Partneři sekce:
  • Stavmat
Celková sanace mostu v Otrokovicích

Celková sanace mostu v Otrokovicích

V průběhu roku 2017 byla provedena celková rekonstrukce mostu ev. č. 55 – 026 A v Otrokovicích. Důvodem byla nefunkční izolační vrstva, která vedla k postupné degradaci konstrukcí spodní stavby (úložných prahů), konstrukcí říms a výrazně zvyšovala riziko poškození předpjatých nosníků mostovky.

Založení mostních opěr pomocí technologie vyztužené zeminy

Založení mostních opěr pomocí technologie vyztužené zeminy

Mostní opěry z vyztužené zeminy nejsou příliš frekventovaným řešením, pokud hovoříme o řešení bez dalších podpůrných prvků úložného prahu, nejčastěji tedy pilot. Přesto se v posledních patnácti letech podařilo několik mostních opěr čistě z vyztužené zeminy realizovat. Posledním, a zatím technicky nejsložitějším objektem byly mostní opěry dálničních mostů na Slovensku na stavbě D1 v úseku Jánovce – Jablonov. Jedná se o tři mostní objekty – dva jednopolové (SO 211-00a, SO 211-00b) a jeden vícepolový (SO 216). 

Most Mersey Gateway z Runcorn do Widnes

Most Mersey Gateway z Runcorn do Widnes

Severozápadní část Anglie u řeky Mersey očekává, že výstavba mostu Mersey Gateway přinese výrazné zlepšení dopravní situace v této oblasti. Přes dva kilometry dlouhý silniční most přes řeku Mersey je prvotní součástí nové centrální dálnice A533 a v oblasti asi 20 km jižně od Liverpoolu představuje důležité dopravní spojení mezi městy Runcorn na jihu a Widnes na severu.

Most SO 224 přes dálnici D3 a trať ČD

Most SO 224 přes dálnici D3 a trať ČD

Mostní objekt SO 224 přes dálnici D3 a trať ČD je součástí stavby D3 0308C Veselí nad Lužnicí – Bošilec. Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR, hlavním zhotovitelem sdružení STRABAG – EUROVIA – D3 Veselí – Bošilec, zhotovitelem mostního objektu EDIKT, a. s. Hlavním inženýrem projektu byl Pudis, a. s., a projektantem mostního objektu Pontex, s. r. o. Společnost VSL SYSTÉMY /CZ/, s. r. o., se na projektu podílela dodávkou dodatečného předpětí a technologií postupného výsuvu.

Estakáda na D3 v km 7,500 nad cestou I/18, tratí ŽSR a vodní nádrží Hričov

Estakáda na D3 v km 7,500 nad cestou I/18, tratí ŽSR a vodní nádrží Hričov

Estakáda 223-00 je součástí úseku slovenské dálnice D3 – Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno), který navazuje na již dokončenou část D3 na západním okraji města a tvoří severozápadní obchvat. Na svém konci se úsek napojuje na stávající silnici I/11 vedoucí k hranicím s ČR a s Polskem. Součástí úseku je směrově rozdělený tunel Považský Chlmec s délkou 2,2 km, na nějž přímo navazuje druhý mostní objekt na tomto úseku. Objednatelem výstavby je Národná diaľničná spoločnosť a úsek je spolufinancován z fondů Evropské Unie.

Spřažený most na obchvatu Třince

Spřažený most na obchvatu Třince

Stavba obchvatu Třince sestává z řady stavebních objektů, z nichž třináct tvoří mostní konstrukce – od jednoduchých můstků až po kilometrová přemostění. Většina je realizovaná na pevné skruži (typicky podpěrná konstrukce Staxo 100) s nasazením stropního bednění Dokaflex a rámového bednění Framax, Frami a velkoplošného nosníkového bednění TOP 50 pro realizaci pilířů a opěr. Specifickým projektem je most SO206, kde jsou nasazeny vozíky pro spřažené konstrukce. Díky perfektně připravenému projektu, profesionalitě realizačních firem i správně zvoleným bednicím systémům postupuje stavba rychle kupředu.

