotné montáže, správně osazené okno se správně řešenou připojovací spárou zabrání pronikání vlhkosti, neřku-li přímo dešťové vody, do konstrukce a interiéru.

To v konečném důsledku vede k degradaci materiálů a vzniku plísní. PUR pěna, která se při montáži oken často používá, je navíc velmi nasákavá, a to může být poměrně nepříjemný problém zejména v zimě.

Co zajistit před fóliemi?

Stavební otvor by před montáží oken měl být řádně připraven – povrch je rovný (rovinnost a kolmost pečlivě zkontrolujeme!), zatřený tmelem a výškově zarovnaný. Okenní rám pokládáme na k tomu určené podložky, pokud bychom totiž použili levnou, výrobcem nedoporučenou variantu (například měkké dřevo nebo zbytky cihel), hrozí postupná deformace okna.

Při kotvení okna je pak třeba dávat pozor na citlivé dotahování šroubů, aby nedošlo k popraskání rámu. Rovněž montážní pěna by měla odpovídat doporučením výrobce, aby byla zaručena potřebná pružnost a životnost. Tato pěna by neměla být dlouhodobě odhalená, aby nedošlo k degradaci a ztrátě deklarovaných vlastností, a, jak již bylo řečeno, měla by být dostatečně chráněná před vlhkostí či sluncem.

Problematika ochranných fólií

Z výše uvedených důvodů se do připojovací spáry okna instalují membrány. Z interiérové strany parotěsná, z exteriérové paropropustná. Otvor by dle předchozích rad měl být připraven na instalaci fólií tak, aby bylo možné fólii zodpovědně nalepit po celém obvodu okna tak, aby nikde nevznikly mezery umožňující pronikání vzduchu.

Vnitřní, parotěsná fólie zabraňuje průniku vzdušné vlhkosti z místnosti do spáry a tedy i zabraňuje degradaci použitých materiálů, což by nevyhnutelně vedlo ke vzniku tepelného mostu, příp. plísní. Tuto fólii nelze nahradit žádnými „babskými radami“, které například zmiňují dřevěnou lištu, plastový profil či jiná pofidérní a dlouhodobě nefunkční řešení.

shutterstock okno
Všechny použité materiály při instalaci oken musí být vodotěsné. | Zdroj: Shutterstock

Fólie ovšem vždy slouží k tomu, aby řádně utěsnila okolí tepelného izolantu v mezeře kolem okna – a to samozřejmě samotný plastový profil nebo kus dřeva nezajistí. Vnější, paropropustná fólie zabraňuje pronikání vody dovnitř do spáry a k tepelné izolaci (například déšť, sníhy…), ale zároveň umožňuje případné vlhkosti ze spáry unikat do venkovního prostředí.

Ochranu připojovací spáry před vlivy vnějšího prostředí ovšem nemá na starosti pouze paropropustná fólie, ale i například parapetní plech, tmely… a vlastně cokoli použitého z vnější strany při montáži a dokončení okenního otvoru. Všechny použité materiály totiž musí být vodotěsné.

red

 

RubrikyOkna a dveřeŠtítky