Stavebně technický průzkum mostů

Důležitou součástí dopravní infrastruktury jsou mostní konstrukce. Pro správnou a bezpečnou funkci mostu je třeba po celou dobu jeho životnosti sledovat skutečný stav mostní konstrukce. V určité fázi životnosti mostu nastane nutnost zjistit jeho současnou zatížitelnost. Aby byl výpočet zatížitelnosti relevantní, je nutno znát rozměry, historii a momentální stavebně-technický stav mostní konstrukce, je proto proveden diagnostický průzkum.

Diagnostický průzkum zahrnuje řadu nedestruktivních i destruktivních metod.

Při diagnostice betonu nedestruktivní metody zahrnují vizuální prohlídku, případně s využitím tzv. akustického trasování, což je metoda, která slouží k ověření kvality povrchu posuzované konstrukce. Dále se provádí povrchová měření pro určení stejnoměrnosti, pevnosti povrchových vrstev v tahu či přídržnosti sanace.

Základní prohlídka některých částí mostní konstrukce často není dostatečná, případně jsou části konstrukce nedostupné či nepřístupné, je proto doplněna prohlídkou podrobnou, příp. měřením vhodných parametrů. Jedná se především o prohlídku dutin nosné konstrukce a průzkum ložisek a mostních závěrů.

Zpřístupnění mostu pro provedení stavebně technického průzkumu.
Zpřístupnění mostu pro provedení stavebně technického průzkumu. | Zdroj: INSET

Nedestruktivní metody zahrnují především odebrání vzorků, na nichž jsou provedeny zkoušky pro stanovení pevnosti v tlaku, nasákavosti, odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám, přítomnosti alkalicko-křemičité reakce a chemického složení.

Nedestruktivní vyhledání předpínací výztuže a vykreslený její průběh na nosné konstrukci.
Nedestruktivní vyhledání předpínací výztuže a vykreslený její průběh na nosné konstrukci. | Zdroj: INSET

Při diagnostice předpínací či betonářské výztuže je provedeno měření pro vykreslení korozní potenciálové mapy, kdy lze nedestruktivně posoudit rozsah korozí napadené výztuže. Dále je nedestruktivně ověřeno množství, poloha a krytí jednotlivých prutů či kabelů a následují destruktivní sondy, kdy je po odstranění krycí vrstvy ověřena vzájemná polohy prutů, průměr, krytí, typ a stav betonářské výztuže.

Odběr jádrového vývrtu.
Odběr jádrového vývrtu. | Zdroj: INSET

Destruktivní sondy se rovněž používají ke zjištění stavu předpínací výztuže, kdy se po odstranění krycí vrstvy a otevření kanálku vizuálně zhodnotí míra zainjektovanosti, stav injektátu a stav jednotlivých drátů. Vizuálně se zhodnotí druh výztuže, stupeň koroze a je možné ověřit stav napjatosti drátů. Po ukončení měření se provede ošetření odhalené výztuže proti korozi a sonda se zapraví sanační hmotou na bázi cementu.

Nedestruktivní ověření polohy výztuže.
Nedestruktivní ověření polohy výztuže. | Zdroj: INSET

Důležitou součástí diagnostického průzkumu je zpřístupnění konstrukce, a to včetně dopravních opatření, kdy je třeba uzavřít prostor na mostě a převážně pod ním. S ohledem na vytížení jednotlivých mostních objektů je třeba některé práce provádět v době minimálního provozu, tzn. v noci či ve dnech pracovního klidu.

Destruktivní sonda pro odhalení prutů výztuže.
Destruktivní sonda pro odhalení prutů výztuže. | Zdroj: INSET

Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby se provádí za využití žebříku, lešení, technického lezení ve výškách a nad volnou hloubkou, pomocí plošiny pod prohlíženým mostem, případně velkou plošinou na prohlíženém mostě, tzv. mostní prohlížečkou. Jsou konstrukce, u kterých je třeba asistence plavidla pro činnosti nad vodní plochou, příp. potápěčský průzkum či prohlídka konstrukce pomocí dronu.

Odběr jádrového vývrtu.
Odběr jádrového vývrtu. | Zdroj: INSET

Vzhledem ke značnému průměrného stáří mostních objektů je v současné době diagnostický průzkum nedílnou součástí jejich údržby a udržování provozuschopnosti.

Odběr jádrového vývrtu.
Odběr jádrového vývrtu. | Zdroj: INSET

Autor textu:
Ing. Petra Chlopčíková,
Pracuje ve společnosti INSET s.r.o. jako vedoucí střediska stavební diagnostiky.
www.inset.com

PR článek společnosti INSET s.r.o.