Okno a kvalita vnitřního prostředí

Okno a kvalita vnitřního prostředí

Partneři sekce:

Podle průzkumů strávíme devadesát procent našeho času v interiéru, ať už domácím, či pracovním. Přitom vzduch, který uvnitř dýcháme, obsahuje větší koncentraci škodlivin než ten venkovní. Jedním z prvků, který kvalitu vnitřního vzduchu zásadně ovlivňuje, jsou okna.

Mezi nejzávažnější rizika pro zdravé vnitřní prostředí patří plísně. Ty přitom nejsou jen nevzhledné na pohled. Některé běžně se vyskytující druhy jsou totiž vysoce toxické a při dlouhodobém působení mohou mít zásadní vliv na naše zdraví – plíseň je v podstatě druh houby, proto se jí daří ve vlhkém, špatně větraném prostředí.

Jakmile se v interiéru objeví, bývá velmi těžké se jich zbavit. Použitím přípravku proti plísním navíc odstraníme jen jejich viditelný projev. Problém, který vznik plísní zapříčinil, zůstává stále ukryt pod omítkou. Trvalá likvidace plísní je přitom velmi obtížná. V některých případech nezbývá než přistoupit k renovačním nebo rekonstrukčním stavebním pracím. Nejúčinnější způsob boje proti plísním je tedy prevence.

Plísně kolem oken

Riziko vzniku plísní se zvyšuje s přebytečnou vnitřní vlhkostí, která není z interiéru dostatečně odvětrávána. Ta se na oknech viditelně projevuje zejména jejich rosením. Ovšem mnohem horší je skrytá kondenzace vodních par v připojovací spáře. Její příčinu je třeba hledat jednak v netěsnosti oken či samotné spáry, která může způsobit průnik venkovního chladu dovnitř, ale také v přebytečné interiérové vlhkosti.

Pokud se v okolí oken nachází tepelný most, je problém na světě. V oblasti tepelného mostu dochází k úniku tepla, prochlazování zdiva a tím i ke kondenzaci vodní páry a možnému růstu plísní. Lidé v takovém případě zpravidla hledají příčinu podobných problémů v oknech samotných, ale to nemusí být vždy pravda. Mnohem častěji je na vině právě jejich špatná montáž, což potvrdila i studie rakouské univerzity v Kremži.

Správné zateplení rohu okna
Správné zateplení rohu okna | Zdroj: VEKRA

Chyby při montáži

Pro správnou funkčnost otvorových výplní je tedy profesionální instalace zcela zásadní. Nesprávně osazené okno nemůže správně plnit svoji funkci a stává se zdrojem vlhkosti a plísní. Jakýkoliv neodborně provedený detail se snadno ukryje pod omítku a uživatel jej nemá šanci včas odhalit. Dodatečné opravy jsou navíc nejen nákladné, ale i komplikované.

Jakmile je totiž provedena omítka, je velmi obtížné najít místo, kde problém vzniká, a vše je spojeno s výraznou finanční investicí. Je tedy nutné se případným chybám při instalaci oken vyvarovat a dodržet správný postup. Mezi ty nejzásadnější, které později mohou vést k problémům s vnitřní vlhkostí a plísněmi, patří nesprávná příprava stavebního otvoru.

U správně připraveného otvoru nesmí povrch být nerovný, geometricky nepřesný, hrubý, drolivý, protože by k němu nepřilnuly izolační fólie, které chrání spáru před průnikem vlhkosti do interiéru. Dalším častým prohřeškem jsou nevhodné nosné podložky, které by mohly způsobit deformaci oken a praskání omítky.

Správně připravený stavební otvor
Správně připravený stavební otvor | Zdroj: VEKRA

Velmi rozšířenou chybou je i to, pokud montážníci ponechají u usazených oken dlouhodobě odhalenou montážní pěnu. Ta je tak vystavena působení povětrnostních vlivů, čímž rychle degraduje a ztrácí tak izolační vlastnosti.

Často se také podceňují izolační fólie, které chrání montážní pěnu před venkovní vlhkostí a povětrnostními vlivy. Mnohdy zcela chybí, případně jsou použity špatně. Vnitřní parotěsná fólie zabraňuje průniku vzdušné vlhkosti z interiéru do prostoru připojovací spáry.

Vnější paropropustná fólie naopak propouští případnou zabudovanou vlhkost z připojovací spáry směrem ven, ale zároveň je vodotěsná, a brání tak vnikání srážkové vody z exteriéru do prostoru připojovací spáry. Ve zkratce proto lze říct – důvěřuj, ale prověřuj. Výrobci stavebních materiálů, kteří na zdravé bydlení kladou důraz, vždy spojují kvalitu svých výrobků s jejich odborně správným použitím v rámci stavby – a proto je vhodné v průběhu stavby kontrolovat, zda jsou všechny detaily montáže prováděny správně.

redakce, vytvořeno z podkladů firmy Vekra
Článek vyšel v časopisu TZB 1/2022.