Letmo betonované mosty Valy a Rieka na dálnici D3

Letmo betonované mosty Valy a Rieka na dálnici D3

V rámci výstavby dálnice D3 v úseku Svrčinovec – Skalité jsou v současnosti (říjen 2016) dostavovány mostní objekty 244-00 a 248-00 s celkovou délkou 592,026 m a 501,492 m. Mosty převádí dálnici D3 v polovičním profilu R11,5/80 (pouze pravý most) přes údolí Gorilova potoku (244-00) a údolí potoku Rieka (248-00).

Spřažené mosty Vŕšok a Čadečka na dálnici D3

Spřažené mosty Vŕšok a Čadečka na dálnici D3

Slovenská dálnice D3 mezi obcemi Svrčinovec a Skalité protíná hluboká údolí s mosty ve výšce až 70 m nad terénem. Pro překonání dvou hlubokých údolí byly navrženy spřažené ocelobetonové konstrukce délky 420, resp. 690 m. Mostní konstrukce jsou řešeny jako spojitý nosník se dvěma ocelovými hlavními nosníky tvaru I a monolitickou spřaženou deskou. Most Vŕšok má 6 polí, most Čadečka 9 polí. Rozpětí typického pole je 87 m.

Malý, ale jedinečný: první most na světě z biokompozitu stojí v holandském v Eindhovenu

Malý, ale jedinečný: první most na světě z biokompozitu stojí v holandském v Eindhovenu

První most z biokompozitního materiálu je 14 metrů dlouhá lávka pro pěší, která se klene přes říčku Dommel v areálu Technické Univerzity Eindhoven (TU/e). Tento biomost je výsledkem spolupráce technických univerzit a několika institucí a společností. Na jeho výrobu byla použita vlákna konopí a lnu spolu s biopolymerem PLA a organickou pryskyřicí. Byl otevřen pro veřejnost během festivalu Dutch Design Week.

Most přes Ohio s jedinečnými pylony

Most přes Ohio s jedinečnými pylony

Článek popisuje využití šplhavého bednění a podpěrných systémů pro složité mostní pylony. Pylony tohoto nového mostu, vysoké skoro 90 m, se vyznačují neobvyklým tvarem, silnými stojinami a příčnými nosníky. Pro jejich výstavbu připravila firma PERI celkový návrh, který vychází z řešení s ideálně sladěnými bednicími, šplhavými, podpěrnými a lešenářskými systémy a rozsáhlou podporu přímo na stavbě. S tímto řešením zrealizoval stavební tým oba pylony v Louisville ve stanoveném čase a s přesnou rozměrovou tolerancí.

Netopýří most v Holandsku

Netopýří most v Holandsku

Lávka pro pěší a cyklisty v obci Monster nedaleko Haagu v Nizozemsku od architektů ze studia NEXT Architects je nejen půvabná, ale i nesmírně ekologická. Vedle své funkce dopravní cesty přispívá i k biodiverzitě, neboť poskytuje přístřeší pro několik druhů netopýrů, kteří v této oblasti žijí. Architekti získali za tuto stavbu již ocenění ARC15 Detail Award a nyní je lávka nominována na prestižní cenu Dutch Design Awards.

Využití Maxwellovy věty pro podrobnou diagnostiku stavu mostu

Využití Maxwellovy věty pro podrobnou diagnostiku stavu mostu

Článek je věnován aplikaci Maxwellovy věty o vzájemnosti přetvoření pro podrobnou diagnostiku globálního i lokálního stavu konstrukce při experimentálním vyšetřování. Popsaný postup je možno aplikovat zcela samostatně, lze jím ale také jednoduše a velmi efektivně doplnit zatěžovací zkoušky mostů při minimální spotřebě času a zanedbatelných nákladech navíc.