ASB Články na tému

INSET

Článek se věnuje projektu „Optimalizace traťového úseku Děčín východ – Děčín Prostřední Žleb“, který si kladl za cíl obnovu traťového úseku v délce 1,3 kilometru pro nákladní vlakovou dopravu, a to včetně výměny 265 metrů dlouhého mostu přes Labe a sanace 400 metrů dlouhého Děčínského tunelu.

Důležitou součástí dopravní infrastruktury jsou mostní konstrukce. Pro správnou a bezpečnou funkci mostu je třeba po celou dobu jeho životnosti sledovat skutečný stav mostní konstrukce. V určité fázi životnosti mostu nastane nutnost zjistit jeho současnou zatížitelnost. Aby byl výpočet zatížitelnosti relevantní, je nutno znát rozměry, historii a momentální stavebně-technický stav mostní konstrukce, je proto proveden diagnostický průzkum.

Naše společnost projektuje a provádí krátkodobý i dlouhodobý geotechnický monitoring. V případě dlouhodobého monitoringu s nutností agregace dat a jejich souběžného automatizovaného zpracování z různých snímačů, je nutné zvolit robustní systém se správným poměrem autonomních a centralizovaných vlastností.